EN

to acquire [acquired|acquired] {verbi}

volume_up
Is there any inclination for Europe to acquire autonomy?
Onko löydettävissä minkäänlaista halukkuutta hankkia Euroopalle autonomia?
Lower authorities should be able to acquire sustainable products and services.
Alempien tasojen viranomaisilla pitäisi olla mahdollisuus hankkia kestäviä tuotteita ja palveluja.
Jos haluat hankkia tilauksen, toimi seuraavasti.
It will be extremely difficult to acquire public credibility through such an approach.
Sillä tavalla on erittäin vaikea saavuttaa uskottavuutta suuren yleisön silmissä.
It will not be operating in a vacuum, and it will have to acquire credibility and authority.
Keskuspankki ei toimi tyhjiössä, ja sen täytyy myös saavuttaa uskottavuus ja valta-asema.
Only those at the top table of decision-making can acquire high levels of confidence in the knowledge-based society.
Vain tärkeimmät päätöksentekijät voivat saavuttaa vankan luottamuksen osaamisyhteiskunnassa.

Esimerkkejä "to acquire"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe programme will now finally acquire a legal basis and actually get under way.
Ohjelma saa nyt viimein oikeudellisen perustan ja pääsee toden teolla käyntiin.
EnglishOnly in acknowledging this will the necessary legal policy acquire any meaning.
Vasta, kun tämä tunnustetaan, tarvittava oikeuspolitiikka saa todellista sisältöä.
EnglishIn an era of globalisation, demographic problems acquire a much broader dimension.
Globalisaation aikana väestökehityksen ongelmat saavat laajemmat mittasuhteet.
EnglishIt will be extremely difficult to acquire public credibility through such an approach.
Sillä tavalla on erittäin vaikea saavuttaa uskottavuutta suuren yleisön silmissä.
EnglishHe has been negotiating with North Korea to acquire ballistic missile technology.
Hän on käynyt neuvotteluja Pohjois-Korean kanssa ballistisen ohjustekniikan hankinnasta.
EnglishThose who do not have basic knowledge do not know where to acquire knowledge either.
Jos ei ole perustietämystä, ei voi myöskään tietää, mistä tietoja haetaan.
EnglishIt is an old-fashioned idea that the unions should acquire more influence through the EU.
On vanhentunutta myöntää EU: n kautta ammattiliitoille enemmän vaikutusvaltaa.
Englishcountries: the possibilities for growing companies to acquire venture capital
tämä kehitys on edullinen; kasvuyritysten riskirahoitusmahdollisuudet
EnglishSome of the internal market philosophy is also to acquire significance in the transport sector.
Osa sisämarkkinoiden filosofiasta on tarkoitus ottaa käyttöön myös liikenteessä.
EnglishThey are free to acquire the nationality of a Member State, but most do not want to.
He voivat vapaasti anoa jäsenvaltion kansalaisuutta, mutta useimmat eivät halua sitä tehdä.
EnglishNow, the next stage, the next important step, is to acquire the status of candidate country.
Nyt seuraava vaihe, seuraava tärkeä askel, on ehdokasvaltion aseman saaminen.
EnglishPeople from third countries are also to acquire these basic skills.
Myös kolmansien maiden kansalaisten on hankittava perustason ammattipätevyys.
EnglishThey are not good news for staff who refuse to acquire new skills.
Ne eivät ole hyviä uutisia henkilöstölle, joka kieltäytyy kartuttamasta taitojaan.
EnglishUnfortunately, Europe is to acquire an arrest warrant before it acquires a constitution.
Valitettavasti eurooppalainen pidätysmääräys saatiin aikaan ennen Euroopan perustuslakia.
EnglishFirst of all, the Union needs to acquire a comprehensive cultural heritage strategy.
Ensinnäkin EU tarvitsee kulttuuriperintöä koskevan yleisstrategian.
EnglishCheck how your spouse and children acquire permanent residence.
Tarkista, millä ehdoilla puolisosi ja lapsesi saavat pysyvän oleskeluoikeuden.
EnglishThose who are born amongst us, at least, must immediately acquire the nationality of our country.
Ainakin niiden, jotka syntyvät keskuudessamme, on saatava heti maamme kansalaisuus.
EnglishLower authorities should be able to acquire sustainable products and services.
Alempien tasojen viranomaisilla pitäisi olla mahdollisuus hankkia kestäviä tuotteita ja palveluja.
EnglishCommitment to acquire only genuine Windows licenses going forward for new PC purchases
Sitoutuminen vain aitojen Windows-käyttöoikeuksien hankkimiseen jatkossa uusia PC:itä ostaessa
EnglishCorporations owning patents will acquire a monopoly on part of our humanity.
Patentteja omistavat yritykset voivat päästä monopoliasemaan jollakin ihmisyytemme osa-alueella.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "acquirement":

acquirement
acquired immune deficiency syndrome
English