EN

addictive {adjektiivi}

volume_up
Tobacco is an addictive product that causes over half a million deaths per year within the Community.
Tupakka on riippuvuutta aiheuttava tuote, jonka seurauksena yhteisössä kuolee joka vuosi yli puoli miljoonaa ihmistä.
After all, research has shown that a good joint is less harmful and addictive than some socially accepted drugs.
Tutkimuksistahan on käynyt ilmi, että hyvä marihuanasavuke on vähemmän haitallinen ja riippuvuutta aiheuttava kuin jotkin sosiaalisesti hyväksytyt huumausaineet.

Esimerkkejä "addictive"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMr President, nicotine is regarded as a highly addictive drug.
Arvoisa puhemies, nikotiinia pidetään vahvasti riippuvuutta aiheuttavana huumeena.
EnglishBecause of the addictive effect giving up proves very difficult.
Riippuvuutta aiheuttavan vaikutuksen vuoksi lopettaminen tuntuu olevan hyvin vaikeaa.
EnglishWe fear that these substances could be mutagenic, carcinogenic and addictive.
Pelkäämme, että nämä aineet saattavat olla mutageenisia, karsinogeenisia ja riippuvuutta aiheuttavia.
English21:20 This business, it gets to be addictive, you know what I mean, when somebody else is picking up the tab.
21:20 Tähän hommaan näet jää koukkuun, ymmärrättehän, kun joku muu maksaa laskun.
EnglishAs a medical doctor, I am well aware of the damaging characteristics of obsessive or addictive gambling.
Lääkärinä tunnen varsin hyvin pakonomaisen tai riippuvuutta aiheuttavan pelaamisen tuhoisuuden.
EnglishAs they are both addictive drugs, Madam President, there can be no greater incongruency.
Koska molemmat ovat riippuvuutta aiheuttavia huumeita, rouva puhemies, emme voisi enää epäjohdonmukaisemmin toimia.
EnglishTobacco is immediately addictive, alcohol is not.
Tupakasta tulee välittömästi riippuvaiseksi mutta alkoholista ei.
EnglishThis recommendation does not come down for or against the legalisation of addictive substances.
Suositus ei käytännössä ota kantaa riippuvuutta aiheuttavien aineiden laillistamisen puolesta eikä sitä vastaan.
EnglishThe addictive aspects are completely different.
Niiden aiheuttamalla riippuvuudella on aivan eri ulottuvuudet.
EnglishThis substance is no luxury and it is not addictive.
Aine ei ole mikään herkku, eikä sitä voi käyttää väärin.
EnglishWe need to gather together all the forces for good in the battle against harmful, addictive substances.
Meidän on yhdistettävä voimamme pysyvästi taistelussa vahingollisia, riippuvuutta aiheuttavia aineita vastaan.
EnglishTobacco is an addictive product that causes over half a million deaths per year within the Community.
Tupakka on riippuvuutta aiheuttava tuote, jonka seurauksena yhteisössä kuolee joka vuosi yli puoli miljoonaa ihmistä.
EnglishIn addition, gambling is addictive.
EnglishAs we all know, croupiers in casinos receive psychological training in order to spot players with addictive behaviour.
Kuten tiedämme, kasinoiden pelipöydän hoitajat saavat psykologista koulutusta kyetäkseen tunnistamaan peliriippuvaiset pelaajat.
EnglishWho knows, though - perhaps coffee will also be banned and banished in tomorrow's Europe, as caffeine, too, is addictive.
Kuka tietää, vaikka kahvikin kiellettäisiin ja tuomittaisiin EU:ssa tulevaisuudessa, sillä myös kofeiini aiheuttaa riippuvuutta.
EnglishWe know that children and young people who can be stopped from smoking do not turn into addictive smokers later on.
Me tiedämme, että ne lapset ja nuoret, jotka pystyvät pysymään erossa tupakoinnista, eivät myöhempinä vuosinaan tule riippuvaisiksi tupakoitsijoiksi.
EnglishIt should be borne in mind that any addictive drug and any addictive behaviour have their own characteristics.
On syytä muistaa, että kaikilla riippuvuutta aiheuttavilla huumausaineilla ja riippuvuutta aiheuttavilla käyttäytymisen muodoilla on omat ominaispiirteensä.
EnglishWe object to drugs being classified as soft or hard, as well as to the assertion that so-called soft drugs are not addictive.
Vastustamme huumeiden luokittelua miedoiksi ja koviksi huumeiksi sekä väitettä, etteivät niin sanotut miedot huumeet aiheuttaisi riippuvuutta.
EnglishWe all know that the nicotine from tobacco is addictive and we all want to protect young people from becoming involved with this drug.
Me tiedämme kaikki, että nikotiini tekee riippuvaiseksi, ja haluamme suojella nuorisoa ryhtymästä tämän huumeen, tupakan käyttäjiksi.
EnglishIn contrast with addictive, hard opiates which are associated with no-hopers and losers, these are the drugs for the winners.
Päinvastoin kuin riippuvuutta aiheuttavat vahvat opiaatit, joita pidetään surkimusten ja epäonnistujien aineina, nämä ovat menestyjien huumeita.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "addictive":

addictive
addict
addiction
drug addict