"administration" - Suomenkielinen käännös

EN

"administration" suomeksi

EN administration
volume_up
{substantiivi}

administration (myös: management, governance, administrative)
volume_up
hallinto {subst.}
Regrettably, the Bush administration continues to oppose the Kyoto Protocol.
Bushin hallinto vastustaa valitettavasti edelleen Kioton pöytäkirjaa.
All administration and all subsidies are nowadays dealt with by computer.
Kaikki määrärahat ja kaikki hallinto hoidetaan nykyään ATK:n avulla.
There are two main obstacles to be overcome, here: administration and finance.
Tässä on ylitettävänä kaksi merkittävää estettä: hallinto ja rahoitus.
administration (myös: command, control, cord, duct)
volume_up
johto {subst.}
The American administration will, I hope, redefine its policy in the Middle East.
Yhdysvaltain johto määrittelee toivottavasti uudelleen Lähi-idän politiikkaansa.
My main point is that it is for Members, not the administration, to decide Parliament's priorities.
Minun periaatteellinen lähtökohtani on, että jäsenet itse määrittelevät prioriteettinsa, ei parlamentin johto.
It is an administration that will go down in history as that of the ignominy of the Iraq invasion, of Guantánamo, of Abu Ghraib and of the extraordinary rendition act.
Nykyinen häpeällinen johto jää historiankirjoihin hyökkäyksestä Irakiin, Guantánamosta, Abu Ghraibista ja uskomattomasta julkisuuspelistä.
administration
Activity-based budgeting and management is the key to better administration.
Toimintoperusteinen budjetointi ja hallinnointi on avain parempaan hallintoon.
The administration of the EU special agencies is still unclear.
Euroopan unionin erillisvirastojen hallinnointi ja budjetointi on edelleen selkiintymätöntä.
Administration and modernised management, including externalisation, will provide answers to this challenge.
Nykyaikaistettu hallinnointi, johon liittyy ulkoistaminen, on vastaus tähän haasteeseen.

Esimerkkejä "administration"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHe said: ‘One of the tragedies of Europe is that it is doomed to administration’.
Hän totesi: "Yksi Euroopan tragedioista on se, että se on tuomittu hallintoon."
EnglishThe Bush administration is largely responsible for the deadlock in negotiations.
Bushin hallitus on suurelta osin vastuussa neuvottelujen ajautumisesta umpikujaan.
EnglishI appeal to the new administration not to take this support entirely for granted.
Vetoan uuteen hallintoon, ettei se pitäisi tätä tukea täysin itsestään selvänä.
EnglishWe oppose the idea of an agency whose administration would continue indefinitely.
Vastustamme sellaista virastoa, joka olisi hallinnollisesti olemassa ikuisesti.
EnglishA few weeks ago, I met a representative of the US Food and Drug Administration.
Tapasin pari viikkoa sitten Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston edustajan.
EnglishWe have a port, a shipyard, shipowners, fishermen and a maritime administration.
Meillä on satama, telakka, laivanomistajia, kalastajia ja merenkulkuhallinto.
EnglishWe have ensured that administration of the EU budget will become less bureaucratic.
Olemme varmistaneet, että EU:n talousarvion hallinnoinnin byrokratiaa karsitaan.
EnglishThe American Food and Drug Administration has some five to six thousand officials.
Food and Drugs Administration Amerikassa työllistää noin 5000-6000 virkailijaa.
EnglishMr Kadirov' s former provisional Chechen administration has become permanent.
Tsetseenihallinnosta, joka on tähän asti ollut väliaikainen, on tullut pysyvä.
EnglishThe US Administration is not going to change its position before the election.
Yhdysvaltojen hallintoviranomaiset eivät aio muuttaa kantaansa ennen vaaleja.
EnglishDo we accuse most of the last Democratic administration of being anti-American?
Syytämmekö useimpia edellisen demokraattihallituksen jäseniä Amerikan-vastaisuudesta?
EnglishThere is the question of administration, what some refer to as gouvernance.
Vaadimme kehitysmailta hyvää hallinnointia, vaikka itse olemme kyvyttömiä siihen.
EnglishThis was a simple exercise in thuggery by an administration acting in panic.
Kyse oli silkasta väkivallasta ja viranomaisten paniikinomaisesta toiminnasta.
EnglishI would like to touch on the actual administration of resources in the Baltic Sea.
Haluaisin ottaa esiin Itämeren kalavarojen hallinnan, ensimmäisenä lohenkalastuksen.
EnglishIn such a situation, we cannot continue expanding the EU administration regardless.
Tällaisessa tilanteessa emme voi jatkaa EU:n hallinnon laajentamista mielin määrin.
EnglishOur aid must therefore always be linked to reform programmes for public administration.
Apumme on siis aina sidottava julkisten varojen hallinnoinnin uudistusohjelmaan.
EnglishWe need long-term planning for the administration of the European Parliament.
Me tarvitsemme parlamentin hallintoa koskevaa pitkän aikavälin suunnittelua.
EnglishIf so, it speaks poorly of the state of administration in the European Union.
Jos kyse on tästä, se antaa huonon kuvan Euroopan unionin hallinnon tilasta.
EnglishThe money which is returned is also loaded with a mass of rules and administration.
Takaisin tulevat rahat ovat myös sidoksissa valtavaan määrään sääntöjä ja hallintoa.
EnglishWe will not be able simply to fall back on old models of public administration.
Siinä emme voi turvautua yksinkertaisesti vain julkisen hallinnon vanhoihin malleihin.