EN

acquaintance {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
acquaintance (myös: buddy, contact, connections)
In most cases, the aggressor is the husband or partner, or an acquaintance.
Useimmissa tapauksissa väkivallantekijä on aviomies tai kumppani tai tuttava.
acquaintance
Well, Buch’s essay is an open letter to the current President of South Africa, Thabo Mbeki, an old acquaintance of the author.
Ensinnäkin Buchin artikkeli on avoin kirje Etelä-Afrikan nykyiselle presidentille Thabo Mbekille, joka on artikkelin laatijan vanha tuttu.
2. virallinen
acquaintance
acquaintance

Esimerkkejä "acquaintance"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn most cases, the aggressor is the husband or partner, or an acquaintance.
Useimmissa tapauksissa väkivallantekijä on aviomies tai kumppani tai tuttava.
EnglishHowever, my acquaintance with the Commission's Green Paper has given me mixed feelings.
Silti olen tutustunut ristiriitaisin tuntein komission vihreään kirjaan.
EnglishMr President, I should like to thank our colleague Jaak Vandemeulebroucke for 17 years of acquaintance and friendship.
Arvoisa puhemies, kiitokset kollega Jaakille 17 vuoden tuttavuudesta ja ystävyydestä.
EnglishAnd what an acquaintance that was.
Kuluvan tammikuun 1. päivänä monet Euroopan kansalaisista tutustuivat ensimmäisen kerran uuteen valuuttaan: euroon.
EnglishI wish to observe in conclusion that Mr Olsson's report is of contemporary relevance and shows close acquaintance with the present situation.
Lopuksi haluaisin todeta, että esittelijä Olssonin mietintö on ajan tasalla ja todellisen tilanteen mukainen.
EnglishWell, Buch’s essay is an open letter to the current President of South Africa, Thabo Mbeki, an old acquaintance of the author.
Ensinnäkin Buchin artikkeli on avoin kirje Etelä-Afrikan nykyiselle presidentille Thabo Mbekille, joka on artikkelin laatijan vanha tuttu.
English   Mr President, it is pleasant to renew acquaintance in this forum with Mr Pearson, who served with effect for some time in Northern Ireland, as did Commissioner Mandelson.
   Arvoisa puhemies, on miellyttävää nähdä täällä Ian Pearson, joka toimi jonkin aikaa Pohjois-Irlannissa, kuten komission jäsen Mandelsonkin.
EnglishI refer to those countries whose citizens find it easiest to integrate with European culture and values on account of proximity and acquaintance, if only of the language concerned.
Viittaan niihin maihin, joiden kansalaiset pitävät helpoimpana integroitua eurooppalaiseen kulttuuriin ja arvoihin läheisyyden ja tuttuuden perusteella, vaikka se koskisikin vain kieltä.
EnglishThe main idea is still to highlight the richness and diversity of European cultures and the features they share, as well as to promote greater mutual acquaintance between European citizens.
Keskeisenä ajatuksena on edelleen korostaa eurooppalaisten kulttuurien rikkautta, monimuotoisuutta ja yhteisiä ominaisuuksia sekä parantaa Euroopan unionin kansalaisten tietoja toisistaan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "acquaintance":

acquaintance