EN

additive {substantiivi}

volume_up
additive
The additive I am thinking of in this regard is ethylhydroxyethylcellulose.
Tässä tarkoittamani lisäaine on etyylihydroksietyyliselluloosa.
It is a completely unnecessary additive which, moreover, is dangerous.
Se on täysin tarpeeton lisäaine ja kaiken lisäksi vaarallinen.
There is another additive which presents a huge problem, E467.
Yksi toinen lisäaine on erittäin ongelmallinen, nimittäin E 467.

Esimerkkejä "additive"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIf an additive proves to constitute a risk, its use must continue to be ruled out.
Jos lisäaineen todetaan muodostavan riskin, sen käyttö on kiellettävä edelleen.
EnglishIt is quite in order for a producer to dispense with any sort of additive he chooses.
Valmistajalla on vapaa valta valita, luopuuko hän kokonaan lisäaineiden käytöstä.
EnglishThe economic incentive for using antibiotics as a feed additive is obvious.
Antibioottien käyttöön lisäravinteena liittyy siten ilmeinen taloudellinen kannustin.
EnglishFirstly, an additive called sodium alginate is proposed for use on grated carrots.
Ensinnäkin natriumalginaatiksi kutsuttua lisäainetta ehdotetaan käytettäväksi porkkanaraasteissa.
EnglishIt is not the presence of the additive, it is the fact that the cat should not be drinking beer.
Tämä ei kuitenkaan johdu lisäaineesta, vaan siitä, ettei kissan pitäsi juoda olutta.
EnglishI welcome the fact that authorisation of an additive will be valid for a maximum of ten years.
Kannatan sitä, että lisäaineelle myönnettävä lupa on voimassa enintään kymmenen vuotta.
EnglishThe additive I am thinking of in this regard is ethylhydroxyethylcellulose.
Tässä tarkoittamani lisäaine on etyylihydroksietyyliselluloosa.
EnglishWe cannot allow the consumer to be misled by the food additive thrombin.
Emme voi sallia sitä, että kuluttajaa johdetaan harhaan elintarvikkeiden lisäaine trombiinilla.
EnglishThat is not strictly speaking a correct analysis of the purpose of this particular additive.
Tarkasti ottaen tällainen analyysi ei ole juuri tämän lisäaineen tarkoituksen kohdalla oikea.
EnglishIt is a completely unnecessary additive which, moreover, is dangerous.
Se on täysin tarpeeton lisäaine ja kaiken lisäksi vaarallinen.
EnglishSince this metatartaric acid is not completely degraded, it must be considered as a food additive.
Koska tämä metafiinihappo ei tuhoudu täysin, se on katsottava elintarvikkeen lisäaineeksi.
EnglishThat means that if one of these criteria applies, an additive may be banned.
Se tarkoittaa, että lisäaineen käyttö voidaan kieltää, jos esiintyy jokin näistä kolmesta edellytyksestä.
EnglishA food additive, a piece of meat that has been stuck together, must not be sold as ham on the deli counter.
Elintarvikelisäainetta, yhteen koottua lihanpalaa, ei saa myydä tiskillä kinkkuna.
EnglishThere is another additive which presents a huge problem, E467.
Yksi toinen lisäaine on erittäin ongelmallinen, nimittäin E 467.
EnglishDoes it make sense to include an antibiotic as an additive?
Onko johdonmukaista lisätä antibiootti lisäaineiden joukkoon?
English. - Today, Parliament voted to block the authorisation of thrombin for use as a food additive.
Euroopan parlamentti äänesti tänään trombiinin käytön kieltämisestä elintarvikkeiden lisäaineena.
EnglishNo alternative remedy is available legally in the EU, either as a feed additive or as a veterinary medicine.
Vaihtoehtoista hoitoa ei ole laillisesti saatavilla EU:ssa, ei rehun lisäaineena eikä lääkkeenä.
EnglishThis additive is, in my opinion, an example of a food-sector development which will benefit consumers.
Tämä lisäaine on mielestäni esimerkki elintarviketeollisuuden kehityksestä, joka hyödyttää kuluttajia.
EnglishFinally, is it certain that the additive is harmless?
Lopuksi kysyisin, onko lisäaineiden vaarattomuus varmaa?
EnglishBefore any substance may be authorised for use as a food additive, it must, in principle, be subjected to toxicological assessment.
Ennen kuin minkään elintarvikelisäaineen käyttö sallitaan, sen toksisuus testataan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "additive":

additive
English
addition
additional
English
additionally
English