"to achieve results" - Suomenkielinen käännös

EN

"to achieve results" suomeksi

EN

to achieve results {verbi}

volume_up
to achieve results
But the Presidency of the Council can only achieve results if it is supported by all the Member States.
Puheenjohtajavaltio voi kuitenkin saavuttaa tuloksia ainoastaan kaikkien jäsenvaltioiden tukemana.
Consequently, if we want to achieve results, we need to bring the Americans into the rules.
Näin ollen jos haluamme saavuttaa tuloksia, meidän on saatava Yhdysvallat noudattamaan sääntöjä.
Vain siten voimme saavuttaa tuloksia.

Esimerkkejä "to achieve results"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIf we do not do the same for employment we will never achieve sufficient results.
Mikäli emme toimi samoin työllisyyden osalta, saavutamme yhä huonompia tuloksia.
EnglishHow can we become more effective, achieve better results and reduce bureaucracy?
Miten saadaan enemmän tehokkuutta, parempia tuloksia ja vähemmän byrokratiaa?
EnglishThrough a rational and coordinated policy, we can achieve substantial results.
Järkevällä ja koordinoidulla politiikalla voidaan saavuttaa huomattavia tuloksia.
EnglishThe problem is that we have repeated time and again that we wish to achieve results.
Ongelmana on, että olemme kerta toisensa jälkeen toistaneet haluavamme tuloksia.
EnglishWe should not exclude the option of a boycott if it helps to achieve results.
Boikottia ei saa sulkea pois keinovalikoimasta, jos se auttaa pääsemään tuloksiin.
EnglishGood handling of macroeconomic policy is allowing us to achieve good results.
Olemme jo saaneet hyviä tuloksia makrotalouspolitiikan hyvän hoidon ansiosta.
EnglishSupport from Russia is needed in order to achieve results in the peace processes.
Venäjän tukea tarvitaan, jotta rauhanprosesseissa voidaan päästä tuloksiin.
EnglishI look forward to working with you to achieve the results that we all desire.
Odotan kovasti yhteistyötämme, jotta pääsisimme meidän kaikkien toivomiin tuloksiin.
EnglishThe close collaboration of these institutions is necessary in order to achieve results.
Näiden toimielinten tiivis yhteistyö on välttämätöntä tuloksien saavuttamiseksi.
EnglishThe EPP-ED Group is determined, now more than ever, to achieve results here.
PPE-DE-ryhmä pyrkii nyt entistä määrätietoisemmin pääsemään tuloksiin tässä asiassa.
EnglishHowever, we will not achieve these results without two absolutely vital ingredients.
Tuloksia ei kuitenkaan saada aikaan ilman kahta todella elintärkeää tekijää.
EnglishWe need your full support in order to achieve rapid results in this area.
Tarvitsemme täyden tukenne, jotta saavuttaisimme pikaisia tuloksia tässä asiassa.
EnglishIf we can achieve results in these regions, the overall picture changes dramatically.
Jos näissä maakunnissa saadaan aikaan tuloksia, kokonaiskuva muuttuu merkittävästi.
EnglishIf we all learn to exercise peer pressure, we will be able to achieve results.
Jos me kaikki opimme hyödyntämään ryhmäpainetta, voimme päästä tuloksiin.
EnglishIf it makes good use of the opportunity, we can achieve the right results.
Jos neuvosto käyttää tilaisuutta taitavasti hyväkseen, saamme aikaan hyviä tuloksia.
EnglishWhat results we achieve are a matter for democracy and for tomorrow's vote.
Huomenna määräävät sitten demokratia ja äänestys, mihin tulokseen päädymme.
EnglishSo we must work with both accuracy and determination to achieve these results.
Tuloksiin pääsemiseksi onkin työskenneltävä huolellisesti ja uutterasti.
EnglishTherefore, putting pressure on the Member States will help us to achieve positive results.
Jäsenvaltioiden painostaminen auttaa siis meitä saavuttamaan myönteisiä tuloksia.
EnglishIt is the only way we can achieve the results which our fellow European citizens need.
Se on ainoa tapa päästä sellaisiin tuloksiin, joita Euroopan kansalaiset tarvitsevat.
EnglishWill optimising our use of these resources be enough to achieve the expected results?
Riittääkö näiden resurssien mahdollisimman hyvä käyttö saavuttamaan odotetut tulokset?

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to achieve results" suomeksi

results substantiivi
Finnish
management by results substantiivi