"to adduce" - Suomenkielinen käännös

EN

"to adduce" suomeksi

EN

to adduce [adduced|adduced] {verbi}

volume_up
For the oil industry to adduce such an argument is pretty dubious.
On melko kyseenalaista, että öljyteollisuus esittää tällaisen väitteen.
I believe it would be helpful for the World Health Organisation to act as arbiter in this, and would like to adduce three reasons for this.
Mielestäni olisi hyödyllistä, että Maailman terveysjärjestö toimisi tässä yhteydessä sovittelevana tahona, ja tämän perustelemiseksi haluaisin esittää kolme näkökohtaa.
Kuten aina, te olette esittämässä lisää byrokratiaa.

Esimerkkejä "to adduce"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFor the oil industry to adduce such an argument is pretty dubious.
On melko kyseenalaista, että öljyteollisuus esittää tällaisen väitteen.
EnglishI adduce these examples in an attempt to show the quite different assumptions on the basis of which the fifteen Member States work.
Esitän nämä esimerkit osoittaakseni, miten erilaiset 15 jäsenvaltion lähtökohdat ovat.
EnglishMy speech could in a sense be redundant, as Mr Rothley has already referred to the arguments I intend to adduce.
Voi olla, ettei puheenvuoroani oikeastaan tarvita, koska hän on jo maininnut ne perustelut, joita minunkin on käytettävä.
EnglishThere are two arguments that they frequently adduce.
EnglishYour arguments, Commissioner, do not hold water, and I find it regrettable that you have presumed to adduce them.
Arvoisa komission jäsen, väitteenne eivät ole vedenpitäviä, ja minusta on valitettavaa, että olette uskaltautunut tuomaan ne esiin.
EnglishI believe it would be helpful for the World Health Organisation to act as arbiter in this, and would like to adduce three reasons for this.
Mielestäni olisi hyödyllistä, että Maailman terveysjärjestö toimisi tässä yhteydessä sovittelevana tahona, ja tämän perustelemiseksi haluaisin esittää kolme näkökohtaa.
EnglishI abstained in the vote on this report in the Committee and would like to adduce a number of examples of things which, to my mind, the report has not yet addressed in a convincing way.
Pidätyin äänestämästä valiokunnassa, ja haluaisin esittää joitakin esimerkkejä asioista, joita ei mielestäni ole käsitelty mietinnössä tyydyttävästi.
EnglishI would therefore like to congratulate the Commission on doing as the Vice-President has suggested, and adduce another weighty argument in favour of Community-wide standards.
Haluaisin näin ollen onnitella komissiota siitä, että se tekee niin kuin varapuheenjohtaja on ehdottanut ja tuo esiin yhden painavan lisäperusteen yhteisön laajuisten standardien puolesta.