"accustomed" - Suomenkielinen käännös

EN

"accustomed" suomeksi

EN

accustomed {adjektiivi}

volume_up
1. yleinen
accustomed
The common thread in all these cases is that, despite some real progress, Vietnam remains a country little accustomed to public dissent.
Näitä kaikkia tapauksia yhdistää se, että todellisesta edistyksestä huolimatta Vietnam pysyy maana, jossa ei ole totuttu hyväksymään eriäviä mielipiteitä.
accustomed (myös: familiar, intimate, well-known)
2. virallinen
accustomed
Agriculture in the EU is not accustomed to working in accordance with the conditions of the open sector.
Maatalous ei ole EU:ssa tottunut toimimaan avoimen sektorin ehdoin.
Many people have become accustomed to these messages, and some are even tired of hearing and seeing them.
Moni on jo tottunut näihin viesteihin, ja osa on jopa kyllästynyt näkemään ja kuulemaan niitä.
Spain has unfortunately become accustomed to the threat of terrorism.
Espanja on valitettavasti tottunut terrorismin uhkaan, joka on varjostanut meitä jo usean vuoden ajan.

Esimerkkejä "accustomed"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe have been accustomed to the insolence of power and contempt for the people's will.
Olemme tottuneet vallanpitäjien röyhkeyteen ja ihmisten tahdon ylenkatsomiseen.
EnglishNaturally the Commissioners have been more accustomed to sit with us until very late.
Komission jäsenet ovat toki tottuneet olemaan täällä kanssamme hyvin myöhään.
EnglishThe separation to which we are accustomed in our European Union does not exist there.
Siellä ei ole erottelua, johon me Euroopan unionissa olemme tottuneet.
EnglishIt is important that consumers become accustomed to the pricing before 2002.
On tärkeää, että kuluttajat tottuvat hinnoitteluun ennen vuotta 2002.
EnglishWe have become quite accustomed to some people reacting by asking what it will it cost.
Olemme jo niin tottuneita siihen ajatukseen, että joidenkin ainoa reaktio on: mitä se maksaa?
EnglishThe Commission is proposing a different set of budget headings from those to which we are so accustomed.
Komission ehdottamat budjettikohdat poikkeavat siitä, mihin olemme tottuneet.
EnglishIt must also help the applicant states become accustomed to the Structural Fund mechanisms.
Sitä on käytettävä myös helpottamaan sitä, että hakijamaat tottuvat rakennerahastojärjestelyihin.
EnglishWe must not simply become accustomed to the plague and warn against cholera.
Me emme saa totuttautua ruttoon ja varoittaa kolerasta.
EnglishWe shall have to gradually get accustomed to twilight conditions, for example.
Meidän on esimerkiksi totuteltava hämäryyteen.
EnglishAgriculture in the EU is not accustomed to working in accordance with the conditions of the open sector.
Maatalous ei ole EU:ssa tottunut toimimaan avoimen sektorin ehdoin.
EnglishMany people have become accustomed to these messages, and some are even tired of hearing and seeing them.
Moni on jo tottunut näihin viesteihin, ja osa on jopa kyllästynyt näkemään ja kuulemaan niitä.
EnglishIt serves to confirm that we have to become accustomed to thinking of Europe as a common judicial area.
Se vahvistaa sen, että meidän on totuteltava pitämään Eurooppaa yhteisenä oikeudellisena alueena.
EnglishSpain has unfortunately become accustomed to the threat of terrorism.
Espanja on valitettavasti tottunut terrorismin uhkaan, joka on varjostanut meitä jo usean vuoden ajan.
EnglishIn its present composition, this House is only just starting to grow accustomed to its duties and responsibilities.
Parlamentin nykyinen kokoonpano alkaa vasta totutella tehtäviinsä ja velvollisuuksiinsa.
EnglishThe standards which are found there are far different from those to which we are accustomed in Europe.
Sikäläisten vankiloiden taso on kaukana eurooppalaisesta.
EnglishThey are accustomed to proceeding via social dialogue.
He ovat tottuneet etenemään sosiaalisen vuoropuhelun kautta.
EnglishViolations of fundamental human rights in Belarus are something to which we have been accustomed for many years.
Olemme tottuneet useiden vuosien ajan siihen, että Valko-Venäjällä loukataan perusihmisoikeuksia.
EnglishAs I have said, everyone will have to become accustomed to this.
EnglishIn fact, they have become accustomed to this.
Itse asiassa he ovat tottuneet korkealuokkaisiin tuotteisiin.
EnglishWe must not become accustomed to these high figures.
Me emme saa tottua näin korkeisiin työttömyyslukuihin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "accustomed":

accustomed