"to adjust" - Suomenkielinen käännös

EN

"to adjust" suomeksi

EN to adjust
volume_up
[adjusted|adjusted] {verbi}

However, it may be necessary to adjust these ceilings in accordance with actual requirements.
Voi kuitenkin olla tarpeen mukauttaa näitä ylärajoja todellisiin tarpeisiin.
Lastly, the third debate is whether we need to adjust our trade policy in any way.
Kolmas kysymys koskee sitä, onko meidän lainkaan tarpeen mukauttaa kauppapolitiikkaamme.
If nobody objects, therefore, you may adjust the sum together with the coordinators.
Jos kukaan ei vastusta, ehdotankin, että voitte mukauttaa summan yhdessä koordinaattoreiden kanssa.
Adjust key-legend backlighting with three illumination levels plus “off.”
Näppäinten taustavalaistuksen voi säätää kolmelle eri tasolle tai sammuttaa.
Adjust the volume of each audio clip individually by doing the following:
Voit säätää yksittäisen äänileikkeen äänenvoimakkuutta seuraavasti:
You can use the online tuner to further adjust the legibility of on-screen items.
Voit säätää näytössä olevien kohteiden luettavuutta online-säätötyökalun avulla.
You can adjust sounds, tips, difficulty level, and other settings.
Voit muokata ääniä, vihjeitä vaikeustasoa ja muita asetuksia.
You can adjust the difficulty level, sound and animation settings, and more.
Voit vaihtaa vaikeustasoa, ottaa animaatiot ja äänet käyttöön tai poistaa ne käytöstä ja muokata monia muita asetuksia.
Under the name of the child you want to adjust settings for, click Edit settings.
Napsauta Muokkaa asetuksia sen lapsen nimen kohdalla, jonka asetuksia haluat muokata.
to adjust (myös: to adapt)

Esimerkkejä "to adjust"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishOn the How to adjust brightness page, look at the sample images, and click Next.
Katso Kirkkauden säätämisen ohjeet -sivun esimerkkikuvia ja valitse Seuraava.
EnglishIn addition, more should be done to better adjust healthcare to patients' needs.
Samoin olisi tehtävä enemmän terveydenhuollon mukauttamiseksi potilaiden tarpeisiin.
EnglishThey cannot be used to adjust purely internal situations within Member States.
Niiden perusteella ei voida muuttaa puhtaasti jäsenvaltioiden sisäisiä tilanteita.
English(Display Color Calibration helps you adjust these color settings and others.)
(Näytön värikalibrointi auttaa säätämään näitä väriasetuksia ja muita asetuksia.)
EnglishThe Council would probably be well advised to adjust the balance of these criteria.
Neuvosto tekisi luultavasti viisaasti, jos se tasapainottaisi näitä kriteerejä.
EnglishThe authorities therefore also have the time required to adjust to the new conditions.
Viranomaisilla on näin ollen myös riittävästi aikaa sopeutua uusiin vaatimuksiin.
EnglishWe have been squabbling for years about the Commission proposal to adjust car tax.
Olemme vuosia kinastelleet autoveron tarkistamista koskevasta komission ehdotuksesta.
EnglishOne feature I really appreciate is the fact that you can adjust text size more easily.
Pidän esimeriksi siitä, että pystyn säätämään tekstin kokoa entistä helpommin.
EnglishIt is obviously in the immigrants' interest to adjust to our way of life and our values.
Näiden maahanmuuttajien etuna on tietysti sopeutua elämäntapaamme ja arvoihimme.
EnglishWhen we adjust our regulations, let us not therefore make them too complicated.
Älkäämme sen vuoksi tehkö asioista liian monimutkaisia nyt, kun sopeutamme sääntöjämme.
EnglishMr President, the government itself will also need to adjust to the information society.
Arvoisa puhemies, myös julkishallinnon itsensä on mukauduttava tietoyhteiskuntaan.
EnglishYou might also need to adjust the screen resolution to its previous setting.
Saatat myös joutua palauttamaan näytön tarkkuuden sen aiempaan asetukseen.
EnglishWith Audio Quality you can adjust the compression quality when you rip tracks.
Äänenlaatu-asetuksella voit muuttaa pakkauslaatua, kun kopioit raitoja.
EnglishWe must learn the necessary lessons in order to adjust our action in the coming months.
Meidän on otettava opiksemme, jotta voimme muuttaa toimintaamme tulevina kuukausina.
EnglishThus, we need to adjust procedures, both in practice and in legislation.
Siksi meidän on muutettava menettelyjä sekä käytännössä että lainsäädännössä.
EnglishWe must modernise the existing legislation and adapt and adjust it to a world of change.
Nykyistä lainsäädäntöä on uudistettava ja mukautettava muuttuvaan maailmaan.
EnglishThis can only happen if we seriously adjust the structures and procedures of the WTO.
Se voi onnistua ainoastaan, jos me todellakin muutamme WTO:n rakenteita ja menettelyjä.
EnglishTo adjust Internet Explorer so it can display images, do the following:
Jos haluat määrittää Internet Explorerin näyttämään kuvia, toimi seuraavasti:
EnglishIn the search box, type cleartype, and then click Adjust ClearType text.
Kirjoita hakukenttään cleartype ja valitse sitten Muokkaa ClearType-tekstiä.
EnglishThat is why we are obliged to adjust capacity and hence reduce the fleet.
Siksi meidän on pakko sopeuttaa kapasiteettia ja siksi pienentää laivastoa.