"add-up" - Suomenkielinen käännös

EN

"add-up" suomeksi

EN

add-up {substantiivi}

volume_up
1. Amerikanenglanti
add-up (myös: point)

Esimerkkejä "add-up"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIf you add up the corresponding values you arrive at the overall rate of HICP inflation.
Kun eri tuoteryhmien vaikutukset lasketaan yhteen, saadaan YKHI-inflaatiovauhti.
EnglishParliament's reports add up to a comprehensive analysis of key aspects of the Treaty.
Parlamentin mietinnöt ovat osa sopimuksen keskeisten näkökohtien kattavaa analyysia.
EnglishAlthough I see that as an encouragement, this does not add up to extra money.
Vaikka tämä onkin mielestäni rohkaisevaa, se ei merkitse lisää rahaa.
EnglishThese periods add up and, as a result, women's professional careers progress much more slowly.
Nämä vaiheet seuraavat toisiaan ja sen vuoksi naisten ura edistyy paljon hitaammin.
EnglishRight now, we do not know how much the overall European budget will add up to.
Tällä hetkellä emme tiedä, kuinka suuri Euroopan unionin talousarviosta tulee kokonaisuudessaan.
EnglishGreen thinking and measures to protect the environment can add up, too.
Myös vihreällä ajattelulla ja ympäristönsuojelutoimilla voidaan saada myönteisiä tuloksia.
EnglishIf you're using Surface, you can add up to 64 GB of storage with a microSD card.
Jos käytössäsi on Surface, voit lisätä jopa 64 gigatavua tallennustilaa microSD-muistikortin avulla.
EnglishIt is therefore clear that there is something that does not add up in what you are telling us.
Niinpä on selvää, että siinä, mitä sanotte, on jotakin, joka ei täsmää.
EnglishThis does not add up to the European rapid response capability demanded by the European Parliament.
Tämä ei vastaa Euroopan parlamentin vaatimaa nopean toiminnan valmiutta.
EnglishEnlargement is very good, Mr President-in-Office of the Council, but the numbers do not add up.
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, laajentuminen on erittäin hyvä asia, mutta luvut eivät täsmää.
EnglishAre we now to accept that the Americans may add water to wine up to 7%?
Onko meidän nyt hyväksyttävä se, että yhdysvaltalaiset voivat lisätä viiniin vettä jopa 7 prosenttia?
EnglishWe are talking about a figure of 25% when we add up the effects of part-time hours, which are limited.
Puhumme 25 prosentista, kun lisäämme rajoitettujen osa-aikaisten työtuntien vaikutukset.
EnglishThese are all extremely important, but they do not add up to actual political weight.
Nämä ovat kaikki erittäin tärkeitä kysymyksiä, joilla ei kuitenkaan ole todellista poliittista painoarvoa.
EnglishMathematically speaking, a plus and a minus add up to a minus.
Matemaattisesti puhuttuna plus ja miinus tekee yhteensä miinuksen.
EnglishEveryone who can add up knows that 90 divided by 128 makes 703, 125 Belgian francs per cubicle.
Jokainen voi laskea, että 90 miljoonaa jaettuna 128: lla on 703 125 Belgian frangia suihkuhuoneelta.
EnglishI agree that the risk is that these weak initiatives do not add up to anything substantial.
Olen samaa mieltä siitä, että vaarana on, ettei näillä heikoilla aloitteilla saavuteta mitään olennaista.
EnglishAll these things are separate in a sense from family policies but may add up to the same thing.
Mikään näistä asioista ei tavallaan kuulu perhepolitiikkaan, mutta niillä saattaa olla sama vaikutus.
EnglishIn addition, if we add up the population groups of the three countries, this makes a clear majority.
Jos laskemme lisäksi yhteen näiden kolmen maan väestöryhmät, perustuslakia puoltaa selvä enemmistö.
EnglishThey add value from setting up your service for the first time to building custom and advanced solutions.
Heidän avullaan voit mukauttaa ratkaisut yrityksesi tarpeisiin ja ottaa käyttöön lisäpalveluja.
EnglishAs Mr Poettering discovered today, the strongest group does not always add up to a majority in this House.
Kuten jäsen Poettering sai tänään huomata, suurin ryhmä ei aina saa kokoon parlamentin enemmistöä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "add-up" suomeksi

up adverbi
up adjektiivi
up prepositio
Finnish
to pick up verbi
to come up verbi
Finnish
to make up verbi