EN

Adam {erisnimi}

volume_up
1. yleinen
Adam

Esimerkkejä "Adam"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFinancial markets currently owe less to Adam Smith than to the Cincinnati Kid.
Rahoitusmarkkinat ovat nykyään vähemmän velkaa Adam Smithille kuin Täyskäsi-kidille.
EnglishMr Sindal and Mr Adam had the opportunity to talk about this issue previously.
Herra Sindalilla ja herra Adamilla oli aikaisemmin mahdollisuus puhua tästä aiheesta.
English   Mr President, I would firstly like to thank the rapporteur, Mr Adam, for his work.
   Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiittää esittelijä Adamia hänen työstään.
EnglishGordon Adam's second report is about improving nuclear safety in eastern Europe.
Gordon Adamin toisen mietinnön tarkoituksena on parantaa Itä-Euroopan ydinturvallisuutta.
EnglishAnswer: when God, having created Eve, said to Adam: 'choose your wife'.
Vastaus: kun Eevan luotuaan Jumala sanoi Aatamille: - Valitse itsellesi vaimo."
EnglishThis is the divergence that separated Keynes from Adam Smith and Cambridge from Oxford.
Jo tämä ero erotti toisistaan Keynesin ja Adam Smithin sekä Cambridgen ja Oxfordin.
EnglishMr Adam also wishes to remove two other words, namely "new vessels' .
Lisäksi se haluaisi poistaa kaksi muuta sanaa, nimittäin " uudenlaiset laivat" .
EnglishMr President, I would like to thank Mr Adam for his excellent report.
Arvoisa puhemies, haluan kiittää herra Adamia hyvin valmistellusta mietinnöstä.
EnglishMadam President, I think Adam Smith has been very successful, especially in Ireland!
(EN) Arvoisa puhemies, mielestäni Adam Smith on menestynyt hyvin, erityisesti Irlannissa!
EnglishMr President, I should like to thank Mr Adam for this exceptional report.
Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää herra Adamia tästä poikkeuksellisesta mietinnöstä.
EnglishGreetings to you, Prime Minister, from Poland, the land of Adam Mickiewicz.
Arvoisa pääministeri, terveiset Puolasta, Adam Mickiewiczin kotimaasta.
EnglishWhen will we again be able, like Adam, to receive apples plucked by Eve directly from the tree?
Milloinkohan voimme Aatamin tavoin saada Eevan suoraan puusta poimimia omenoita?
EnglishThis means deleting the word "primarily' , which I think Mr Adam can accept.
Sana huvudsakligen (ensisijaisesti) tulee siten poistaa, ja luulen, että Adam hyväksyy sen.
EnglishThat is why the demands of Mr Adam and the Committee on Budgets are justified.
Siksi kaikki vaatimukset, joita herra Adam ja budjettivaliokunta esittävät, ovat perusteltuja.
EnglishAnd the conflict will intensify later today when we discuss Mr Adam's second report.
Ja ristiriita kasvaa, kun myöhemmin tänään keskustelemme Gordon Adamin toisesta mietinnöstä.
EnglishThe first guy -- we'll call him Adam -- is transfixed by the beauty of the perfect human form.
Ensimmäinen kaveri -- Adam -- on lumoutunut ihmisen täydellisestä kauneudesta.
EnglishAdam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
EnglishFirstly, I would like to thank Mr Adam very sincerely for his report.
Ensiksi haluaisin sydämellisesti kiittää herra Adamia hänen mietinnöstään.
EnglishMr President, Mr Adam calls the approach of the British government a great success.
Arvoisa puheenjohtaja, kollegani Adam kutsuu Britannian hallituksen toimenpiteitä menestyksekkäiksi.
EnglishIt is an ethnic group with a religious base, the holy alliance of Adam Smith and Calvin.
Kyse on myös uskonnosta: Adam Smithin ja Calvinin pyhä allianssi.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Adam":

Adam
adamant