EN

adamant {adjektiivi}

volume_up
We remain adamant that the Treaty should be unanimous and should be changed unanimously.
Järkkymätön mielipiteemme on, että perustamissopimus olisi solmittava yksimielisesti ja sitä olisi muutettava yksimielisesti.
3:44 Mutta paimen on järkkymätön.
The situation is very clear and I was very adamant.
Tilanne on erittäin selvä, ja olin hyvin järkkymätön.

Esimerkkejä "adamant"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWhat happens if the Council is adamant and rejects the Commission's proposals?
Mitä tapahtuu, jos neuvosto pysyy taipumattomana ja hylkää komission ehdotukset?
EnglishWe should be adamant in having the principle of the single undertaking respected.
Meidän olisi päättäväisesti vaadittava pakettiratkaisun periaatteen noudattamista.
EnglishI have been adamant that we need a strong united EU response.
Olen vaatinut sinnikkäästi, että me tarvitsemme vahvaa yhtenäistä EU:n toimintaa.
EnglishSo please understand that we are adamant about being as transparent as we can.
Joten pyydän teitä ymmärtämään, että olemme järkkymättömiä ja olemme niin avoimia kuin vain voimme.
EnglishIt has an instrument for doing this, and we do not understand why it is adamant about not using it.
Sillä on väline tätä varten, emmekä ymmärrä, miksi se itsepäisesti välttää sen käyttämistä.
EnglishParliament and the Commission are right to be adamant that the Union must improve its telecommunications network.
Parlamentti ja komissio ovat oikeassa vaatiessaan, että unionin täytyy parantaa televerkkoaan.
EnglishHe was adamant that he would follow the constitution and that free and fair elections would take place.
Hän sanoi noudattavansa ehdottomasti perustuslakia ja lupasi järjestää vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit.
EnglishWe remain adamant that the Treaty should be unanimous and should be changed unanimously.
Järkkymätön mielipiteemme on, että perustamissopimus olisi solmittava yksimielisesti ja sitä olisi muutettava yksimielisesti.
EnglishHowever, I am adamant, President Pöttering, that we must not make the same mistakes again.
Olen kuitenkin järkähtämätön siinä, arvoisa puhemies Hans-Gert Pöttering, että meidän ei pidä tehdä samaa virhettä uudelleen.
EnglishThe situation is very clear and I was very adamant.
Tilanne on erittäin selvä, ja olin hyvin järkkymätön.
EnglishThey were very clear and very adamant on that.
Tästä sillä oli erittäin selkeä ja järkähtämätön näkemys.
EnglishI was adamant to negotiate the retention of the Cohesion Fund and that it be maintained in its current form.
Halusin ehdottomasti neuvotella koheesiorahaston säilyttämisestä ja siitä, että se säilyisi nykyisessä muodossaan.
EnglishWe are adamant in wanting democracy of this kind.
Haluamme päättäväisesti tällaisen demokratian.
EnglishI think we should be adamant about that.
Mielestäni meidän pitäisi pysyä tässä asiassa lujina.
EnglishNow we need to remain adamant that Ahtisaari's plan continues to be the guiding star whilst the new country is being built.
Nyt on pidettävä kiinni siitä, että Ahtisaaren suunnitelma pysyy johtotähtenä uutta valtiota rakennettaessa.
EnglishThe rapporteur seems adamant.
Esittelijä näyttää pysyvän tiukasti kannassaan.
EnglishWe remain adamant about the fact that this Parliament is not a court of law and that it does not need to pass judgment on certain cases.
Mielestämme tämä parlamentti ei ole mikään tuomioistuin, eikä sen tarvitse antaa arvioita tietyistä asioista.
EnglishSecondly, we are adamant that no potential agreement with Morocco should involve any access to waters of Western Sahara.
Toiseksi olemme jyrkästi sitä vastaan, että Marokon kanssa mahdollisesti tehtävään sopimukseen sisältyisi pääsy Länsi-Saharan vesille.
English3:44 But the shepherd is adamant.
EnglishSo I too am adamant.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "adamant":

adamant
Adam