"adjunct" - Suomenkielinen käännös

EN

"adjunct" suomeksi

EN

adjunct {substantiivi}

volume_up
1. kielioppi
adjunct

Esimerkkejä "adjunct"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis 'European Employment Pact' is an essential adjunct to the stability pact.
Tämä sopimus työn lisäämisestä on välttämätön täydennys vakaussopimukseen.
EnglishI am an Irish citizen and, as a complementary adjunct to that, I am a European citizen.
Olen Irlannin kansalainen, ja sitä täydentää lisäksi unionin kansalaisuus.
EnglishShould bilateral or regional agreements still be seen as an adjunct to the expansion of multilateral measures?
Olisiko edelleenkin katsottava, että kahdenvälisillä tai alueellisilla sopimuksilla tuetaan monenvälisten toimenpiteiden lisäämistä?
EnglishIt highlighted what an immensely lucrative, important industry this is - in its own right and as an adjunct to so many industries.
Sopimuksessa korostuu, kuinka valtavan tuottoisa ja tärkeä ala tämä on - itsessään ja monien muiden alojen yhteydessä.
EnglishThe realisation of the Europe 2020 Strategy is of fundamental significance for strengthening the EU and should not be merely an adjunct.
kirjallinen. - (DE) Eurooppa 2020 -strategian toteuttamisella on perustavaa laatua oleva merkitys EU:n vahvistamiselle, eikä sen pidä olla pelkkä apuväline.
EnglishThe gamma-interferon test is the most promising of these, and is used under practical field conditions as an adjunct to the tuberculin test in herds.
Gamma-interferonikoe on näistä kaikkein lupaavin, ja sitä käytetään käytännön oloissa paikan päällä karjoille tehtävän tuberkuliinikokeen ohella.
EnglishThey simply make it an adjunct of banking and monetary policy, which the ESCB could well do without, since its independence and range of measures have a solid basis.
Ne tekevät komiteasta pankki- ja rahapolitiikan apulaisen, jollaista ei EKPJ: ssä ollenkaan tarvita, koska sen itsenäisyys ja toimintakeinot on varmistettu huolellisesti.
EnglishInfected patients can only be given adjunct treatment, since doctors have not yet identified the active antiviral agents which would be able to fight it.
Tartunnan saaneille potilaille voidaan antaa ainoastaan tukevaa hoitoa, koska lääkärit eivät ole vielä määrittäneet aktiivisia viruksentorjunta-aineita, joilla tauti voitaisiin kukistaa.
EnglishRural development is not just an adjunct; it is not just an add-on to compensate for falling numbers in agriculture, though it may well help to achieve that.
Maaseudun kehittäminen ei ole ainoastaan toissijainen tehtävä; se ei ole pelkkä lisäkeino maatalouden laskevien lukujen kompensoimiseksi, vaikka se saattaa hyvinkin auttaa myös siinä.
EnglishParticularly as a result of the enlargement rounds of 2004 and 2007, we must finally distance ourselves from the view that European social policy is an adjunct to the internal market.
Erityisesti vuosien 2004 ja 2007 laajentumiskierrosten jälkeen meidän on lopultakin tehtävä ero siihen näkemykseen, että Euroopan unionin sosiaalipolitiikka on sisämarkkinoiden alainen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "adjunct":

adjunct