EN

across {prepositio}

volume_up
across
Every year, thousands of people drive across the continent on holiday.
Joka vuosi tuhannet ihmiset ajavat lomallaan mantereen poikki.
Many epidemics have traditionally developed in central China and then gradually spread across Eurasia towards the West.
Monet epidemiat ovat kehittyneet Kiinan keskiosissa ja levinneet sieltä vähitellen Euraasian poikki länsimaihin.
Poland's border with its non-EU neighbours is over 1 200 kilometres long and runs across fields for the whole of its length.
Puolan raja EU:n ulkopuolisten naapureiden kanssa on yli 1 200 kilometriä pitkä, ja se kulkee peltojen poikki maan koko pituudelta.
across
Four across, four up and down -- it's 16. So what the sum is actually asking you to do is 16, 16, 16.
Oikeassa kulmassa, ei tarvitse siis laskea mitään, neljä ristiin, neljä ylös ja alas -- tekee 16.
across (myös: along)
And about 45 minutes later, walking along the beach, I came across this.
Noin 45 minuuttia myöhemmin, kävellessäni rantaa pitkin, näin tämän.
Of course, hence the lengthy dole queues snaking across Norway, or the food riots in Switzerland.
Tästä tietenkin johtuu se, että pitkät työttömien jonot kiemurtelevat pitkin Norjaa tai että Sveitsissä on elintarvikemellakoita.

Esimerkkejä "across"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSo this is clearly a massive problem across the whole of the European Community.
Tämä on siis selvästi suuri ja koko Euroopan yhteisön alueelle levinnyt ongelma.
EnglishChronic shortages of organs across Europe are causing 60 000 unnecessary deaths.
Krooninen pula elimistä kaikkialla Euroopassa aiheuttaa 60 000 turhaa kuolemaa.
EnglishCan you give us some idea whether there will be any across-the-board reductions?
Voisitteko selkeyttää ajatuksiamme siitä, onko yleisleikkauksia odotettavissa?
EnglishIt specifically concerns the movement of persons across the Czech-German border.
Se koskee erityisesti henkilöiden liikkuvuutta Tšekin ja Saksan välisen rajan yli.
EnglishJust 10% of the freight transported across the European Union is carried by rail.
Vain 10 prosenttia Euroopan unionin tavaraliikenteestä kuljetetaan rautateitse.
EnglishEnvironmental issues are a top priority for our citizens across the European Union.
Ympäristöasiat ovat ensisijaisen tärkeitä kansalaisille kautta Euroopan unionin.
EnglishWhy the big rush to get the Lisbon Treaty ratified across the 27 Member States?
Miksi Lissabonin sopimus pitää saada ratifioitua niin äkkiä 27 jäsenvaltiossa?
EnglishIf we have a common policy, then the sanctions should apply across the board.
Jos meillä on yhteinen politiikka, myös seuraamuksia on sovellettava kaikkialla.
EnglishThe urgency can only be addressed by us working together across the European Union.
Tähän voidaan vastata ainoastaan yhteisellä toiminnalla koko Euroopan unionissa.
EnglishI see absolutely no reason why this should not apply across the whole of the Union.
En näe mitään syytä siihen, miksei tätä voitaisi soveltaa kaikkialla unionissa.
EnglishThat is not sellable across Europe; it should not be sellable across the world.
Tällaista ei voida hyväksyä EU:ssa, eikä sitä pitäisi hyväksyä missään muuallakaan.
EnglishThere are 270 000 junior doctors across the EU who will be affected by this.
Eri puolilla Eurooppaa on 270 000 lääkäriharjoittelijaa, joita tämä asia koskee.
EnglishSchools across Europe should voluntarily declare themselves to be drug-free zones.
Euroopan koulujen pitäisi vapaaehtoisesti julistautua huumeettomiksi vyöhykkeiksi.
EnglishThe great strength of this popular uprising is that it is happening across Egypt.
Tämän kansannousun suuri voima piilee siinä, että se tapahtuu kaikkialla Egyptissä.
EnglishThey estimated that 32 000 breast cancer deaths across Europe could be prevented.
Niiden mukaan Euroopassa voitaisiin estää arviolta 32 000 rintasyöpäkuolemaa.
EnglishHigh-quality production of spirit drinks across Europe is an important matter.
Väkevien alkoholijuomien korkeatasoinen tuotanto eri puolilla Eurooppaa on tärkeää.
EnglishThe legitimate use of firearms plays an important role across the European Union.
Ampuma-aseiden laillinen käyttö on tärkeässä asemassa kaikkialla Euroopan unionissa.
EnglishIt is an indication of a serious rethink about Europe across the continent.
Se tarkoittaa, että tarvitaan vakavaa pohdintaa Euroopasta kautta koko maanosan.
EnglishSomebody had put a bed across the bathroom door and so she could not get in.
Joku oli laittanut vuoteen kylpyhuoneen oven eteen, eikä hän siis päässyt sisään.
EnglishThat is the great European project that brings us together across party boundaries.
Tämä on suuri Euroopan hankkeemme, joka yhdistää meitä puoluerajoista riippumatta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "across":

across
across the country