EN

administrator {substantiivi}

volume_up
administrator
If you don't manage the access point or network, contact the network administrator.
Jos et ole tukiaseman tai verkon ylläpitäjä, ota yhteyttä verkonvalvojaan.
If you don't manage the access point or network, contact the network administrator.
Jos et ole tukiaseman tai verkon ylläpitäjä, ota yhteys verkonvalvojaan.
If you don't own the access point or don't manage the network, contact the network administrator.
Jos tukiasema ei ole omasi tai et ole verkon ylläpitäjä, ota yhteys verkonvalvojaan.
administrator
Let us take a look at what happens when the tables are turned and the public administrator wants to find out what we citizens are doing.
Katsotaan, mitä tapahtuu, kun osat vaihdetaan, ja julkinen hallintovirkamies haluaa selvittää, mitä me kansalaiset teemme.
The Queen of England is their head of state and most are run by a governor or an administrator appointed by the British Government.
Yhdistyneen kuningaskunnan kuningatar on niiden valtionpäämies, ja useimpia niistä hallitsee Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen nimeämä kuvernööri tai hallintovirkamies.
administrator
administrator

Esimerkkejä "administrator"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAsk your network administrator for the name of the VPN server before you begin.
Kysy VPN-palvelimen nimi verkonvalvojalta ennen kuin aloitat ohjatun toiminnon.
EnglishIf the page still doesn't work correctly, contact the website's administrator.
Jos sivu ei vieläkään toimi oikein, ota yhteyttä sivuston järjestelmänvalvojaan.
EnglishIn this case, contact the administrator to modify the settings you'd like to change.
Pyydä järjestelmänvalvojaa tässä tapauksessa muokkaamaan tarvittavia asetuksia.
EnglishIf you are not currently logged on as an administrator, this option is not available.
Jos et ole kirjautunut järjestelmänvalvojana, tämä asetus ei ole käytettävissä.
EnglishTo change passwords for other user accounts, you'll need an administrator account.
Muiden käyttäjätilien salasanojen muuttamiseen tarvitset järjestelmänvalvojan tilin.
EnglishIt's more secure to use a standard user account instead of an administrator account.
On turvallisempaa käyttää normaalia käyttäjätiliä kuin järjestelmänvalvojan tiliä.
EnglishLog on to your computer with a user account that has administrator rights.
Kirjaudu tietokoneeseen käyttäjätilillä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
EnglishSome problems and solutions can only be viewed and fixed by an administrator.
Joitakin ongelmia ja ratkaisuja voi tarkastella ja korjata vain järjestelmänvalvoja.
EnglishYou can only open Windows Easy Transfer if you're using an administrator account.
Voit avata Windowsin asetusten siirtämisen vain, jos käytät järjestelmänvalvojan tiliä.
EnglishIf you're not using an administrator account, you can't open Windows Easy Transfer.
Jos et käytä järjestelmänvalvojan tiliä, et voi avata Windowsin asetusten siirtämistä.
EnglishIf you don't manage the access point or network, contact the network administrator.
Jos et ole tukiaseman tai verkon ylläpitäjä, ota yhteyttä verkonvalvojaan.
EnglishContact your network administrator to make sure the Winsock proxy client is not enabled.
Varmista verkonvalvojalta, että Winsock-välityspalvelinasiakas ei ole käytössä.
EnglishLog on to your computer with a user account that has administrator rights.
Kirjaudu tietokoneen käyttäjätilille, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
EnglishThe following list provides an overview of the service administrator’s responsibilities:
Seuraavassa luettelossa on yhteenveto palvelun järjestelmänvalvojan tehtävistä:
EnglishAsk your network administrator for the name of the VPN server before you open the wizard.
Kysy VPN-palvelimen nimi verkonvalvojalta ennen ohjatun toiminnon käynnistämistä.
EnglishBy default, the account owner is listed as the service administrator.
Oletusarvon mukaan tilin omistaja on määritetty palvelun järjestelmänvalvojaksi.
EnglishIf you're on a corporate network, you'll need to contact your network administrator.
Jos käytät yrityksen verkkoa, sinun on otettava yhteyttä verkonvalvojaan.
EnglishIf you don't manage the access point or network, contact the network administrator.
Jos et ole tukiaseman tai verkon ylläpitäjä, ota yhteys verkonvalvojaan.
EnglishLog on to the administrator account that you will use to reset the forgotten password.
Kirjaudu järjestelmänvalvojan tilille, jota käytät unohtuneen salasanan nollaamiseen.
EnglishIf you are not a service administrator, go to the Downloads tab of My Company Portal.
Jos et ole palvelun järjestelmänvalvoja, siirry Yritysportaalin Lataukset-välilehteen.