"acidification" - Suomenkielinen käännös

EN

"acidification" suomeksi

EN

acidification {substantiivi}

volume_up
acidification
Mr President, acidification still presents a serious threat to Europe's forests.
Arvoisa puhemies, happamoituminen on edelleenkin vakava uhka Euroopan metsille.
Acidification is still a problem to which we cannot avoid drawing attention.
Happamoituminen on edelleenkin ongelma, jota emme voi jättää huomioimatta.
Acidification will continue, despite the decision we shall make tomorrow.
Happamoituminen jatkuu huomisesta päätöksestä huolimatta.
acidification
acidification

Esimerkkejä "acidification"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMr President, acidification still presents a serious threat to Europe's forests.
Arvoisa puhemies, happamoituminen on edelleenkin vakava uhka Euroopan metsille.
EnglishThe measures proposed form part of a European strategy for combating acidification.
Ehdotetut toimenpiteet ovat osa happamoitumisen vastaista yhteisön strategiaa.
EnglishOur ecosystem continues to suffer from acidification and eutrophification.
Meidän ekojärjestelmämme kärsii edelleen happamoitumisesta ja rehevöitymisestä.
EnglishWe can be quite satisfied with the policy against acidification pursued hitherto.
Me voimme olla melko tyytyväisiä tähänastiseen happamoitumisen vastaiseen politiikkaan.
EnglishAcidification is still a problem to which we cannot avoid drawing attention.
Happamoituminen on edelleenkin ongelma, jota emme voi jättää huomioimatta.
EnglishSad to say, the clouds that carry acidification do not stop at borders.
Valitettavasti pilvet, jotka kuljettavat happamia aineita, eivät pysähdy rajoille.
EnglishIt is therefore a good start on the concrete implementation of the acidification strategy.
Se on sen vuoksi hyvä alku happamoitumisstrategian konkreettiselle toimeenpanolle.
EnglishIt concerns acidification, traditional air pollution and ozone smog.
On kysymys happamoitumisesta, perinteisestä ilman saastumisesta ja otsonisumusta.
EnglishThe problem of acidification needs to be dealt with, but not all countries are affected.
Happamoitumisongelma on saatava kuriin, mutta sitä ei ole kaikissa maissa.
EnglishAll this also has an effect on acidification and eutrophication.
Tällä kaikella on vaikutuksensa myös sekä happamoitumiseen että rehevöitymiseen.
EnglishMr President, I wholeheartedly agreed with the three reports on acidification.
Arvoisa puhemies, olen vahvasti samaa mieltä kolmesta happamoitumista käsittelevästä mietinnöstä.
EnglishAcidification will continue, despite the decision we shall make tomorrow.
Happamoituminen jatkuu huomisesta päätöksestä huolimatta.
EnglishAcidification is therefore a problem 'imported' into our country.
Happamoituminen on siten ongelma, joka "tuodaan" maahamme.
EnglishI shall, however, concentrate on the Hulthén report on a common strategy to combat acidification.
Aion kuitenkin keskittyä Hulthénin mietintöön, joka koskee yhteisön strategiaa happamoitumisen estämiseksi.
EnglishMr President, the Commission's proposal for a strategy against acidification is important and on the right track.
Arvoisa puhemies, komission ehdotus happamoitumisstrategiaksi on tärkeä ja oikeansuuntainen.
EnglishReference is simply made to work on climate change and acidification, but that is not good enough.
Tässä yhteydessä viitataan ilmasto- ja happamoitumiskysymyksien parissa tehtävään työhön, mutta se ei riitä.
EnglishMany citizens believe that the problem of acidification has now been resolved, but that is not the case.
Moni kansalainen ajattelee, että happamoitumisen ongelma on nyt ratkaistu, mutta se ei pidä paikkaansa.
EnglishAcidification is a very serious problem in Scandinavia.
Happamoituminen on Pohjolan vakavimpia ympäristöongelmia.
EnglishThe emission sources causing acidification that are the hardest to deal with are emissions from aircraft and ships.
Happamoitumista aiheuttavista päästölähteistä vaikeinta on puuttua lentokoneiden ja laivojen päästöihin.
EnglishLimit values for pollutants in ambient air - Strategy to combat acidification - Sulphur content of liquid fuels
Ilman saastepitoisuuksien raja-arvot - Happamoitumisen estäminen - Nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuus