"to act up" - Suomenkielinen käännös

EN

"to act up" suomeksi

EN

to act up {verbi}

volume_up
to act up

Esimerkkejä "to act up"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSo there is room for the smaller institutions to clean up their act a little.
Näin käy siis ilmi, että pienten elinten kohdalla voidaan korjata yhtä sun toista.
EnglishThis House has demanded that another European institution should clean up its act.
Parlamentti on vaatinut toista Euroopan unionin toimielintä ryhdistäytymään.
EnglishThe Council Act setting up the Customs Information System contravenes Community law.
Neuvoston säädös tullitietojärjestelmän perustamisesta rikkoo unionin oikeutta vastaan.
EnglishNevertheless, I hope the Commission will take note of the sentiment and clean up its act.
Toivon komission kuitenkin panevan merkille tuntemuksemme ja korjaavan toimintaansa.
EnglishIt is my view that the legal act drawn up previously by the Council contained too many gaps.
Minun mielestäni neuvoston aiemmin laatimassa säädöksessä oli liikaa aukkoja.
EnglishWe will be cleaning up our act and removing a constant cause for public criticism.
Säännöillä saadaan viimeinkin aikaan avoin kulujärjestelmä, joka perustuu todellisiin kustannuksiin.
EnglishThis is a fair way of encouraging hauliers to clean up their act.
Tämä on oikeudenmukainen tapa kannustaa rahdinkuljettajia ryhdistäytyä.
EnglishWhat we are concerned with today is a follow-up act from the enlargement of the European Union in 1995.
Nyt on kyse Euroopan unionin laajentumiseen vuonna 1995 liittyvistä jatkotoimista.
EnglishThis measure is yet further proof of the EU's commitment to greening up its act.
Tämä toimenpide on jälleen yksi osoitus siitä, että EU haluaa parantaa tapojaan entistä vihreämpään suuntaan.
EnglishThe Council cannot afford to, at least not if it really is intent on cleaning up its act.
Neuvostolla ei ole varaa siihen, mikäli se on tosissaan tekemässä uudistuksia tässä kokonaisuudessa.
EnglishThey are forced to clean up their act. They pay the price for that.
Laitosten on pakko parantaa tapansa, ja ne saavat maksaa siitä.
EnglishThat is not the way the Heads of State or Government have chosen to act up until now, and that is only fair.
Valtion- ja hallitusten päämiehet eivät ole tähän asti halunneet tehdä niin ja se on oikein.
EnglishIt is therefore important for the EU to act to clean up a sector in which we are world leaders.
Tämän vuoksi on tärkeää, että EU ryhtyy toimiin tämän alan, jolla olemme maailman kärjessä, puhdistamiseksi.
EnglishPart two of cleaning up the act is what we did today by voting for this report in huge numbers.
Osa kaksi tässä siivoamisessa on se, mitä tänään teimme äänestämällä suurella enemmistöllä tämän mietinnön puolesta.
EnglishSo it is very important that we tighten up our act.
On siis hyvin tärkeää, että kovennamme toimintatapojamme.
EnglishLike politics, sport will always be a dirty business, but there is undoubtedly room for it to clean up its act.
Urheilu on, kuten politiikkakin, aina likaista bisnestä, mutta sen käytäntöjä voidaan varmasti siistiä.
EnglishWe should be cleaning up our act after previous scandals.
Meidän on siivottava aiempien skandaalien jäljet.
EnglishBut the Union will also be freed up to act more effectively on the domestic and external challenges we face.
Unioni saa kuitenkin myös lisää vapautta vastatakseen aiempaa tehokkaammin sisäisiin ja ulkoisiin haasteisiin.
EnglishDavid Bowe' s report is yet further proof of Europe greening up its act and putting the safety of our citizens first.
David Bowen mietintö on taas yksi lisätodiste siitä, että Eurooppa alkaa vihertää ja asettaa turvallisuuden etusijalle.
EnglishI welcome the serious challenge to the European Commission by the European Parliament to clean up its act on BSE.
Suhtaudun myönteisesti Euroopan parlamentin Euroopan komissiolle osoittamaan haasteeseen parantaa esitystään BSE-taudin osalta.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to act up" suomeksi

act substantiivi
up adverbi
up adjektiivi
up prepositio
Finnish
to pick up verbi