EN

administrative {adjektiivi}

volume_up
administrative
Administrative confusion is clearly peculiar to the European Union.
On paljastunut, että Euroopan unionille on ominaista hallinnollinen sekavuus.
One might imagine that it was an administrative debate, but that is not the case.
Voisi kuvitella, että kyseessä on hallinnollinen keskustelu.
Administrative cooperation and combating fraud in the field of value added tax (recast) (
Hallinnollinen yhteistyö ja petostentorjunta arvonlisäverotuksen alalla (uudelleenlaatiminen) (

Esimerkkejä "administrative"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI was under the impression that this was already standard administrative practice.
Minulla kun oli sellainen käsitys, että tämä oli jo normaalia hallintokäytäntöä.
EnglishRegional State Administrative Agencies steer and monitor food safety in practise.
Aluehallintovirastot ohjaavat ja valvovat elintarviketurvallisuuden toteutumista.
EnglishThe idea of a code of good administrative practice is therefore to be welcomed.
Sen vuoksi nyt tehty ehdotus hyvän hallintotavan säännöstöstä on erittäin tärkeä.
EnglishIt is impossible for the newcomers to comply with our administrative requirements.
Uudet tulokkaat eivät mitenkään voi täyttää meidän hallinnollisia vaatimuksiamme.
EnglishWe shall shortly be receiving the three-year plan on administrative preparation.
Saamme piakkoin kolmivuotissuunnitelman hallinnollisesta valmistautumisesta.
EnglishCertainly, the administrative committees sometimes work with very short deadlines.
Hallintokomiteat työskentelevät kuitenkin toisinaan melko lyhyellä varoitusajalla.
EnglishIndeed, pollution knows no administrative or boundary limits between countries.
Saastuminenhan ei tunne maiden välisiä rajoja tai hallinnollisia rajoituksia.
EnglishNo new administrative bodies can be set up unless they are absolutely necessary.
Uusia hallintoelimiä ei voi perustaa elleivät ne ole täysin välttämättömiä.
EnglishWe certainly do not want to create unnecessary administrative or financial burdens.
Emme varmastikaan halua luoda turhaa hallinnollista tai taloudellista taakkaa.
EnglishThe White Paper on good governance stands for much more than administrative reform.
Valkoinen kirja hyvästä hallintotavasta on paljon enemmän kuin hallinnon uudistus.
EnglishA further 15% of complaints were concerned with avoidable administrative delays.
Lisäksi 15 prosenttia kanteluista koski vältettävissä olevia hallinnollisia viiveitä.
EnglishThis is why we proposed the creation of an independent administrative body.
Sen takia olemme esittäneet riippumattoman hallinnollisen yksikön muodostamista.
EnglishIt ought not to get involved in administrative issues, as it is so prone to do.
Se ei saisi puuttua hallinnollisiin kysymyksiin, kuten sillä on usein taipumus tehdä.
EnglishThe Hellenic educational system is governed by laws and administrative acts.
Kreikan koulutusjärjestelmää säännellään laeilla ja hallinnollisilla toimilla.
EnglishThere must be flexibility and the administrative burden must be reduced as a priority.
Joustavuutta tarvitaan ja hallinnollista taakkaa on kevennettävä kiireellisesti.
EnglishThe first is due to the administrative constraints imposed by the Commission.
Ensimmäinen on peräisin komission määräämistä hallinnollisista velvoitteista.
EnglishTaiwan is a developed country with high technical and administrative standards.
Taiwan on kehittynyt maa, joka täyttää korkeat tekniset ja hallinnolliset standardit.
EnglishAdministrative expenditure is our expenditure on salaries, buildings and such like.
Hallintomenot ovat palkkoihin, rakennuksiin ja vastaavaan liittyviä omia menojamme.
EnglishThe next step involves removing the administrative obstacles to renewable energy.
Seuraava vaihe on uusiutuvan energian hallinnollisten esteiden poistaminen.
EnglishIt would be good if this positive step did not entail new administrative burdens.
Olisi hyvä, jos tämä myönteinen askel ei toisi mukanaan uutta hallinnollista taakkaa.