"active region" - Suomenkielinen käännös

EN

"active region" suomeksi

EN

active region {substantiivi}

volume_up
active region (myös: sunspot)

Esimerkkejä "active region"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOur Special Representative for the region is active and is currently in Georgia.
Erityisedustajamme tällä alueella toimii aktiivisesti ja on parhaillaan Georgiassa.
EnglishWe have been active in the region throughout its disastrous recent history.
Olemme toimineet alueella aktiivisesti sen viimeaikaisen tuhoisan historian aikana.
EnglishThe outrage I feel is shared by United Nations agencies which are active in that region.
Alueella toimivat Yhdistyneiden Kansakuntien järjestöt jakavat tuntemani järkytyksen.
EnglishWe Europeans are in favour of Turkey playing an active role in the region.
Me eurooppalaiset kannatamme Turkin aktiivista roolia alueella.
EnglishIt would be very important to have those countries involved in active participation in the region.
On erittäin tärkeää, että nämä maat otetaan mukaan aktiivisen osallistumiseen alueella.
EnglishIf the Alliance is still active in that region, it is with the same objective.
Tuon tavoitteen takia Kosovossa on yhä NATOn joukkoja.
EnglishEurope must play an active role in this region.
EnglishI welcome the Czech presidency, its priorities and its immediate and active involvement in the region.
Olen tyytyväinen puheenjohtajavaltio Tšekkiin, sen ensisijaisiin tavoitteisiin ja sen välittömään ja aktiiviseen toimintaan alueella.
EnglishI can assure you that the Commission will play an active role in the region in order to sustain hopes for its future in Europe.
Voin vakuuttaa teille, että komissio aikoo toimia alueella aktiivisesti pitääkseen yllä toivoa alueen tulevaisuudesta Euroopassa.
EnglishYesterday, however, I spoke to friends and colleagues in the NGO UNA International Service, which is active in the region.
Eilen olin kuitenkin yhteydessä ystäviini ja kollegoihini, jotka työskentelevät alueella toimivassa kansalaisjärjestössä UNA International Servicessä.
EnglishI would also like to take this opportunity to thank Mr Semneby sincerely, as he represents the Council and is also very active in this region.
Haluan myös käyttää tilaisuuden kiittääkseni vilpittömästi erityisedustaja Semnebytä, joka edustaa neuvostoa ja toimii myös varsin aktiivisesti tällä alueella.
EnglishThe United Nations must be beefed up so that it is capable of meeting its responsibility to protect the civilian population from all the armed troops active in the region.
Yhdistyneitä Kansakuntia on vahvistettava, jotta se voi täyttää velvoitteensa ja suojella siviiliväestöä kaikilta alueella toimivilta aseistautuneilta ryhmiltä.
EnglishInvestments from the World Bank – the EIB is also very active in this region – and other investors will come as soon as the Treaty is approved and ratified.
Maailmanpankin, alueella aktiivisesti toimivan Euroopan investointipankin ja muiden rahoittajien investoinnit toteutuvat heti, kun perustamissopimus on hyväksytty ja ratifioitu.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "active region" suomeksi

region substantiivi
Finnish
active adjektiivi
home region substantiivi
active wear substantiivi
Finnish
narrow-line region substantiivi
broad-line region substantiivi
active galaxy substantiivi
HII region substantiivi
Finnish
active agent substantiivi
active ingredient substantiivi
active layer substantiivi
active vocabulary substantiivi
active voice substantiivi
Finnish
north circumpolar region substantiivi
active volcano substantiivi