EN

admission {substantiivi}

volume_up
May I suggest to the Commissioner that this is a remarkable admission to make.
Arvoisa komission jäsen, mielestäni tämä on melkoinen tunnustus.
It is a clear admission of failure, too, that the two largest groups immediately submit.
Kahden suurimman ryhmän välitön alistuminen tilanteeseen on myös selvä tappion tunnustus.
Se oli tosiaan mukavan rehellinen tunnustus.
admission (myös: access, accession)
Kolmansien maiden kansalaisten pääsy jäsenvaltioihin
In fact, it proposes an admission and residence policy which conforms with the Member States' most restrictive rules.
Siinä ehdotetaan nimittäin sellaista pääsy- ja oleskelujärjestelmää, jossa jäljitellään jäsenvaltioiden kaikkein rajoittavimpia sääntöjä.
This occupation, too, will thus be able to benefit fully from the terms of the internal market, and hauliers will enjoy unrestricted admission to the market throughout the Union.
Siten tällekin ammatille luodaan täydelliset sisämarkkinaehdot, ja kuljetusyrityksillä on täysin esteetön pääsy markkinoille kaikkialla unionin alueella.
The whole stability mechanism, of course, is an admission of the innate flaw in the euro experiment.
Koko vakausmekanismi on tietenkin eurokokeilun synnynnäisen virheen myöntäminen.
This admission of responsibility alone represented the beginning of the work of the only freely elected East German Parliament.
Jo tämä vastuun myöntäminen oli alku Itä-Saksan ainoan vapailla vaaleilla valitun parlamentin työlle.
These include the admission that the European Union has still not found a common, cohesive solution to the issue of immigration.
Niihin kuuluu sen myöntäminen, että Euroopan unioni ei vieläkään ole löytänyt yhteistä ja yhtenäistä ratkaisua muuttoliikekysymykseen.
admission (myös: call, gait, visit)

Esimerkkejä "admission"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe have been negotiating a re-admission agreement with Morocco for five years.
Olemme neuvotelleet Marokon kanssa takaisinottosopimuksista viiden vuoden ajan.
EnglishLadies and gentlemen, this is a reluctant admission but Bulgaria is a new country.
Hyvät kollegat, tämä on vastentahtoinen myönnytys, mutta Bulgaria on uusi maa.
EnglishTo say that encryption will solve our problems is an admission of failure.
Jos uskomme salauksen ratkaisevan kaikki ongelmat, myönnämme epäonnistuneemme.
EnglishI think that the negotiators should consider this admission as a warning.
Neuvottelijoiden olisi mielestäni pidettävä tätä toteamusta varoituksena.
EnglishThe Commission intends to submit a proposal for a convention on admission.
Komissio aikoo tehdä esityksen maahantuloa koskevaksi yleissopimukseksi.
EnglishI am also referring to the convention on rules for the admission of third-country nationals.
Tarkoitan myös kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyä koskevaa yleissopimusta.
EnglishIt is a clear admission of failure, too, that the two largest groups immediately submit.
Kahden suurimman ryhmän välitön alistuminen tilanteeseen on myös selvä tappion tunnustus.
EnglishMay I suggest to the Commissioner that this is a remarkable admission to make.
Arvoisa komission jäsen, mielestäni tämä on melkoinen tunnustus.
EnglishAdmittedly, some errors have been acknowledged, but a clear admission has yet to come.
Eittämättä joitakin virheitä on myönnetty tapahtuneen, mutta selkeää myöntöä vielä odotetaan.
EnglishThe whole stability mechanism, of course, is an admission of the innate flaw in the euro experiment.
Koko vakausmekanismi on tietenkin eurokokeilun synnynnäisen virheen myöntäminen.
EnglishSlovenia, as a prime candidate for admission to the EU, is naturally important in this respect.
Juuri Slovenia ensimmäisen asteen jäsenehdokkaana on luonnollisesti tärkeä.
EnglishFor example, it is essential that we sign re-admission agreements.
On esimerkiksi hyvin tärkeää, että allekirjoitamme paluumuuttosopimukset.
EnglishIt is actually difficult to deny admission to countries that do opt for the model.
Sellaisilta mailta puolestaan on itse asiassa vaikea kieltää jäsenyyttä, jotka valitsevat tuon mallin.
EnglishThe admission of displaced persons into the European Union has so far been uneven.
Siirtymään joutuneiden henkilöiden vastaanotto Euroopan unionissa on tähän asti ollut epätasapainossa.
EnglishEverything that followed was linked to this admission and was the consequence of it, so to speak.
Kaikki, mitä siitä seurasi, liittyi tähän myöntämiseen ja oli sen seurausta, niin sanoakseni.
EnglishIt is a delay but, above all, an admission of failure.
Kyseessä on tietysti myöhästyminen, mutta myös kyvyttömyys, jota on vaikea hyväksyä.
EnglishAccession to NATO cannot be a prerequisite for admission to the EU.
Natoon liittyminen ei voi olla edellytys EU:hun liittymiselle.
EnglishMoreover, this directive will simplify admission procedures for employment purposes.
Lisäksi tässä direktiivissä yksinkertaistetaan menettelyjä, jotka koskevat maahanpääsyä työntekotarkoituksessa.
EnglishAnything else really would be an admission of weakness.
Toisenlainen toiminta tarkoittaisi, että myönnämme voimattomuutemme.
EnglishAdoption of the directive on the admission of researchers is also envisaged for the very near future.
Aivan lähitulevaisuudessa on tarkoitus hyväksyä myös tutkijoiden maahantuloa koskeva direktiivi.