"administration of justice" - Suomenkielinen käännös

EN

"administration of justice" suomeksi

EN administration of justice
volume_up
{substantiivi}

1. Oikeustiede

administration of justice
There are still a number of flaws in the administration of justice, notably cases of arbitrary arrest, lengthy pre-trial detention and lack of guarantees of due process.
Lainkäyttö on vielä puutteellista, erityisesti kun on kyse mielivaltaisista pidätyksistä, tutkintavankeuden pitkittymisestä ja siitä, että asianmukaisesta oikeuskäsittelystä ei ole takeita.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "administration of justice" suomeksi

administration substantiivi
of prepositio
Finnish
justice substantiivi

Esimerkkejä "administration of justice"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThis could also speed up the procedure and improve the quality of the administration of justice.
Sen avulla voitaisiin nopeuttaa menettelyä ja parantaa oikeuskäytännön laatua.
EnglishSound and timely administration of justice is a vital component of the constitutional state.
Hyvä ja ajoissa tapahtuva oikeudenkäyttö on oleellinen osa oikeusvaltiota.
EnglishIt was promised that there would be a swift and efficient administration of justice in these cases.
Luvattiin, että näissä tapauksissa järjestettäisiin nopea ja tehokas oikeudenhoito.
EnglishThe administration of justice is another sector requiring fundamental reform.
Myös oikeudenkäytön ala on uudistettava perusteellisesti.
EnglishThere is no question of this influencing the administration of justice in the Member States.
Tämä ei vaikuta edelleenkään jäsenvaltioiden oikeudenkäyttöön.
EnglishIn many cases, the standards of administration of justice are far from those expected in the 21st century.
Useissa tapauksissa oikeudenkäytön normit ovat kaukana niistä, joita 2000-luvulla voi odottaa.
EnglishThe administration of justice in the United States does not provide sufficient guarantees for the rights of suspects.
Yhdysvaltojen oikeudenhoito ei anna riittäviä takeita epäiltyjen oikeuksista.
EnglishCooperation in the area of the administration of justice does not proceed very easily at European level; that is true.
Yhteistyö oikeusasioissa ei suju kovin helposti Euroopan tasolla, se on totta.
EnglishIt concerns the prestige and development of the international administration of justice in the area of criminal law.
Kyse on kansainvälisen oikeudenkäytön arvovallasta ja kehityksestä rikosoikeuden alalla.
EnglishSecondly, we are not in favour of harmonising criminal legislation and the administration of justice in the Member States.
Toiseksi emme kannata jäsenvaltioiden rikosoikeus- ja oikeudenkäyttölainsäädännön yhdenmukaistamista.
EnglishReform the administration of justice, particularly the system of military jurisdiction.
Rangaistusten puutteesta on tehtävä loppu, tarvitaan lainsäädännön uudistus, erityisesti sotaoikeuden!
EnglishWe need to prepare for this joint decision in several areas, primarily security and the administration of justice.
Tähän yhteiseen päätökseen on valmistauduttava useilla aloilla, pääasiassa turvallisuuden ja oikeudenkäytön aloilla.
EnglishIn both these cases, the demands are too far-reaching and infringe the Member States' administration of justice.
Molemmissa tapauksissa vaatimus on liian kauaskantoinen ja rikkoo jäsenvaltioiden oikeudenhoitoa koskevaa toimivaltaa.
EnglishNo political parties, no system for the administration of justice, not a single functioning institution apart from the Church.
Siellä ei ole poliittisia puolueita, ei oikeusjärjestelmää, ei mitään toimivia instituutioita paitsi kirkko.
EnglishOn 3 November 2010 the Governing Council adopted this opinion at the request of the Hungarian Ministry of Public Administration and Justice (CON/2010/76).
EKP:n neuvosto antoi 3.11.2010 Unkarin hallinto- ja oikeusministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2010/76.
EnglishThis is actually one of the recurrent requests of the justice professionals and a prerequisite for effective administration of justice.
Se on tosiaankin yksi oikeuden alan ammattilaisten toistuvista pyynnöistä, joka on oikeuden tehokkaan hallinnan edellytys.
EnglishThat is nonsensical, it cannot be explained to taxpayers, it costs a lot of money and leads to a divide in the administration of justice.
Siinä ei ole mitään järkeä, sitä ei voida selittää veronmaksajalle, se on kallis ja johtaa oikeuskäytännön pirstoutumiseen.
EnglishFrom the Commission side, we are already supporting a project from 2004-2007 to strengthen the administration of justice in Mexico.
Komission osalta voin todeta, että tuemme jo vuosilta 2004-2007 peräisin olevaa hanketta Meksikon oikeushallinnon lujittamiseksi.
EnglishAt the end of the day, what is important is that the people of Bulgaria should have confidence in their administration and justice system.
Tärkeintähän on loppujen lopuksi se, että Bulgarian kansalaisten on pystyttävä luottamaan hallinto- ja oikeusjärjestelmäänsä.
EnglishIn the Committee on Foreign Affairs, I contributed amendments concerning the public administration, the justice system and anti-corruption action.
Esitin ulkoasiainvaliokunnassa tarkistuksia, jotka koskivat julkishallintoa, oikeusjärjestelmää ja korruption torjuntaa.