"activists" - Suomenkielinen käännös

EN

"activists" suomeksi

EN

activists {monikko}

volume_up
activists
Should they thoroughly democratise their society and release activists from prison?
Pitääkö heidän demokratisoida yhteiskuntansa perin pohjin ja vapauttaa aktivistit vankilasta?
Those on whose behalf the activists work then lose hope.
Se vie toivon myös niiltä, joiden puolesta aktivistit työskentelevät.
There are many activists in different countries who have contacted us on this matter.
Monet aktivistit eri maissa ovat ottaneet meihin yhteyttä tämän asian vuoksi.

Esimerkkejä "activists"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishA considerable number of high-profile activists were released in 2005 and 2006.
Merkittävä määrä korkean profiilin aktivisteja vapautettiin vuosina 2005 ja 2006.
EnglishThis time, it is the case of a lawyer who protects human rights activists in Iran.
Tällä kertaa on kyse ihmisoikeusaktivisteja Iranissa puolustavasta asianajajasta.
EnglishChina has to put a stop to the systematic intimidation of human rights activists.
Kiinan on tehtävä loppu ihmisoikeusaktivistien järjestelmällisestä uhkailusta.
English1 900 opposition activists are being held in jail in inhuman conditions in Burma.
1 900 opposition aktivistia pidetään Burmassa vangittuina epäinhimillisissä oloissa.
EnglishHis arrest is part of a wider trend in cracking down on human rights activists.
Hänen pidätyksensä on osa laajempaa kampanjaa ihmisoikeusaktivistien murskaamiseksi.
EnglishThe 'Ladies in White' are mothers and wives of imprisoned opposition activists.
Naiset valkoisissa ovat vangittujen oppositioaktivistien äitejä ja vaimoja.
EnglishUnfortunately, Latvian human rights activists are now highly disillusioned.
Latvian ihmisoikeusaktivisteilla ei ole nyt valitettavasti mitään harhakuvitelmia.
EnglishI call on the Russian authorities to stop persecuting human rights activists.
Vaadin Venäjän viranomaisia lopettamaan ihmisoikeusaktivistien vainoamisen.
EnglishThere are many activists in different countries who have contacted us on this matter.
Monet aktivistit eri maissa ovat ottaneet meihin yhteyttä tämän asian vuoksi.
EnglishThere is growing violence against journalists and civil society activists.
Toimittajat ja kansalaisaktivistit joutuvat kohtaamaan yhä enemmän väkivaltaa.
EnglishThe latter is another country where contact with human rights activists is also essential.
Jälkimmäisessä maassa yhteydenpito ihmisoikeusaktivistien kanssa on myös tärkeää.
EnglishActivists from the left-wing movement 'Kazakhstan 2012' are being harassed and jailed.
"Kazakstan 2012" -vasemmistoliikkeen aktivisteja ahdistellaan ja vangitaan.
EnglishHowever, attacks on journalists and activists are still being reported.
Toimittajiin ja aktivisteihin kohdistuvia hyökkäyksiä tapahtuu kuitenkin edelleen.
EnglishHarassment of dissidents seems to have intensified, and scores of activists were arrested.
Toisinajattelijoiden ahdistelu vaikuttaa lisääntyneen ja aktivisteja on pidätetty.
EnglishOn that very day, we declare the EU is an open house for such terrorist activists.
Juuri sinä päivänä me julistamme, että EU:ssa on avoimet ovet tuollaisille terroristeille.
EnglishThe government intensifies repression and imprisons opposition activists.
Hallitus tiukentaa tukahduttamistoimia ja vangitsee opposition kannattajia.
EnglishChina's civil rights activists must be allowed to act without the threat of arrest.
Kiinan kansalaisaktivistien on saatava toimia ilman pidätysten uhkaa.
EnglishThousands of opposition activists were arrested and over 100 people lost their lives.
Tuhansia opposition aktivisteja pidätettiin, ja yli 100 ihmistä kuoli.
EnglishShould they thoroughly democratise their society and release activists from prison?
Pitääkö heidän demokratisoida yhteiskuntansa perin pohjin ja vapauttaa aktivistit vankilasta?
EnglishThat is what the Uzbek people and human rights activists are asking us to do.
Sitä Uzbekistanin kansa ja ihmisoikeusaktivistit meiltä pyytävät.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "activist":

activist