"to administer" - Suomenkielinen käännös

EN

"to administer" suomeksi

EN

to administer [administered|administered] {verbi}

volume_up
1. yleinen
It is essential to administer the dairy premium in a fair and balanced way.
On tärkeää hallinnoida lypsylehmäpalkkioita oikeudenmukaisesti ja tasapainoisesti.
Furthermore, a scheme with subsidies per pupil would be much easier to administer.
Lisäksi sellaista toimenpidettä, jossa tuki on oppilaskohtaista, on paljon helpompi hallinnoida.
Nor have I any doubt that the Hong Kong administration is competent to administer a readmission agreement.
En myöskään epäile Hongkongin hallinnon kykyä hallinnoida takaisinottosopimusta.
The volume of funds provided for Phare exceeded the Commission's ability to administer them.
PHAREohjelmaan annettujen varojen määrä ylitti komission kyvyn hallita varoja.
The EU countries are so different that uniform rules are impossible to administer.
EU:n jäsenvaltiot ovat niin erilaisia, että yhtenäisiä sääntöjä on mahdotonta hallita.
The question is, who should administer such a fund and how it could be subjected to democratic spot checks?
Kenen sitten pitäisi hallita tätä rahastoa, ja kuinka sen demokraattinen valvonta toteutettaisiin?
2. virallinen

Esimerkkejä "to administer"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThose States, however, administer 80 % of European funds and the European budget.
Kuitenkin jäsenvaltiot hallitsevat 80 %: a unionin varoista, unionin talousarviosta.
EnglishIt is essential to administer the dairy premium in a fair and balanced way.
On tärkeää hallinnoida lypsylehmäpalkkioita oikeudenmukaisesti ja tasapainoisesti.
EnglishThe EU countries are so different that uniform rules are impossible to administer.
EU:n jäsenvaltiot ovat niin erilaisia, että yhtenäisiä sääntöjä on mahdotonta hallita.
EnglishThe forces there cannot responsibly administer day-to-day activities in the country.
Joukot eivät pysty hallinnoimaan vastuullisesti maan päivittäistä elämää.
EnglishIt is totally wrong from a nutritional point of view and it is impossible to administer.
Ravitsemuksen kannalta se on aivan väärä, ja sitä on mahdoton hallinnoida.
EnglishThe volume of funds provided for Phare exceeded the Commission's ability to administer them.
PHAREohjelmaan annettujen varojen määrä ylitti komission kyvyn hallita varoja.
EnglishFirstly, we must administer a shock treatment to bring the patient out of his current coma.
Ensin on annettava sokkihoitoa, jotta potilas saadaan herätettyä nykyisestä koomasta.
EnglishWhat we wonder is whether the Council of Ministers will administer a public reprimand here too.
Meitä kiinnostaa, antaako ministerineuvosto myös silloin julkisen korvapuustin.
EnglishAn enormous and complex bureaucracy has been established to administer the Structural Funds.
Rakennerahastojen hallinnoimiseksi on rakennettu valtava ja monimutkainen byrokratia.
EnglishFurthermore, a scheme with subsidies per pupil would be much easier to administer.
Lisäksi sellaista toimenpidettä, jossa tuki on oppilaskohtaista, on paljon helpompi hallinnoida.
EnglishIndividual countries have forestry laws and the necessary authorities to administer these laws.
Yksittäisissä maissa on metsänhoitolakeja ja viranomaisia niitä soveltamassa.
EnglishThey administer approximately 80% of the budget and they do not do it particularly well.
Ne hallinnoivat noin 80:tä prosenttia talousarvioista, eivätkä ne tee sitä kovinkaan hyvin.
EnglishWe have to find taxation specialists to administer these dossiers.
Näiden asiakokonaisuuksien hoitamiseksi tarvitaan verotusasiantuntijoita.
EnglishA new organization is being put in place to administer aid to the developing countries in the ACP.
Uusi yksikkö on perustettu hallinnoimaan AKT-kehitysmaille suunnattua apua.
EnglishUntil the emergency services arrive, however, each of us should be able to administer first aid.
Jokaisen olisi kuitenkin pystyttävä antamaan ensiapua ennen pelastuspalvelun saapumista.
EnglishSecondly, it would, in my view, be practically impossible to administer.
Toiseksi mielestäni sitä olisi käytännössä mahdoton hallinnoida.
EnglishI have received many complaints from schools which cannot work out how to administer the scheme.
Olen saanut useita valituksia kouluilta, jotka eivät ymmärrä toimenpiteen hallinnointia.
EnglishNor have I any doubt that the Hong Kong administration is competent to administer a readmission agreement.
En myöskään epäile Hongkongin hallinnon kykyä hallinnoida takaisinottosopimusta.
EnglishI think that this rule too is one that the national authorities will be able reasonably to administer.
Uskon, että kansalliset viranomaiset voivat hallinnoida järkevästi myös tätä sääntöä.
EnglishIt is the Commission that is to administer and oversee these rules.
Komission tehtävä on huolehtia näistä säännöistä ja valvoa niitä.