"action plan" - Suomenkielinen käännös

EN

"action plan" suomeksi

EN

action plan {substantiivi}

volume_up
Action Plan for Energy Efficiency: Realising the Potential (debate)
Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma - Mahdollisuuksien toteuttaminen (keskustelu)
The Commission Action Plan is a consistent embodiment of the Stockholm Programme.
Komission toimintasuunnitelma on Tukholman ohjelman johdonmukainen ruumiillistuma.
An action plan of this kind was adopted by the Council in December 1998.
Tällainen toimintasuunnitelma hyväksyttiin neuvostossa joulukuussa 1998.

Esimerkkejä "action plan"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI shall turn now to the broad principles of the action plan we are deliberating.
Siirryn seuraavaksi käsittelemämme toimintasuunnitelman laajoihin periaatteisiin.
English(CS) Mr Chairman, I welcome the report on the Action Plan for Energy Efficiency.
(CS) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelmaan.
EnglishThe action plan designates 16 concrete actions at all levels and in all sectors.
Siinä määritellään 16 käytännön toimea kaikilla tasoilla ja kaikilla aloilla.
English(FR) Madam President, much has been said about the action plan on Afghanistan.
- (FR) Arvoisa puhemies, Afganistanin toimintasuunnitelmasta on sanottu paljon.
EnglishThe Commission Action Plan is a consistent embodiment of the Stockholm Programme.
Komission toimintasuunnitelma on Tukholman ohjelman johdonmukainen ruumiillistuma.
EnglishCompared with a previous plan of action, this document is clearly a step forward.
Aikaisempaan toimintasuunnitelmaan verrattuna tämä on selvästikin askel eteenpäin.
EnglishThe 12 points set out in the report provide a clear action plan for the future.
Mietinnön 12 kohdassa annetaan selvä toimintasuunnitelma tulevaisuutta varten.
EnglishHowever, it is not enough to have an action plan: it must still be implemented.
Pelkkä toimintasuunnitelma ei kuitenkaan riitä, vaan se on myös pantava täytäntöön.
EnglishThis is one of the actions in the action plan that I presented before the summer.
Tämä on yksi ennen kesää esittelemääni toimintasuunnitelmaan sisältyvistä toimista.
EnglishWe do want as part of the action plan to pull together that regional cooperation.
Haluamme yhtenäistää tätä alueellista yhteistyötä osana toimintasuunnitelmaa.
EnglishI am sure that the European Commission will soon be launching an action plan.
Olen myös varma, että Euroopan komissio esittää lähiaikoina toimintasuunnitelman.
EnglishOne of the countries that has been earmarked for such an action plan is Morocco.
Yksi tällaisen toimintasuunnitelman kohteeksi valituista maista on Marokko.
EnglishThe Council of Health Ministers adopts an action plan on "Europe against AIDS".
Terveysministerien neuvosto hyväksyy toimintasuunnitelman "Eurooppa aidsia vastaan".
EnglishThis was a matter the Commission had discussed within the action plan with Canada.
Komissio keskusteli tästä asiasta Kanadan kanssa toimintaohjelman puitteissa.
EnglishFor the first time parties agreed to the adoption of a single plan of action.
Ensimmäisen kerran osapuolet sopivat yhteisen toimintasuunnitelman hyväksymisestä.
EnglishThe European Council has therefore asked the Commission to prepare a new action plan.
Eurooppa-neuvosto on pyytänyt siksi komissiota laatimaan uuden toimintaohjelman.
EnglishThat was approved, in the revised action plan, by the majority of stakeholders.
Suurin osa sidosryhmistä hyväksyi sen tarkistetussa toimintasuunnitelmassa.
EnglishIt is very important to implement the various forms of policy in the action plan.
On hyvin tärkeää toteuttaa erilaisia toimintatapoja toimintasuunnitelmassa.
EnglishThis is an aspect that we have particularly highlighted in the Second Action Plan.
Tätä seikkaa olemme erityisesti korostaneet toisessa toimintasuunnitelmassa.
EnglishIn this context, we are also rather concerned about Turkey's part in the action plan.
Tässä mielessä meitä huolestuttaa myös Turkin rooli tässä toimintasuunnitelmassa.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "action plan" suomeksi

action substantiivi
plan substantiivi
to plan verbi
action figure substantiivi
Finnish
work plan substantiivi
zoning plan substantiivi
Finnish
town plan substantiivi
Finnish
according to plan
action potential substantiivi
architectural plan substantiivi