EN

actually {adverbi}

volume_up
The global financial crisis is actually providing opportunities for influence.
Maailmanlaajuinen rahoituskriisi tarjoaa itse asiassa vaikutusmahdollisuuksia.
But this is actually a talk about, okay -- (Laughter) — but this is actually a talk about fission.
Mutta itse asiassa -- (Naurua) -- mutta tämä puhe on itse asiassa fissiosta.
Inflation is actually stimulated by derivative financial market products.
Rahoitusmarkkinoiden johdannaistuotteet itse asiassa nopeuttavat inflaatiota.
It is actually the responsibility of the State to provide proper social protection.
Asianmukaisen sosiaaliturvan tarjoaminen on oikeastaan valtion velvollisuus.
The proposal' s point of departure is that asylum seekers are actually suspects.
Tämän esityksen lähtökohtana on se, että turvapaikanhakija on oikeastaan epäilty.
This is actually a trend that runs counter to the idea of the constitutional state.
Se on kehitystä, joka on oikeastaan täysin päinvastaista kuin oikeusvaltioajatus.
actually (myös: really)
What will modernisation of the Community Customs Code actually mean?
Mitä yhteisön tullikoodeksin uudistaminen varsinaisesti tarkoittaa?
It does not actually say that such a temporary committee should be set up.
Siinä ei varsinaisesti sanota, että tällainen väliaikainen valiokunta tulisi perustaa.
But what I did not do was actually explain why I voted against.
En kuitenkaan varsinaisesti selittänyt, miksi äänestin mietintöä vastaan.

Esimerkkejä "actually"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn my opinion, we could actually have foreseen what has now happened in Ukraine.
Mielestäni me olisimme itse asiassa voineet ennakoida, mitä Ukrainassa tapahtui.
EnglishThat is one of the reasons why I am actually opposed in principle to a directive.
Tämä on yksi syy siihen, miksi itse asiassa periaatteessa vastustan direktiiviä.
EnglishThe proposal' s point of departure is that asylum seekers are actually suspects.
Tämän esityksen lähtökohtana on se, että turvapaikanhakija on oikeastaan epäilty.
EnglishActually, I have them on stage with me: grapevines, magnolias -- truly stunning.
Minulla on ne täällä lavalla mukanani: Viiniköynnöksiä, magnolioita, tyrmäävät.
EnglishWell, now, actually because of you, it is possible to change the physical world.
No, nyt itse asiassa teidän ansiostanne on mahdollista muuttaa fyysistä maailmaa.
EnglishThe programme will now finally acquire a legal basis and actually get under way.
Ohjelma saa nyt viimein oikeudellisen perustan ja pääsee toden teolla käyntiin.
EnglishThey made some really great promises, and actually have fulfilled a lot of them.
Se teki monia todella suuria lupauksia, ja itse asiassa täyttikin monta niistä.
EnglishThe mechanism can operate without any compulsory licence actually being granted.
Mekanismi voi toimia ilman, että yhtään pakkolisenssiä todellisuudessa myönnetään.
EnglishThat means that these two issues are actually in the hands of the governments.
Se tarkoittaa sitä, että nämä kaksi asiaa ovat itse asiassa hallitusten käsissä.
EnglishIt is a question of ensuring that we can actually have flexible labour markets.
Kyse on sen varmistamisesta, että meillä tosiaan voi olla joustavat työmarkkinat.
EnglishFor instance, in France between 2006 and 2007, aid to Africa actually declined.
Ranskan Afrikalle antama tuki esimerkiksi pieneni vuosien 2006 ja 2007 välillä.
EnglishAre we actually talking about loans, where every cent is paid back with interest?
Onko kyse aina lainoista, jolloin joka sentti maksetaan korkojen kera takaisin?
EnglishIn Ireland, 91% of submissions were actually against the fluoridation of water.
Irlannissa 91 prosentissa ehdotuksista oikeastaan vastustettiin veden fluorausta.
EnglishThe countries have actually grown apart from each other in the last ten years.
Maat ovat tosiasiassa erkaantuneet toisistaan viimeisten kymmenen vuoden aikana.
EnglishThat is unacceptable and Parliament actually has to be opposed to this proposal.
Sitä ei voida hyväksyä, ja parlamentti on itse asiassa vastustanut tätä ehdotusta.
EnglishIn order to actually join, such a candidate must meet the Copenhagen criteria.
Päästäkseen EU:n jäseneksi ehdokasvaltion tulee täyttää Kööpenhaminan kriteerit.
EnglishDuring the debate, did anyone actually ask whether they 'take people for fools'?
Kysyikö kukaan oikeastaan keskustelun aikana, pidetäänkö ihmisiä idiootteina?
EnglishAre the Eurocrats actually afraid of democracy, afraid of consulting the people?
Pelkäävätkö eurokraatit todellisuudessa demokratiaa, kansalaisten kuulemista?
EnglishAnd does the liberal model actually guarantee fair development in these countries?
Entä riittääkö liberalistinen malli takaamaan oikeudenmukaisen kehityksen siellä?
EnglishThe arguments are totally unconvincing, in so far as we have actually heard any.
Perustelut eivät ole lainkaan vakuuttavia - jos meille on niitä edes annettu.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "actually":

actually
actual
actualization