"acronym" - Suomenkielinen käännös

EN

"acronym" suomeksi

EN

acronym {substantiivi}

volume_up
1. Kielitiede
acronym
acronym

Esimerkkejä "acronym"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHow can we expect a country to have an identity when it is called by an acronym?
Kuinka voimme olettaa, että maalla olisi oma identiteetti, kun sitä kutsutaan akronyymillä?
EnglishWe cannot launch anything in today's world without making a new acronym.
Emme voi nykymaailmassa aloittaa mitään luomatta uutta akronyymiä.
EnglishYou might say that we have been tripped up by the acronym of TRIMs.
Saatatte sanoa, että kaikenlaiset TRIM- ja TRIP-akronyymit ovat saaneet meidät sekoamaan sanoissamme.
EnglishCreate an acronym from an easy-to-remember piece of information.
Luo lyhenne helposti muistettavasta sisällöstä.
EnglishCreate an acronym from an easy-to-remember piece of info.
Luo lyhenne helposti muistettavasta sisällöstä.
EnglishThe acronym CEPOL is French and stands for Collège européen de police - European Police College in English.
CEPOL-lyhenne tulee viraston ranskankielisestä nimestä Collège européen de police, suomeksi Euroopan poliisiakatemia.
EnglishThe acronym RSS stands for Really Simple Syndication, and is used to describe the technology used in creating feeds.
Lyhenne RSS tulee sanoista Really Simple Syndication, jotka kuvaavat syötteiden luontiin käytettävää tekniikkaa.
EnglishThe acronym RSS stands for Really Simple Syndication, and is used to describe the technology used in creating feeds.
Lyhennen RSS tulee sanoista Really Simple Syndication, jotka kuvaavat syötteiden luomiseen käytettävää tekniikkaa.
EnglishIn the euro area, consumer price inflation is measured by the “Harmonised Index of Consumer Prices”, often referred to by its acronym of “HICP”.
Euroalueella kuluttajahintainflaatiota mitataan yhdenmukaistetulla kuluttajahintaindeksillä (YKHI).
EnglishMr President, what is ridiculous is that this Chamber, which is a political organisation, calls a state by an acronym.
Arvoisa puhemies, on naurettavaa, että poliittista järjestelmää edustava parlamentti kutsuu valtiota jollain kirjainyhdistelmällä.
EnglishIn any case, Mr Heaton-Harris, you can be sure that from today onwards we will all know what this acronym stands for.
(ES) Hyvä Christopher Heaton-Harris, voitte olla täysin varma siitä, että tästä päivästä lähtien me kaikki tiedämme, mihin tällä lyhenteellä viitataan.
EnglishThe southern nations are known in English by the harsh acronym PIGS (Portugal, Italy, Greece, and Spain).
Etelä-Euroopan maita kutsutaan englanninkielellä tylyllä lyhenteellä "PIGS" (Portugal, Italy, Greece, Spain), "SIAT", jolla tarkoitetaan Portugalia, Italiaa, Kreikkaa ja Espanjaa.
English16:15 The human juggernaut is permanently eroding Earth's ancient biosphere by a combination of forces that can be summarized by the acronym "HIPPO," the animal hippo.
16:15 Ihmisen tuhovoima kuluttaa jatkuvasti Maan ikivanhaa biosfääriä voimayhdistelmällä, jota voidaan kuvata lyhenteellä "HIPPO" -- joka tarkoittaa virtahepoa.
EnglishMr Casaca, I did indeed read out "gross national product" because the Italian version contained the acronym GNP, which means, as I said, gross national product.
Arvoisa parlamentin jäsen Casaca, todellisuudessa minä luin "bruttokansantulo" , sillä italiankielisessä tekstissä oli lyhenne "BKTL", joka siis tarkoittaa bruttokansantuloa.
English. - (DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, in 2004 the European Network and Information Security Agency, known by the acronym ENISA, was founded.
esittelijä. - (DE) Arvoisat puhemies ja komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto, joka tunnetaan lyhenteellä ENISA, perustettiin vuonna 2004.