EN

Addis Ababa {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Addis Ababa
Fifty years later, on 11 February 1999, the headline in the International Herald Tribune reads 'Addis Ababa rules out cease-fire in border war'.
Tänään 11. helmikuuta 1999, 50 vuotta myöhemmin, International Herald Tribune -lehdessä on otsikko " Addis Abeba rikkoo rajasodan aselevon " .

Esimerkkejä "Addis Ababa"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMore staff will also be deployed at the AU headquarters in Addis Ababa.
Myös Addis Abebassa sijaitsevan AU:n päämajan henkilöstöä lisätään.
EnglishThat was the message I took recently to our counterparts in the African Union Commission in Addis Ababa.
Tämän viestin annoin hiljattain Addis Abebassa Afrikan unionin kumppaneillemme.
EnglishI would like to raise the specific case of Berhanu Nega, the elected Mayor of Addis Ababa.
Haluaisin ottaa erityisesti esiin Addis Abeban kaupunginjohtajaksi valitun Berhanu Negan tapauksen.
EnglishThe seventh session of the ACP-EU Parliamentary Assembly takes place in Addis Ababa, Ethiopia.
AKT-valtioiden ja EU:n parlamentaarisen edustajakokouksen seitsemäs istunto pidetään Addis Abebassa, Etiopiassa.
EnglishThe same would be true if the new majority were not to be introduced for the running of the capital, Addis Ababa.
Näin voisi tapahtua myös, jos uutta enemmistöä ei asetettaisi pääkaupunki Addis Abeban hallintoon.
EnglishWhen we talk of humanitarian aid, I am reminded of when I was in Addis Ababa before the fall of Mengistu regime.
Kun puhumme humanitaarisestä avusta, mieleeni muistuu, kun olin Addis Abebassa ennen Mengistun vallan kaatumista.
EnglishThe peace force that was promised two months ago in Addis Ababa produced some 100 troops and very little else.
Rauhanturvajoukko, joka luvattiin Addis Abebassa kaksi kuukautta sitten, tarkoitti noin 100:aa miestä eikä juuri muuta.
EnglishThe EU does make a difference in Addis Ababa.
EnglishNo-one can allow themselves to put a foot wrong, either in Khartoum, in Juba, in Brussels or at the African Union in Addis Ababa.
Kellään ei ole varaa virheisiin, ei Khartumissa, Jubassa, Brysselissä eikä Afrikan unionissa Addis Abebassa.
EnglishCommissioner Michel met with the Somali President, just a few days ago, on the margin of the IGAD Summit in Addis Ababa.
Komission jäsen Louis Michel tapasi Somalian presidentin vain pari päivää sitten IGAD-huippukokouksessa Addis Abebassa.
EnglishEven in African countries, economic growth sometimes hits double figures, as is evident in major cities, such as Addis Ababa.
Jopa Afrikassa talouskasvu on joskus kaksinumeroinen, kuten käy ilmi Addis Abeban kaltaisissa suurissa kaupungeissa.
EnglishA ministerial conference in Addis Ababa in December 2003 should help to develop ownership among all African stakeholders.
Addis Abebassa joulukuussa 2003 pidettävän ministeritason kokouksen uskotaan vahvistavan afrikkalaisten sidosryhmien osallistumista.
EnglishThere is the Maputo Agreement and Addis Ababa Additional Act, which remain the only political and democratic solution to the current crisis.
Maputon sopimus ja Addis Abeban lisäasiakirja ovat ainoa poliittinen ja demokraattinen väline kriisin ratkaisemiseen.
Englishnative or inhabitant of Addis Ababa
Englishnative or inhabitant of Addis Ababa
EnglishThe genocide of the Tutsis and the fall of Mobutu have opened Pandora's box and war is now raging from Brazzaville to Addis Ababa.
Tutsien kansanmurha ja Mobutun vallasta syökseminen avasivat Pandoran lippaan, ja nyt Afrikassa käydään sotaa Brazzavillesta Addis Abebaan sakka.
EnglishIt is obvious that the only way of ensuring that constitutional order is restored is to fully enforce the Maputo and Addis Ababa Accords.
On ilmeistä, että ainoa tapa varmistaa järjestyksen palauttaminen on panna Maputon ja Addis Abeban sopimukset täysimääräisesti täytäntöön.
Englishrelating to Addis Ababa
EnglishAt this point I wish to pay tribute to the representative of the Commission, who played – and continues to play – an outstanding role in Addis Ababa.
Tässä yhteydessä haluan osoittaa kunnioitukseni komission edustajalle, jolla oli – ja on edelleen – merkittävä tehtävä Addis Abebassa.
EnglishA similar demand was made in a joint statement by the ambassadors of the European Union and the United States of America in Addis Ababa on 6 November 2005.
Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen suurlähettiläät esittivät yhdessä samankaltaisen vaatimuksen Addis Abebassa 6. marraskuuta 2005.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Addis Ababa":

Addis Ababa