EN

administrators {monikko}

volume_up

Esimerkkejä "administrators"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSetup requires that you are logged on as a member of the Administrators group.
Asennusohjelma edellyttää, että kirjaudut sisään Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsenenä.
EnglishThe following list provides an overview of the service administrator’s responsibilities:
Seuraavassa luettelossa on yhteenveto palvelun järjestelmänvalvojan tehtävistä:
EnglishThe Commission is one of the chief administrators of development money worldwide.
Komissio on maailmanlaajuisesti yksi tärkeimmistä kehitysyhteistyövarojen hallinnoijista.
EnglishWe are already assisting the government to improve the skills of administrators in Kabul.
Me autamme jo nyt hallitusta parantamaan Kabulin hallintohenkilöstön osaamista.
English(Laughter) This was being sold to high school administrators for 900 dollars a piece.
(Naurua) Tätä myytiin high schoolien johdoille 900 dollarin kappalehintaan.
EnglishUsers in the Administrators group have complete control of the computer.
Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsenillä on täydet tietokoneen hallintaoikeudet.
EnglishAs was usual, Professor Sarabhai approached the Kerala Government administrators first.
Professori Sarabhai lähestyi tavanomaiseen tapaan ensin Keralan hallintoviranomaisia.
EnglishTraining your users and IT administrators how to get the most out of Office 365.
kouluttamalla käyttäjiä ja IT-järjestelmänvalvojia Office 365:n kaikinpuolisessa hyödyntämisessä
EnglishWith this version of Windows, administrators can set custom locales.
Tässä Windows-versiossa järjestelmänvalvojat voivat määrittää mukautettuja lokaaleja.
English500 administrators attended, from all the management authorities, from the whole of Europe.
Siellä oli 500 hallintohenkilöä kaikista hallintaviranomaisista kaikkialta Euroopasta.
EnglishThis option is intended for IT professionals and administrators.
Tämä vaihtoehto on tarkoitettu IT-asiantuntijoille ja järjestelmänvalvojille.
EnglishThe citizens should inform the administrators, not the other way round.
Kansalaisten on tiedotettava hallinnon virkamiehille eikä päinvastoin.
EnglishAdministrators should be aware of the following during transition:
Järjestelmänvalvojien tulee huomioida seuraavat seikat siirtymisen aikana:
EnglishSolutions must be found by local, regional and national administrators.
Sen ratkaiseminen on paikallisten, alueellisten ja kansallisten hallintoviranomaisten tehtävä.
EnglishThis option is intended for IT professionals and administrators.
Tämä asetus on tarkoitettu IT-asiantuntijoille ja järjestelmänvalvojille.
EnglishCopy or print your service administrator’s temporary credentials for the Administration Center.
Kopioi tai tulosta tilapäiset palvelun järjestelmänvalvojan Hallintakeskus-tunnistetiedot.
EnglishAdministrators have permission to manage printers by default.
Järjestelmänvalvojilla on oletusarvon mukaan tulostimen hallintaoikeus.
EnglishIn BPOS, there were multiple sites for users and administrators.
BPOS:ssä oli useita sivustoja käyttäjille ja järjestelmänvalvojille.
EnglishHowever, administrators can also mark an application to be treated as an administrator application.
Järjestelmänvalvojat voivat myös määrittää sovelluksen järjestelmänvalvojan sovellukseksi.
EnglishBut for grown-up administrators it is high time to decide on the practical aspects of the euro.
Johtajina toimivien vanhempien on kuitenkin korkea aika päättää euron käytännön järjestelyistä.