EN

to admire [admired|admired] {verbi}

volume_up
I can only admire the opportunistic hypocrisy of my Tory colleagues.
Voin vain ihailla konservatiivisten kollegojeni opportunistista tekopyhyyttä.
I admire the efforts put into this problem by those who are particularly affected.
En voi muuta kuin ihailla niiden ponnisteluja asian puolesta, joita se erityisesti koskee.
In due awareness of the difficulties on the ground, one cannot but admire her courage.
Koska alueella on varsin vaikeaa, voin vain ihailla hänen rohkeuttaan.

Esimerkkejä "to admire"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

English(BG) Ms Bowles, I admire your desire to overcome tax fraud at European level.
(BG) Hyvä Sharon Bowles, ihailen pyrkimystänne ratkaista veropetokset unionissa.
EnglishI admire the way that Commissioner Wulf-Mathies has engaged with Northern Ireland.
Ihailen sitä, miten komissaari Wulf-Mathies on omistautunut Pohjois-Irlannille.
EnglishFirst, let me say how much I admire the governments and peoples you represent.
Saanen sanoa ensinnäkin, että ihailen hallituksia ja kansoja, joita edustatte.
EnglishTo finish, I would like to say that I admire the founding fathers more and more.
Lopuksi haluan sanoa, että ihailen yhteisön perustajia entistä enemmän.
EnglishI admire the work you do and I hope you will perhaps reflect on your last sentence.
Arvostan sinun tekemääsi työtä ja toivon, että harkitsisit hieman viimeistä lausettasi.
EnglishMr President-in-Office of the Council, I admire the statements of Minister Socrates.
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, ihailen ministeri Socratesin lausuntoja.
EnglishWe admire the United States' contribution to freedom and peace in the world.
Arvostamme Yhdysvaltojen panostusta maailman vapauden ja rauhan puolesta.
EnglishI admire the efforts put into this problem by those who are particularly affected.
En voi muuta kuin ihailla niiden ponnisteluja asian puolesta, joita se erityisesti koskee.
EnglishI admire all the honourable Members with so much time to surf the Net.
Ihailen kaikkia kollegoja, joilla on niin paljon aikaa surffata Internetissä.
EnglishI said, "Well, what you've got to do is stand behind them and admire them all the time.
Sanoin: "No, sinun ei tarvitse kuin seistä heidän takanaan ja ihailla heitä koko ajan.
EnglishI can only admire the opportunistic hypocrisy of my Tory colleagues.
Voin vain ihailla konservatiivisten kollegojeni opportunistista tekopyhyyttä.
English   Mr President, Commissioner, I really admire your physical capacity.
   Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, kadehdin teidän fyysisiä voimavarojanne.
EnglishIn due awareness of the difficulties on the ground, one cannot but admire her courage.
Koska alueella on varsin vaikeaa, voin vain ihailla hänen rohkeuttaan.
EnglishWe admire their courage, determination and aspirations for democracy.
Me ihailemme niiden rohkeutta, päättäväisyyttä ja pyrkimystä demokratiaan.
EnglishI admire her for the way she has fought her way through the many amendments that have been tabled.
Ihailen tapaa, jolla esittelijä on selviytynyt valtavasta määrästä tarkistuksia.
EnglishI also admire the way that accountability is uppermost in this proposed regulation.
Ihailen myös sitä tapaa, jolla vastuukysymykset on asetettu etusijalle tässä asetusehdotuksessa.
EnglishI must say that I admire the technicians and other people who have been criticised here.
Minun on sanottava, että ihailen niitä teknikkoja ja muita ihmisiä, joita täällä on arvosteltu.
EnglishNevertheless, we cannot fail to admire this age-old culture.
Emme kuitenkaan voi olla ihailematta tätä tuhansia vuosia vanhaa kulttuuria.
EnglishI genuinely admire Mr Paisley and respect the mandate he has received.
Ihailen todella jäsen Paisleya ja kunnioitan hänen mandaattiaan.
EnglishI admire Mr Cook for his condemnation of the slaughter in Kosovo.
Ihailen herra Cookia siitä, että hän tuomitsi teurastuksen Kosovossa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "admirably":

admirably
admiration
admiral