"admiration" - Suomenkielinen käännös

EN

"admiration" suomeksi

FI
EN

admiration {substantiivi}

volume_up
admiration (myös: adoration)
She was intelligent enough to avoid the two pitfalls of systematic rejection dictated by fear of progress and blind admiration for that progress.
Hän on älykkäästi välttänyt ne kompastuskivet, joita aiheuttavat edistyksen pelosta johtuva järjestelmällinen hylkiminen ja saman edistyksen autuas ihailu.
But most of all I want to say that during the last few years, I have come to have great respect and admiration for the rapporteur.
Haluan kuitenkin ennen kaikkea tuoda esille ihailuni ja kunnioitukseni näiden vuosien mittaan kovettunutta esittelijää kohtaan.
(CS) First of all, I would like to express my admiration for Mrs Anne Van Lancker, who did not collapse under the weight of amendments and did not allow her report to be watered down.
(CS) Ensiksi haluaisin ilmaista ihailuni Anne Van Lanckerille, joka ei sortunut tarkistusten painon alla eikä antanut vesittää mietintöään.

Esimerkkejä "admiration"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThey helped me develop a profound admiration for the teachings of Christianity.
Ne auttoivat minua kehittämään syvän ihailun kristinuskon oppeja kohtaan.
EnglishI have great admiration for what the accession countries have already achieved.
Ihailen suuresti sitä, mitä liittyvät valtiot ovat jo nyt saaneet aikaan.
EnglishIt is a step forward, one that deserves our admiration and our greatest respect.
Tämä askel eteenpäin ansaitsee ihailumme ja suurimman kunnioituksemme.
EnglishFinally, Commissioner, I would like to express my admiration for your work.
Lopuksi haluan kiittää komission jäsentä hänen hienosta työskentelystään.
EnglishI come here full of admiration, to a Parliament that I constantly envy.
Tulen tänne täynnä ihailua, jota tunnen jatkuvasti kadehtimaani parlamenttia kohtaan.
EnglishWe stand at their side unhesitatingly and express our admiration and our gratitude to them.
Seisomme epäröimättä heidän rinnallaan ilmaisten heille ihailumme ja kiitollisuutemme.
EnglishI would like to begin by stating my admiration for everyone who worked on the budget.
Haluan aloittaa tuomalla esiin ihailuni kaikki talousarvion parissa työskennelleitä kohtaan.
EnglishI would, however, like to make one point to Mrs Avilés Perea, for whom I have great admiration.
Haluan kuitenkin sanoa yhden asian kollega Perealle, jota arvostan suuresti.
EnglishMr President, I personally have a great deal of admiration for your skill and talents.
Arvoisa puhemies, ihailen teidän lahjakkuuttanne ja kyvykkyyttänne.
EnglishI have great admiration for the way in which you have met us halfway.
Ihailen suuresti tapaa, jolla olette tulleet meitä puoliväliin vastaan.
EnglishThe courage shown by these men and women is worthy of our admiration.
Näiden miesten ja naisten osoittama rohkeus ansaitsee kunnioituksemme.
EnglishIt deserves a great degree of admiration, above all, for your continuous advocacy of dialogue.
Se ansaitsee paljon ihailua ennen kaikkea siksi, että edistätte jatkuvasti vuoropuhelua.
EnglishI am full of admiration for her, and I shall most certainly be supporting the common position.
Minä todellakin ihailen häntä ja kannatan ehdottomasti yhteistä kantaa!
EnglishThe best way we can do that is by setting standards that can command the admiration of the whole world.
Paras tapa tehdä tämä on asettaa standardit, jotka saavat koko maailman ihailun.
EnglishBut this report is not an invitation to relax and look back with admiration at the path we have followed.
Mutta tämä mietintö ei ole kehotus käydä lepäämään ja ihailemaan kuljettua tietä.
EnglishNow the Greens are talented politicians - and I say this in admiration.
Vihreät ovat eteviä poliitikkoja - ja totean tämän ihailevasti.
EnglishIncidentally, I should like to say that the rapporteur has my admiration for the work that he has done.
Tilaisuuden saatuani minun täytyy sanoa, että ihailen oikeastaan esittelijän työtä.
EnglishYou have both my recognition and my admiration.
Ensimmäiset niistä toitte esille te, Rothley; siitä teille tunnustukseni ja arvonantoni.
EnglishThey are making very great efforts to address their problems, and for this they deserve admiration.
Ne ponnistelevat todella kovasti ratkaistakseen ongelmansa, ja se on todella ihailtavaa.
EnglishFor this reason, the report warrants our support and our admiration.
Näitä asioita silmällä pitäen mietintö saa tukemme ja ihailumme.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "admiration":

admiration
admirably
admiral
admirer