EN

acquainted {adjektiivi}

volume_up
1. virallinen
acquainted (myös: conversant)
Commissioner, that you are fully acquainted with the Cyprus issue I do not doubt.
Arvoisa komission jäsen, olette epäilemättä perehtynyt Kyproksen kysymykseen sangen hyvin.
I ask this question as you, like me, are well acquainted with the Draft Convention.
Kysyn tätä siksi, että minun laillani tekin olette perehtynyt hyvin perustuslakiehdotukseen.
Anyone who has lived and worked in those countries and become acquainted with their policies and development plans would agree with me.
Jokainen, joka on asunut ja työskennellyt kyseisissä maissa ja perehtynyt niiden politiikkoihin ja kehityssuunnitelmiin, lienee kanssani samaa mieltä.
acquainted

Esimerkkejä "acquainted"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOne can see that you have been acquainted with this House for quite some time.
On havaittavissa, että parlamentti on teille tuttu jo pitemmältä ajalta.
EnglishCommissioner, that you are fully acquainted with the Cyprus issue I do not doubt.
Arvoisa komission jäsen, olette epäilemättä perehtynyt Kyproksen kysymykseen sangen hyvin.
EnglishI am well acquainted with the practice, but nothing can justify historical revenge.
Tunnen tuon käytännön varsin hyvin, mutta mikään ei voi perustella historiallista kostoa.
EnglishWe are all acquainted with the democratic content of the regime in Beijing.
Olemme kaikki perillä Beijingin hallinnon demokraattisesta sisällöstä.
EnglishI ask this question as you, like me, are well acquainted with the Draft Convention.
Kysyn tätä siksi, että minun laillani tekin olette perehtynyt hyvin perustuslakiehdotukseen.
EnglishAs far as the plans for Bailers are concerned, I am not actually acquainted with the details.
Mitä tulee suunnitelmiin Valko-Venäjästä, en tuntenut todella niitä yksityiskohtia.
EnglishAs he says we are well acquainted with each other and I hope share mutual respect.
Kuten hän sanoo, me tunnemme kaikki hyvin toisemme ja toivottavasti myös kunnioitamme toisiamme.
EnglishI visited the Philippines this year and tried to become acquainted with the situation.
Kävin tänä vuonna Filippiineillä tutustuakseni maan tilanteeseen.
EnglishI could cite dozens more, but you are better acquainted with this subject than I am.
Voisin luetella muutaman tusinan verran samanlaisia, mutta te tunnette tämän aiheen minua paremmin.
EnglishMr Patten, you are well acquainted with this region.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, komission jäsen Patten, te tunnette tämän alueen erittäin hyvin.
EnglishAllow me to mention two others with which you are well acquainted.
Sallinette minun mainita kaksi muuta seikkaa, jotka hyvin tunnette.
EnglishIt is, of course, one of the three 'E's with which the honourable Members are well acquainted.
Sehän on yksi niistä kolmesta E-kirjaimesta, joista arvoisat jäsenet ovat varmasti tietoisia.
EnglishIn my view, it is crucial for us to be well acquainted with this political commitment, this clear line.
Minusta meidän on hyvin tärkeää tuntea hyvin tämä poliittinen sitoumus, selkeä linjaus.
EnglishI would ask that you become acquainted with it, President-in-Office.
Tutustukaa siihen, arvoisa neuvoston puheenjohtaja Sarkozy.
EnglishThe Commissioner, who is not present here today, was probably already well acquainted with the problem.
Komission jäsen, joka ei ole tänään läsnä, oli jo todennäköisesti hyvin perillä ongelmasta.
EnglishI was personally acquainted with your father and met him at meetings in Madrid in the seventies.
Olen tullut tuntemaan myös isänne henkilökohtaisesti 1970-luvulla pidetyissä kokouksissa Madridissa.
EnglishThose who are perhaps seeking to make a new home for themselves in Europe must get acquainted with Europe.
Niiden, jotka ehkä yrittävät perustaa uutta kotiaan Eurooppaan, on tutustuttava Eurooppaan.
EnglishThe figures with which I am acquainted indicate the precise opposite.
Tiedossani olevat luvut kertovat aivan päinvastaista.
EnglishAnd the fact is that few of us were acquainted with the life of the cadi of Córdoba before we saw this film.
Ennen elokuvaa harva meistä tunsi tämän Cordoban kaadin (maurilaisen siviilioikeuden tuomari) elämää.
EnglishI first became acquainted with...in..., when he joined...
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "acquaintance":

acquaintance