EN

addict {substantiivi}

volume_up
If a pocket is picked, for example in Brussels, we may be dealing in some cases with a drug addict acquiring money so that he can buy his drugs.
Kun joku tekee taskuvarkauden, esimerkiksi Brysselissä, siinä voi osaltaan olla kyse siitä, että esimerkiksi huumausaineista riippuvainen henkilö hankkii itselleen rahaa huumeiden ostoa varten.
The financial perspectives are clearly not sufficient and we have a TV-addicted Council of Ministers, that is to say that their external priorities are led by the latest TV headlines.
Rahoitusnäkymät eivät - selvästikään - ole riittäviä, ja ministerineuvosto on riippuvainen televisiosta eli television uusin pääaihe sanelee sen ulkopoliittiset painopisteet.
addict (myös: enthusiast, fan)
addict (myös: fiend)

Esimerkkejä "addict"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe letter reminded me of a drug addict in denial, addicted to subsidies.
Artikkeli toi mieleeni tuista riippuvaisen narkomaanin, joka ei tunnusta tosiseikkoja.
EnglishIt is a repressive instrument which, unlike the addict, profits from this approach.
Tukahduttava koneisto hyötyy tästä, ei huumausaineiden väärinkäyttäjä.
EnglishA heroin addict, for example, often seeks oblivion, being unable to cope with life.
Esimerkiksi heroiiniriippuvainen haluaa usein paeta, koska hän ei tunne selviävänsä elämästä.
EnglishThe odds that smokers take would deter anyone but an addict.
Tupakanpolton riskit pidättelevät kaikkia muita paitsi tupakasta riippuvaisia.
EnglishFirstly, it may be a single act by a drug addict needing money to buy drugs.
Ensinnäkin kyse voi olla huumeista riippuvan henkilön yksittäisestä teosta, jolla hän haluaa saada rahaa huumeiden ostoon.
EnglishThey increased the nicotine content of some of their products so as to addict young people for life.
Tuottajat lisäsivät tiettyjen tuotteiden nikotiinipitoisuuksia, jotta nuoret tulisivat riippuvaisiksi eliniäksi.
EnglishAmendment No 61 relates to treatments which are not based on drugs but which include a great deal of psychological help for the ill drug addict.
Tarkistus 61 koskee hoitoja, jotka eivät perustu lääkkeisiin vaan sairaalle huumeriippuvaiselle annettavaan huomattavaan psykologiseen apuun.
English12,000 new, notified addict cases come each year; we have 70,000 drug offenders a year and we lose 1,200 people through drug-related deaths per year.
Joka vuosi tulee ilmi 12 000 uutta riippuvuustapausta, vuosittain tehdään 70 000 huumausainerikosta, ja maassamme on vuosittain 1 200 huumausaineisiin liittyvää kuolemantapausta.
EnglishIf a pocket is picked, for example in Brussels, we may be dealing in some cases with a drug addict acquiring money so that he can buy his drugs.
Kun joku tekee taskuvarkauden, esimerkiksi Brysselissä, siinä voi osaltaan olla kyse siitä, että esimerkiksi huumausaineista riippuvainen henkilö hankkii itselleen rahaa huumeiden ostoa varten.
EnglishI would just add that my concern today is, above all, the proliferation in the use of synthetic drugs and the upsurge of a new profile of drug addict: the poly-consumption consumer.
Lisäisin vielä, että nykyisin minua huolestuttavat ennen kaikkea synteettisten huumausaineiden nopea yleistyminen ja uuden narkomaanityypin, sekakäyttäjien, ilmaantuminen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "addict":

addict
addictive
addiction
drug addict