EN

accused {substantiivi}

volume_up
1. Oikeustiede
accused
I quote: the court finds that the accused's self-representation ...
Siteeraan: "tuomioistuimen mielestä se, että syytetty puolustaa itse itseään..."
The United Nations peacekeepers have been accused of spreading this contagion.
Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaajia on syytetty tämän taudin levittämisestä.
As you know, Taylor has been accused of war crimes and crimes against humanity.
Kuten tiedätte, Tayloria on syytetty sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan.

Esimerkkejä "accused"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThey are accused of deliberately infecting hundreds of Libyan children with HIV.
Heitä syytetään hiv:n tahallisesta tartuttamisesta satoihin libyalaisiin lapsiin.
EnglishIn some senses the EU is being accused of taking from the poor to help the poorest.
EU:ta syytetään tavallaan siitä, että se ottaa köyhiltä antaakseen köyhimmille.
EnglishThe United Nations peacekeepers have been accused of spreading this contagion.
Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaajia on syytetty tämän taudin levittämisestä.
EnglishThe president was forced to flee, accused of corruption and stealing the election.
Korruptiosta ja vaalivoiton anastamisesta syytetyn presidentin oli paettava.
EnglishAs you know, Taylor has been accused of war crimes and crimes against humanity.
Kuten tiedätte, Tayloria on syytetty sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan.
EnglishMr President, I do not know why the Spanish Minister feels he is being accused.
Arvoisa puhemies, en ymmärrä, miksi Espanjan ministeri tuntee joutuneensa syytetyksi.
EnglishWhat is more, they have accused us of doing this during an election period.
Kaiken lisäksi neuvosto syytti meitä siitä, että toimimme näin vaalien aikana.
EnglishHe is accused of acts of terrorism in which many dozens of people have been killed.
Häntä syytetään terroriteoista, joissa monet kymmenet ihmiset ovat saaneet surmansa.
EnglishWe have been accused of not mentioning the benefits of the internal markets.
Meitä on syytetty siitä, että emme ole tuoneet esiin sisämarkkinoiden etuja.
EnglishIt is inconceivable that a woman accused of adultery can still be stoned.
On käsittämätöntä, että aviorikoksesta syytettyjä naisia voidaan edelleen kivittää.
EnglishThe Council and the Commission were accused, in his word, of 'panic' .
Neuvostoa ja komissiota syytettiin, hänen sanaansa käyttääkseni, " paniikista" .
EnglishThe EU is being accused of putting the year deadline before development.
EU:ta syytetään siitä, että EU pitää määräajan saavuttamista kehitystä tärkeämpänä.
EnglishThe Americans can be accused of many things, but not of being hostile to research.
Yhdysvaltalaisia voi kyllä syyttää monesta asiasta, mutta ei tutkimuksen vastustamisesta.
EnglishWe have blamed and accused ECOSOC for the facts that came to light and enough is enough.
Olemme moittineet sitä riittävästi ja vaatineet siltä riittävästi selityksiä.
EnglishWe have been working on the procedural rights for persons who are accused.
Olemme tehneet työtä syytettynä olevien ihmisten prosessuaalisten oikeuksien hyväksi.
EnglishI quote: the court finds that the accused's self-representation ...
Siteeraan: "tuomioistuimen mielestä se, että syytetty puolustaa itse itseään..."
EnglishThis regulation crucially undermines the accused's right to a fair trial.
Tämä säädös heikentää ratkaisevasti syytetyn oikeutta syrjimättömään oikeudenkäyntiin.
EnglishThe Member States have accused Europe of not doing enough about them.
Jäsenvaltiot ovat syyttäneet EU:ta riittämättömästä toiminnasta niiden yhteydessä.
EnglishThe handing-over of those who are accused is not extradition in the legal sense of the term.
Syytettyjen luovuttaminen ei ole luovuttamista sanan juridisessa merkityksessä.
EnglishFinland has been accused, sometimes with good reason and sometimes not, of Finlandisation.
Suomea on syytetty välillä syystä ja välillä syyttä suomettumisesta, finlandisation.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "accusation":

accusation
accusative