EN

Acts {erisnimi}

volume_up
1. Uskonto

Esimerkkejä "Acts"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishPersonal acts of revenge are indeed being carried out and we must condemn these.
Yksittäisiä kostotoimenpiteitä on tosiaan havaittu, ja meidän on tuomittava ne.
EnglishCulture, religion and tradition should not be used to justify acts of violence.
Kulttuuria, uskontoa ja perinnettä ei pitäisi käyttää oikeutuksena väkivallalle.
EnglishThe most important step is for both sides to desist from further acts of violence.
Tärkein askel on, että molemmat osapuolet pidättyvät enemmistä väkivallanteoista.
EnglishActs of violence have afflicted Bangladesh ever since that country was founded.
Väkivaltaisuudet ovat koetelleet Bangladeshin valtiota sen perustamisesta lähtien.
EnglishThink, for example, of their importance in the interpretation of legal acts.
Ajatellaanpa esimerkiksi niiden merkitystä oikeudellisten säädösten tulkinnassa.
EnglishIt would also promote the movement of authentic acts by making them more secure.
Tämä edistäisi myös virallisten asiakirjojen liikkumista tekemällä niistä varmempia.
EnglishIf our appeals body acts too slowly, the penalty will be deemed null and void.
Jos muutoksenhakuelimemme toimii liian hitaasti, seuraamus katsotaan mitätöidyksi.
EnglishIf the European Union forgets this, it acts against itself and weakens itself.
Jos Euroopan unioni unohtaa tämän, se toimii itseään vastaan ja heikentää itseään.
EnglishSubject: Measures against acts of vandalism impeding the free movement of goods
Aihe: Toimet kauppatavaroiden vapaata liikkuvuutta estävää ilkivaltaa vastaan
EnglishIt was the result of violent acts that we absolutely and categorically condemn.
Se oli tulosta väkivallanteoista, jotka tuomitsemme ehdottomasti ja jyrkästi.
EnglishClimate and energy package and maritime transport package (signature of acts)
Ilmasto- ja energiapaketti sekä meriliikennepaketti (säädösten allekirjoittaminen)
EnglishWe are showing respect today for all of the victims of these inhumane acts.
Osoitamme tänään kunnioitusta kaikille näiden epäinhimillisten tekojen uhreille.
EnglishBut in practice the committee already acts in an advisory role in most cases.
Käytännössä komitealla on kuitenkin jo useimmissa tapauksissa neuvoa-antava rooli.
EnglishHave flights been organised to transport people suspected of terrorist acts?
Onko lentoja järjestetty terrorismista epäiltyjen henkilöiden kuljettamiseksi?
EnglishThe Hellenic educational system is governed by laws and administrative acts.
Kreikan koulutusjärjestelmää säännellään laeilla ja hallinnollisilla toimilla.
EnglishI challenge the Commission to produce any evidence that it acts as an antibiotic.
Pyydän komissiota hankkimaan todisteita siitä, että nisiiniä käytetään antibioottina.
EnglishAccidents and acts of God do happen, and we cannot guarantee to prevent them.
Onnettomuuksia ja jumalan tekoja tapahtuu, emmekä voi taata niiden estämistä.
EnglishIt has committed huge acts of cruelty without anyone being held to account.
Se on syyllistynyt valtaviin julmuuksiin, eikä kukaan ole joutunut vastuuseen.
EnglishHe is accused of acts of terrorism in which many dozens of people have been killed.
Häntä syytetään terroriteoista, joissa monet kymmenet ihmiset ovat saaneet surmansa.
EnglishIncredibly, not a single official has been held responsible for these acts.
On uskomatonta, että yhtään virkailijaa ei ole asetettu vastuuseen näistä teoista.