EN

admissible {adjektiivi}

volume_up
1. Oikeustiede
In any event, is what we voted on today legally admissible?
Onko tämänpäiväinen äänestyksemme kaikin tavoin oikeudellisesti hyväksyttävä?
   Indeed, the paragraph, as written, was admissible.
   Kyseinen kohta kirjoitusasuineen oli todellakin hyväksyttävä.
However, they are not admissible in their current form because they go further than the priority measures proposed.
Tarkistusten tämänhetkinen muoto ei kuitenkaan ole hyväksyttävä, sillä tarkistuksissa mennään ehdotettuja ensisijaisia toimia pidemmälle.
admissible
admissible

Esimerkkejä "admissible"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishUnder the new rule, amendments are not admissible for consideration in plenary.
Uuden säännön mukaan täysistunnon käsiteltäväksi ei voi jättää tarkistuksia.
EnglishA similar question submitted in future, however, would not be declared admissible.
Toisin sanoen samantapaista kysymystä ei vastaisuudessa oteta käsiteltäväksi.
EnglishMr President, I would ask you specifically to declare Amendment 15 admissible.
Arvoisa puhemies, pyydän teitä erityisesti ottamaan tarkasteltavaksi tarkistuksen 15.
EnglishThe number of complaints deemed admissible points to certain conclusions.
Tutkittavaksi otettavien kanteluiden määrästä voidaan tehdä tiettyjä päätelmiä.
EnglishLast year we received 958 petitions of which 492 were considered admissible.
Saimme viime vuonna 958 vetoomusta, joista 492 otettiin tutkittavaksi.
EnglishVictory is so instrumental to commercial success that any means are admissible.
Voitosta tulee kaupallisen menestyksen kannalta niin tärkeä, että kaikki keinot ovat sallittuja.
EnglishThe President meant to say that he now declares this amendment admissible.
Puhemies halusi sanoa, että tarkistus voidaan ottaa käsiteltäväksi.
EnglishThe services responsible have considered this question and the paragraph is in fact admissible.
Yksiköissämme on tutkittu tätä kysymystä ja kyseinen kohta voidaan hyväksyä.
EnglishThat petition was declared admissible by the Committee on Petitions.
Kyseinen vetoomus hyväksyttiin käsiteltäväksi Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnassa.
EnglishMr President, I am wondering whether our own amendment is admissible.
Arvoisa puhemies, pohdin oman tarkistuksemme käsiteltäväksi ottamista.
EnglishPetitions are admissible if they come within the fields of activity of the European Community.
Vetoomuksia voidaan käsitellä, jos ne ovat Euroopan yhteisön toimialalta.
EnglishThe following questions will not be answered because they were not deemed admissible:
Seuraaviin kysymyksiin ei vastata, koska niitä ei voitu ottaa käsiteltäväksi seuraavista syistä:
EnglishYou certainly have not changed your policy on what is admissible and what is not.
Te ette varmastikaan ole muuttanut periaatteitanne siitä, mitä voitte ottaa tutkittavaksi ja mitä ei.
EnglishThis is why the list of questions mentioned in the Dehaene report seems perfectly admissible to us.
Juuri tästä syystä Dehaenen raportissa oleva asialista voidaan mielestämme hyväksyä.
EnglishIn any event, is what we voted on today legally admissible?
Onko tämänpäiväinen äänestyksemme kaikin tavoin oikeudellisesti hyväksyttävä?
EnglishMy point is that it is very clear: it is admissible because it falls within our remit.
Mielestäni asia on täysin selvä: asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, sillä se kuuluu toimivaltaamme.
EnglishThe administration does not decide whether or not an amendment is admissible, but the President himself.
Hallinto ei päätä, otetaanko tarkistus käsiteltäväksi vai ei, vaan puhemies itse.
EnglishThus, I am sorry, Mr Nassauer, but the amendment is admissible.
Olen siis pahoillani, hyvä Hartmut Nassauer, mutta tarkistus voidaan ottaa käsiteltäväksi.
EnglishI cannot support the amendments by Mr Březina amongst others, insofar as they are admissible at all.
En tue muiden muassa Jan Březinan esittämiä tarkistuksia, jos ne ovat edes hyväksyttäviä.
EnglishAccording to the report, the number of admissible complaints addressed to the Ombudsman has risen.
Kertomuksen mukaan oikeusmiehelle osoitettujen hyväksyttävien kantelujen määrä on kasvanut.