"Act of Parliament" - Suomenkielinen käännös

EN

"Act of Parliament" suomeksi

FI
EN

Act of Parliament {substantiivi}

volume_up
1. Britannian-englanti
Act of Parliament (myös: crown, law, principle)

Esimerkkejä "Act of Parliament"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishNow is the time to act and Parliament is extremely unhappy about this hold-up.
Nyt on aika toimia ja parlamentti on erittäin tyytymätön tämän viivytyksen vuoksi.
EnglishI call on the Commission to act on Parliament's recommendations with urgency.
Kehotan komissiota toimimaan kiireellisesti parlamentin suositusten osalta.
EnglishHowever, I also think that, in certain areas, we should give some thought to how we act in Parliament.
Olen kuitenkin myös sitä mieltä, että meidän pitäisi pohtia uudestaan parlamentin toimintaa tietyillä aloilla.
EnglishThe rapporteur had also received a personal assurance that the Council would not act until Parliament had delivered its opinion.
Esittelijälle on myös henkilökohtaisesti vakuutettu, että parlamentin lausuntoa odotetaan.
EnglishI should be very grateful if you could act on Parliament’s behalf and convey our concern about the breaches of human rights in Colombia.
Olisin erittäin kiitollinen, jos voisitte toimia parlamentin puolesta ja ilmaista huolemme Kolumbian ihmisoikeusrikkomuksista.
EnglishFailure to do this would render unlawful any act this Parliament takes on the basis of a 754-strong Chamber - three over the limit of 751.
Jos näin ei tehdä, kaikki toimet, joita parlamentti tekee 754-jäsenisenä - mikä määrä ylittää kolmella säädetyn 751 jäsenen määrän - ovat laittomia.
EnglishShe calls upon those MEPs who act as Parliament's representatives in the ACP-EU Joint Assembly to act responsibly.
Hän vetoaa niiden parlamentin jäsenten vastuullisuuteen, jotka osallistuvat parlamentin edustajina AKT-maiden ja Euroopan unionin yhteiseen parlamentaariseen edustajakokoukseen.
EnglishEurope is being called upon to act and Parliament itself must take a more active investigative and steering role in such a decisive matter of foreign policy.
Euroopalla on velvollisuus toimia, ja parlamentinkin on otettava aktiivisempi, tutkiva ja ohjaava rooli näin ratkaisevassa ulkopoliittisessa asiassa.
EnglishIn parallel, the Commission will make every effort to act on Parliament's request to be kept fully informed about work related to essential aspects of GSP.
Samalla komissio tekee kaikkensa täyttääkseen parlamentin pyynnön tulla pidetyksi täysin ajan tasalla GSP-järjestelmän olennaisiin näkökohtiin liittyvästä työstä.
EnglishArticle 276(3) of the Treaty requires the Commission to take all appropriate steps to act on Parliament' s observations concerning execution of expenditure.
Perustamissopimuksen 276 artiklan 3 kohdassa säädetään, että komission täytyy ryhtyä kaikkiin aiheellisiin toimiin ottaakseen huomioon parlamentin huomautukset menojen käytöstä.
EnglishHere there is good reason to act, which Parliament among others is now doing, for example by following up the Lamfalussy process to modernise the European supervisory structure.
Tässä on toinen hyvä syy toimia, kuten muun muassa parlamentti tekee nyt, esimerkiksi seuraamalla Lamfalussy-prosessia Euroopan valvontarakenteen päivittämiseksi.
EnglishFact: stem cell research is tightly regulated under a stringent act of Parliament by the highly respected and rigorous Human Fertilisation and Embryology Authority.
Tosiseikka: suuresti kunnioitettu ja ankara ihmisen hedelmöitystä ja embryologiaa valvova viranomainen sääntelee ankarasti kantasolujen tutkimusta parlamentin sitovan lain nojalla.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "Act of Parliament" suomeksi

of prepositio
Finnish
parliament substantiivi
act substantiivi
act of God substantiivi