"added" - Suomenkielinen käännös

EN

"added" suomeksi

FI
volume_up
added {mennen ajan partisiippi}
volume_up
AD [lyhenne]
FI
EN

added {adjektiivi}

volume_up
Nevertheless, I believe that the added value of European action is extremely important.
Katson kuitenkin, että Euroopan unionin toimien tuoma lisä-arvo on äärettömän tärkeää.
Inland navigation is not, as you said, an added extra.
Aivan kuten sanoitte, sisävesiliikenne ei ole ylimääräinen lisä.
Stigma is a cruel added burden to the pain of the disease and, what is worse, it encourages people to hide and not to come forward for testing and treatment.
Leimaaminen on julma lisä taudin tuskien aiheuttamaan taakkaan ja, mikä vielä pahempaa, se kannustaa ihmisiä salaamaan tautinsa ja välttelemään testausta ja hoitoa.

Esimerkkejä "added"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFor a long time it has vacillated between subsidiarity and Community added value.
Se epäröi pitkään toissijaisuusperiaatteen ja yhteisön tuoman lisäarvon välillä.
EnglishWe need to make a determined effort to gain added value for our European project.
Meidän on ponnisteltava päättäväisesti saadaksemme lisäarvoa Eurooppa-hankkeelle.
EnglishThis resolution does not offer any added value to women or to men or to the Union.
Päätöslauselma ei tarjoa mitään lisäarvoa Euroopan unionin naisille ja miehille.
EnglishWe must offer added value in the form of experience, effectiveness and competence.
Meidän on tarjottava lisäarvoa kokemuksien, tehokkuuden ja valmiuksien muodossa.
EnglishAnd to this scenario must be added the ups and downs suffered by this directive.
Näihin näkymiin on nyt vielä lisättävä käsittelemämme direktiivin muodonmuutokset.
EnglishThe EU can bring added value by supporting innovative and new technology projects.
EU voi tuoda lisäarvoa tukemalla innovatiivisia ja uuden teknologian hankkeita.
EnglishThis added value can be achieved in the areas of welfare, security and freedom.
Tätä lisäarvoa voidaan saavuttaa hyvinvoinnin, turvallisuuden ja vapauden aloilla.
EnglishThe added value of Europol in this process must also be investigated carefully.
Myös Europolin tuomaa lisäarvoa on tässäkin prosessissa tarkkaan selvitettävä.
EnglishIn other words there is a clear added value in placing tourism in an EU context.
Toisin sanoen matkailun sijoittaminen EU: n yhteyteen tuo mukanaan lisäarvoa.
EnglishYet we have no lack of ambition in this Union, no fear of added responsibilities.
Meiltä ei unionissa kuitenkaan puutu kunnianhimoa emmekä pelkää vastuun kasvamista.
EnglishSo a reduction in consumption is added to the effects of exhaust after treatment.
Pakokaasujen jälkikäsittelyn vaikutusten lisäksi säästetään siis myös kulutuksessa.
EnglishIt condemns KLA provocations that give added impetus to the spiral of violence.
Se tuomitsee UCK: n provokaatiot, jotka saavat väkivallan kierteen jatkumaan.
EnglishClaims for value-added tax can certainly be subject to the recovery procedure.
Arvonlisäverosaatavat voivat tietenkin myös kuulua perimisperiaatteen piiriin.
EnglishThe European Commission can lend added value to tourism with such initiatives.
Euroopan komissio voi tuoda lisäarvoa matkailualalle tällaisten aloitteiden kautta.
EnglishWe are able to endorse this amendment subject to the following phrase being added:
Voimme kannattaa kyseistä tarkistusta, mikäli siihen lisätään seuraava lause:
EnglishThis value is automatically added to the files that are created during ripping.
Arvo lisätään automaattisesti CD-levyltä kopioimalla luotuihin tiedostoihin.
EnglishOnce you save the playlist, it's added to the Playlists category in the library.
Kun olet tallentanut soittoluettelon, se lisätään kirjaston Soittoluettelot-luokkaan.
EnglishOnce you have added tags to your pictures, you can use the Search box to find them.
Kun olet lisännyt kuviisi tunnisteita, voit käyttää hakukenttää niiden etsimiseen.
EnglishThis should be added to our list of work that we have to pursue from now on.
Tämä pitää lisätä tehtäväluetteloomme, jota meidän on tästä lähtien seurattava.
EnglishPhoto Gallery will compare people tags you've added to other faces in your photos.
Valokuvavalikoima vertaa valokuviesi muihin kasvoihin lisäämiäsi henkilömerkintöjä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "AD":

AD