EN

achieving {substantiivi}

volume_up
achieving
Achieving agreement in the Council has been a long and tortuous journey.
Sopimuksen aikaansaaminen neuvostossa on ollut pitkä ja vaivalloinen prosessi.
The goal of achieving a world free of nuclear weapons is a subject of great interest to the Members of this Parliament.
Ydinaseettoman maailman aikaansaaminen on tämän parlamentin jäsenille suuren mielenkiinnon aihe.
Achieving food security and independence in Europe is absolutely essential, which is why I voted in favour.
Elintarviketurvallisuuden ja -riippumattomuuden aikaansaaminen Euroopassa on ehdottoman tärkeää, minkä vuoksi äänestin tämän mietinnön puolesta.

Esimerkkejä "achieving"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThat is the only way of achieving a parliament with an enduring public profile.
Vain siten saamme kestävän parlamentin, johon kansalaiset suhtautuvat vakavasti.
EnglishOur current system does not always lend itself readily to achieving this goal.
Nykyinen järjestelmämme ei aina helposti sovellu tämän tavoitteen saavuttamiseen.
EnglishThis violence is an obstacle to achieving equality and perpetuates inequalities.
Väkivalta on este tasa-arvon saavuttamiselle, ja se ylläpitää eriarvoisuutta.
EnglishFixed standards are the only realistic way of achieving the air quality desired.
Vain kiinteiden normien avulla on realistista päästä toivotun ilman laadun tasolle.
EnglishThe rapporteur's proposals now offer a cohesive framework for achieving all this.
Esittelijän ehdotukset tarjoavat nyt tätä varten johdonmukaisen kokonaisuuden.
EnglishI also welcome the work done by the parties involved on achieving this objective.
Olen tyytyväinen myös osapuolten tekemään työhön tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
EnglishAppropriate competition policy is the right tool for achieving this objective.
Asianmukainen kilpailupolitiikka on oikea keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
EnglishWe should be proud of what we are achieving in our democratic European Union.
Meidän pitäisi olla ylpeitä saavutuksistamme demokraattisessa Euroopan unionissa.
EnglishOnly by achieving this objective can the internal market function effectively.
Vain tämän tavoitteen saavuttamisen myötä sisämarkkinat voivat toimia tehokkaasti.
EnglishIn particular, more progress is needed on achieving fair international trade.
Nämä ovat erityisesti lisäedistysaskelia vapaan maailmankaupan toteuttamisessa.
EnglishI hope that the proposed strategy will contribute towards achieving that aim.
Toivottavasti ehdotetulla strategialla edistetään tämän tavoitteen saavuttamista.
EnglishThis is crucial if we are to salvage the prospects of achieving an agreement.
Se on olennaisen tärkeätä, jos aiomme säilyttää mahdollisuudet päästä sopimukseen.
EnglishThe biotechnology industry can make a major contribution to achieving this ambition.
Biotekninen teollisuus voi auttaa merkittävästi tämän tavoitteen saavuttamisessa.
EnglishThis directive is important, because it is about achieving an ecological balance.
Tämä direktiivi on tärkeä, koska siinä pyritään saamaan aikaan ekologinen tasapaino.
EnglishEach country has its own tools and rules of the game for achieving ratification.
Jokainen maa hoitaa ratifioinnin omien tapojensa ja sääntöjensä mukaisesti.
EnglishSecondly, achieving effective application of the rules of origin to imports.
Toiseksi tuontitavaroihin sovelletaan tehokkaasti alkuperää koskevia sääntöjä.
EnglishHowever, there are several essential conditions for achieving this objective.
On kuitenkin joitakin välttämättömiä edellytyksiä tämän tavoitteen toteuttamiseksi.
EnglishRemoving Syria as a threat is a key element in achieving this strategic objective.
Jos Syyria ei enää ole uhka, tämä strateginen tavoite on helpompi saavuttaa.
EnglishAchieving such a peace will also make a substantial impact on other issues.
Rauhan saavuttaminen vaikuttaisi merkittävästi myös moneen muuhun kysymykseen.
EnglishThis would be the fastest way of achieving the highest possible level of security.
Tämä olisi nopein tapa saavuttaa turvallisuuden mahdollisimman korkea taso.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "achievable":

achievable
achievement
achiever