"administrative procedure" - Suomenkielinen käännös

EN

"administrative procedure" suomeksi

EN

administrative procedure {substantiivi}

volume_up
administrative procedure (myös: administrative proceeding)

Esimerkkejä "administrative procedure"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI agree that the administrative aspects of the procedure ought to be simplified, too.
Olen samaa mieltä siitä, että myös menettelyn hallinnollisia näkökohtia on selkeytettävä.
EnglishDecommitments imply an administrative procedure that also involves the headquarter.
Määrärahojen vapauttaminen edellyttää hallinnollista menettelyä, johon myös pääosaston on osallistuttava.
EnglishThe choice, however, between a penal or administrative procedure lies with the Member State.
Jäsenvaltiot saavat kuitenkin itse valita, käyttävätkö rikosoikeudellista vai hallinnollista menettelyä.
EnglishPutting people onto terrorism lists in order to prevent terrorist crimes is an administrative procedure.
Ihmisten merkitseminen terroristiluetteloihin on hallinnollinen menettely terroritekojen ehkäisemiseksi.
EnglishThis one-stop shop system will make the administrative procedure simpler, less expensive and quicker.
Yhden asiointipisteen järjestelmän ansiosta hallinnollisesta menettelystä tulee yksinkertaisempi, halvempi ja nopeampi.
EnglishLet me assure you that such amendments do not cause any particular problem because their purpose is to reinforce the administrative procedure.
Voin vakuuttaa teille, että nämä tarkistukset eivät tuota suurta ongelmaa, koska niiden tavoitteena on lujittaa hallintomenettelyä.
EnglishMadam President, we have had an administrative procedure and we now await your petition which will be examined at length.
Arvoisa puhemies, tämä on ollut meidän kannaltamme hallinnollinen menettely, ja nyt jäämme odottamaan vetoomustanne, joka sitten tutkitaan perusteellisesti.
EnglishA decision by the Media Council, passed in its capacity as an authority of the first instance, cannot be appealed via an administrative procedure.
Tiedotusvälineneuvoston päätökseen, joka on annettu ensimmäisen asteen viranomaisen ominaisuudessa, ei voida hakea muutosta hallinnollisen menettelyn kautta.
EnglishWe cannot allow it to be said that this regulation was adopted shortly afterwards because this is not merely an administrative procedure.
Emme voi hyväksyä, että ilmoitetaan, että tuo asetus on hyväksytty vähän myöhemmin, koska nyt ei ole kyse menettelystä, joka on luonteeltaan yksinomaan hallinnollinen.
EnglishAccording to the Treaty, it almost seems as if it is a purely administrative procedure, but the Commission, along with every MEP, knows better.
EY:n perustamissopimuksen mukaan se näyttäisi olevan lähes puhtaasti hallinnollinen menettely, mutta komissio ja kaikki parlamentin jäsenet tietävät, ettei näin ole.
EnglishIt would create an additional administrative procedure which would be a burden for both operators and inspection departments without bringing any real practical benefits.
Järjestelmä aiheuttaisi käytännössä merkityksetöntä hallinnollista lisätyötä sekä toimijoille että valvontayksiköille ilman todellista ja käytännöllistä hyötyä.
EnglishAmong other proposals, we have been asked to approve rules on administrative procedure and administrative justice, an area where there is a great vacuum in Community legislation.
Muiden ehdotusten ohella on esitetty vaatimus hallinnollista menettelyä ja hallinnollista oikeutta koskevan asetuksen hyväksymisestä. Tältä osin yhteisön lainsäädännössä on suuri tyhjiö.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "administrative procedure" suomeksi

administrative substantiivi
Finnish
administrative adjektiivi
procedure substantiivi
hearing procedure substantiivi
administrative proceeding substantiivi
administrative law substantiivi
criminal procedure substantiivi
administrative official substantiivi
administrative council substantiivi
tender procedure substantiivi