EN

acute {adjektiivi}

volume_up
An acute problem for the new Member States is the lack of specialists.
Erikoislääkäreiden puute on akuutti ongelma uusissa jäsenvaltioissa.
The steady rise in basic food prices is an acute problem which cannot be ignored.
Peruselintarvikkeiden hintojen vakaa nousu on akuutti ongelma, jota ei voida jättää huomiotta.
It has nothing to do with whether someone is chronically ill or an acute case.
Sillä ei ole siis mitään tekemistä sen kanssa, onko potilas kroonisesti sairas vai onko tapaus akuutti.
Mr President, the emergency in Sudan has become very acute.
Arvoisa puhemies, Sudanin hätätilasta on tullut erittäin vakava.
As mentioned previously, the situation is particularly acute in Ireland, Greece and a number of other states.
Kuten jo mainitsinkin, tilanne on erityisen vakava Irlannissa, Kreikassa ja joissakin muissa valtioissa.
The case of the atypical pneumonia (Severe Acute Respiratory Syndrome) virus demonstrated the need for this.
Epätyypillinen keuhkokuumevirus (äkillinen vakava hengitystieoireyhtymä) osoitti tämän tarpeellisuuden.
acute
volume_up
tarkka {adj.} (esim. aisti)
acute
volume_up
terävä {adj.} (esim. aisti)
Furthermore, account was taken of the brain drain from regions of the world such as Africa where there is an acute demand for human resources in the health sector.
Lisäksi kiinnitimme huomiota aivovuotoon Afrikan kaltaisilta maailman alueilta, joilla on kova tarve työvoimasta terveydenhoitoalalla.
As regards the danger of a transfer of art work sales to countries which do not recognize this right, it does not appear to be very acute.
Mitä taas tulee vaaraan, että taideteosten myynti siirretään kolmansiin maihin, jotka eivät tunnusta korvausoikeutta, niin tämä ei vaikuta kovin todennäköiseltä.

Esimerkkejä "acute"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe problem that existed in 2003 has certainly not become any more acute in 2004.
Vuonna 2003 ilmennyt ongelma ei varmastikaan ole muuttunut akuutimmaksi vuonna 2004.
EnglishIn Africa, survival is the problem, and the Congo is its most acute manifestation.
Hengissä pysyminen on Afrikassa ongelma ja Kongo on sen voimakkain ilmentymä.
EnglishI would end by saying that the world is not in acute need of more conflicts.
Lopuksi haluan todeta, ettei maailmassa todellakaan tarvita lisää konflikteja.
EnglishWe know that people are pulled towards rich countries when inequality is most acute.
Tiedämme, että ihmiset pyrkivät rikkaisiin maihin eriarvoisuuden kärjistyessä.
EnglishHowever, we have acute reservations on a number of other points in the report.
Suhtaudumme kuitenkin hyvin varauksellisesti mietinnön joihinkin kohtiin.
EnglishIn practice, however, racial discrimination has never before been such an acute problem.
Todellisuudessa rotusyrjintä ei kuitenkaan milloinkaan ole ollut näin kärkevää.
EnglishWe are going through a period of acute economic changes and challenges.
Elämme parhaillaan akuuttien taloudellisten muutosten ja haasteiden aikakautta.
EnglishThis is not a new problem, but the situation has become more acute and extensive.
Ongelma ei ole uusi, mutta se on aiempaa vakavampi ja laaja-alaisempi.
EnglishLack of funds, especially in the area of research, has long been acute.
Erityisesti tutkimusalaa koskeva varojen puute on jo pitkään ollut ilmeinen.
EnglishWe have seen as much in the case of severe acute respiratory syndrome.
Olemme havainneet tämän äkillisen vakavan hengitystieoireyhtymän yhteydessä.
EnglishIf acute help is needed abroad, then everyone has the same rights.
Kaikilla on samat oikeudet silloin, kun tarvitaan kiireellistä hoitoa ulkomailla.
EnglishThe steady rise in basic food prices is an acute problem which cannot be ignored.
Peruselintarvikkeiden hintojen vakaa nousu on akuutti ongelma, jota ei voida jättää huomiotta.
EnglishUnfortunately, the Convention does not really seem to be seeing how acute the problem is either.
Valmistelukunta ei myöskään valitettavasti näytä käsittävän ongelman vakavuutta.
EnglishWomen farmers' acute problems are the result of the CAP and anti-farming policies.
Naismaanviljelijöiden nykyiset ongelmat johtuvat YMP:stä ja maanviljelyn vastaisista toimista.
EnglishThis is particularly acute in industrial sectors dominated by SMEs.
Tämä pitää erityisen hyvin paikkansa pk-yritysten hallitsemilla teollisuudenaloilla.
EnglishIn the UK, the legacy of a Conservative government is an acute shortage of doctors.
Konservatiivinen hallitus jätti Yhdistyneessä kuningaskunnassa jälkeensä ankaran lääkäripulan.
EnglishThe problem is most acute in the African and Latin American countries.
Ongelma on siis akuutimpi Afrikan ja Latinalaisen Amerikan maiden osalta.
EnglishOne Member - Mr Morillon - has already mentioned the acute drought.
Yksi jäsen - kollega Morillon - mainitsi jo vakavasta kuivuudesta.
EnglishGiven the vulnerability of many species, CITES is of acute importance.
Monien lajien haavoittuvuus huomioon ottaen CITES on erittäin tärkeä.
EnglishWith the threat of difficulties created by the winter, the situation is really becoming acute.
Uhka talven aiheuttamista vaikeuksista on todellakin muuttumassa todeksi.