"actual purpose" - Suomenkielinen käännös

EN

"actual purpose" suomeksi

EN

actual purpose {substantiivi}

volume_up
actual purpose (myös: an end in itself)

Esimerkkejä "actual purpose"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMy second comment concerns the actual purpose of this proposed directive.
Toinen huomautukseni koskee tämän direktiiviluonnoksen varsinaista aihetta.
EnglishThis is completely justified given the actual purpose of the Charter of Fundamental Rights.
Juuri perusoikeuskirjan tavoite antaa siihen täydet perusteet.
EnglishThat debate cannot be confined to setting a particular ceiling for Community resources; we must calmly reach agreement on the European Project’s actual purpose.
Emme saa tyytyä vain asettamaan tiettyä enimmäismäärää yhteisön varoille, vaan meidän on rauhassa sovittava Eurooppa-hankkeen nykyisistä tavoitteista.
EnglishThe actual purpose of the Structural Funds, to bring about cohesion between the regions and pursue their sustainable development, suddenly became merely incidental.
Rakennerahastojen varsinaisesta tavoitteesta, eli alueiden välisen yhteenkuuluvuuden ja niiden kestävän kehityksen edistämisestä, tulikin yhtäkkiä vain tilapäinen tavoite.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "actual purpose" suomeksi

purpose substantiivi
Finnish
actual adjektiivi
on purpose adverbi
to purpose verbi
actual yield substantiivi
accidentally on purpose
Muita sanoja