"acquittal" - Suomenkielinen käännös

EN

"acquittal" suomeksi

EN

acquittal {substantiivi}

volume_up
1. Oikeustiede
acquittal
2. rahoitus
acquittal

Esimerkkejä "acquittal"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAn acquittal has just been pronounced by the American Court-Martial.
Yhdysvaltojen sotaoikeus on tehnyt äskettäin vapauttamispäätöksen.
EnglishIs acquittal of the Commission by Parliament justified?
Onko se, että parlamentti vapauttaa komission, oikeutettua?
EnglishWe say we are disappointed by Mr Budanov's acquittal.
Ilmoitamme olevamme tyytymättömiä Budanovin vapauttamiseen.
EnglishWe urge immediate acquittal instead of release.
Vaadimme, että heidät julistetaan välittömästi syyttömiksi sen sijaan, että heidän annetaan vain mennä.
EnglishThe 1996 acquittal is from now on conditional on the responses that the Commission will give to these two reports.
Vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 1996 riippuu nyt komission vastauksista näihin kahteen mietintöön.
EnglishThe bad news is that, over four months after their acquittal, their bail money has still not been returned.
Huono uutinen on se, että neljä kuukautta syytteistä vapauttamisen jälkeen takuurahat olivat yhä palauttamatta.
EnglishThus, despite the acquittal of novelist Elif Shafak last week, freedom of expression remains under threat in Turkey.
Siitä huolimatta, että kirjailija Elif Shafak vapautettiin viime viikolla, sananvapaus on siis edelleen vaarassa Turkissa.
EnglishWe should therefore call for a reprieve, but we should not call for a complete acquittal until a fair trial has taken place.
Emme voi vaatia täydellistä syytteistä vapauttamista, ennen kuin asia on käsitelty oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä.
EnglishI believe that in this chamber, and outside of it of course, we are all particularly glad about the acquittal of Amina Lawal in Nigeria.
Uskon, että olemme tässä istuntosalissa - ja luonnollisesti myös sen ulkopuolella - kaikki hyvin iloisia siitä, että Amina Lawal vapautettiin syytteestä Nigeriassa.
EnglishThe acquittal of the crewmen concerned also leaves a number of questions unanswered, which is why we expect the investigation at least to continue.
Kyseisen miehistön jäsenten saatua vapauttavan tuomion moni kysymys jää luonnollisesti avoimeksi. Siksi odotamme, että tutkimuksia vähintäänkin jatketaan.
EnglishIt is all too often the case, for example in my country, that the investigating party pays an extraordinarily high price and the tortured judicial course ends in an acquittal.
Esimerkiksi kotimaassani käy aivan liian usein niin, että tutkinnan käynnistävä osapuoli maksaa liian korkean hinnan ja että vääristynyt oikeusprosessi päättyy syyttömäksi julistamiseen.