"adage" - Suomenkielinen käännös

EN

"adage" suomeksi

EN

adage {substantiivi}

volume_up
To some extent, the adage of our German friends, einmal ist keinmal, applies here.
Tähän on jossain määrin sovellettavissa saksalaisten ystäviemme sananlasku einmal ist keinmal.
Let us act now and disprove the old English adage that 'you never miss the water till the well runs dry'.
Meidän pitää ryhtyä toimiin heti ja osoittaa vääräksi vanha englantilainen sananlasku "veden arvon ymmärtää kun kaivo on tyhjä".
This adage, which ringingly endorses the desire to tackle the root causes of problems, applies perfectly to European waste policy.
Tämä sananlasku, joka tuntuu viittaavan ongelmien ratkaisuun niiden syntylähteellä, sopii täydellisesti Euroopan unionin jätepolitiikkaan.
The old adage about putting all your eggs in one basket rings true.
Vanha sanonta kaikkien munien panemisesta samaan koriin on toteutunut.
We would do well to remember the old adage 'look before you leap'.
Meidän kannattaisi muistaa vanha sanonta: parempi katsoa kuin katua.

Esimerkkejä "adage"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishTo some extent, the adage of our German friends, einmal ist keinmal, applies here.
Tähän on jossain määrin sovellettavissa saksalaisten ystäviemme sananlasku einmal ist keinmal.
EnglishThe adage applies that the lower you go down the ladder, the more complex the system is.
Se ajatus pätee, että mitä alemmas mennään tikapuita, sitä monimutkaisempi järjestelmä on.
EnglishThis proves the adage that he who pays the piper calls the tune.
Tämä osoittaa todeksi sananparren, jonka mukaan tahdin määrää se, joka maksaa viulut.
EnglishThe old adage about putting all your eggs in one basket rings true.
Vanha sanonta kaikkien munien panemisesta samaan koriin on toteutunut.
EnglishWe would do well to remember the old adage 'look before you leap'.
Meidän kannattaisi muistaa vanha sanonta: parempi katsoa kuin katua.
EnglishThe old adage 'More haste, less speed' still holds.
Mielestäni eräs Euroopan menestyksen syy on seurausta sen rakentamisen vakaudesta.
English'The polluter pays' should be the logical adage.
Saastuttaja maksaa -periaatteen tulisi olla johdonmukainen ajattelutapa.
EnglishAs the adage goes, the proof of the pudding is in the eating!
Vasta käytännössä selviää, toteutuuko tämä aikomus.
EnglishThe last committee report for this parliamentary term confirms the old adage of 'last but not least'.
Valiokunnan viimeinen mietintö tämän toimikauden aikana näyttää toteen vanhan sanonnan " viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä" .
EnglishLet us act now and disprove the old English adage that 'you never miss the water till the well runs dry'.
Meidän pitää ryhtyä toimiin heti ja osoittaa vääräksi vanha englantilainen sananlasku "veden arvon ymmärtää kun kaivo on tyhjä".
EnglishThere is truth in the adage but for once let us leave it to the labels to reveal the information we are entitled to.
Sananparressa on totuuden perää, mutta kerrankin olisi annettava etikettien kertoa ne asiat, jotka meillä on oikeus tietää.
EnglishI think the old adage of testing the ground by walking on it would be particularly wise in this case, Mr Solana.
Vanha sananparsi, jossa puhutaan liikkumisesta marssimalla sopii mielestäni erittäin hyvin tähän tilanteeseen, arvoisa korkea edustaja.
EnglishOnly a constructive international stance such as this one is in keeping with Peking's adage of harmonious external relations.
Vain tällainen rakentava kansainvälinen asennoituminen on sopusoinnussa harmonisia ulkosuhteita koskevan Pekingin periaatteen kanssa.
EnglishThe Council seems to be very sensibly pulling back from the brink and listening to that old adage, 'marry in haste, repent at leisure'.
Neuvosto vaikuttaa järkevästi peräytyvän jyrkänteen laidalta ja kuuntelevan vanhaa sanontaa "avioidu kiireellä, kadut pitkään".
EnglishThis adage, which ringingly endorses the desire to tackle the root causes of problems, applies perfectly to European waste policy.
Tämä sananlasku, joka tuntuu viittaavan ongelmien ratkaisuun niiden syntylähteellä, sopii täydellisesti Euroopan unionin jätepolitiikkaan.
EnglishOnce again, the Council has illustrated a political adage from Corrèze: promises only bind those who believe in them.
Neuvoston toiminta on jälleen kerran ollut esimerkki siitä, että lupaukset sitovat vain niitä, jotka uskovat näihin lupauksiin, kuten Corrèzen esittämä poliittinen ajatelma kuuluu.
EnglishIf we follow the old adage 'you will be judged by the company you keep', what message does the USA's presence in this group of refusniks send to the world?
Jos on uskominen vanhaa sanontaa ?seura tekee kaltaisekseen?, millaisen viestin Yhdysvaltojen kuuluminen tähän kieltäytyjien joukkoon antaa maailmalle?
EnglishThere is a Latin proverb, a Roman law adage I am sure you know, which goes: ' Nemo auditur propriam turpitidinem allegans' - none shall invoke their own turpitude.
On olemassa latinankielinen sananlasku, roomalaisen oikeuden mietelause, jonka tunnette: " Nemo auditur propriam turpitidinem allegans " , kukaan ei voi vedota omaan alhaisuuteensa.
EnglishLet me follow that up with an old adage – not to say an old truth – to the effect that Europe has too few fish; the waters around the Member States cannot meet our demand for them.
Lisään tähän vielä vanhan viisauden – tai jopa vanhan totuuden: Euroopassa on liian vähän kaloja, eivätkä jäsenvaltioita ympäröivät vedet riitä vastaamaan tarpeeseemme.
EnglishIn the second round – if second round there be – the vast majority of my group will adopt an attitude in keeping with the adage: in the first round, you choose; in the second, you eliminate.
Toisella äänestyskierroksella – jos toista kierrosta tulee – valtaosa ryhmästäni noudattaa periaatetta: ensimmäisellä kierroksella valitaan, toisella suljetaan pois huonompi vaihtoehto.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "adage":

adage