"accuracy" - Suomenkielinen käännös

EN

"accuracy" suomeksi

EN

accuracy {substantiivi}

volume_up
It is expected that accuracy to 45 centimetres will be possible in the near future.
Odotettavissa on, että lähitulevaisuudessa 45 senttimetrin tarkkuus on mahdollinen.
High-performance 1000 dpi optical sensor delivers greater accuracy and control.
Suorituskykyisen, 1 000 dpi:n optisen High Definition -tekniikan ansiosta tarkkuus ja ohjattavuus ovat entistä parempia.
It precedes European legislation and reflects the importance of accuracy of measurement on the daily life of people.
Se osoittaa, että mittaustulosten tarkkuus on tärkeää kansalaisten jokapäiväisessä elämässä.

Esimerkkejä "accuracy"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe 800-dots-per-inch (DPI) optical sensor delivers greater accuracy and control.
800 DPI:n optisen tekniikan ansiosta tarkkuus ja ohjattavuus ovat entistä parempia.
EnglishIt is expected that accuracy to 45 centimetres will be possible in the near future.
Odotettavissa on, että lähitulevaisuudessa 45 senttimetrin tarkkuus on mahdollinen.
EnglishSo we must work with both accuracy and determination to achieve these results.
Tuloksiin pääsemiseksi onkin työskenneltävä huolellisesti ja uutterasti.
EnglishObjectivity, representativeness and accuracy of data are important issues.
Tietojen objektiivisuus, edustavuus ja oikeellisuus ovat tärkeitä asioita.
EnglishFirstly, the quality of these tests and the accuracy of the actual assessment process.
Ensinnäkin testien laatu ja varsinaisen arviointiprosessin täsmällisyys.
EnglishI am grateful to our excellent secretariat for the accuracy of this complex data.
Olen kiitollinen erinomaiselle sihteeristöllemme näiden monimutkaisten tietojen tarkkuudesta.
EnglishIn our opinion, that does not fit in with the principle of budgetary accuracy and clarity.
Mielestämme se ei sovi talousarvion tarkkuutta ja selkeyttä koskevaan periaatteeseen.
EnglishNow we try to find out with greater accuracy what the various positions are.
Nykyisin pyrimme saamaan kannat selville mahdollisimman tarkasti.
EnglishWith the text now to be adopted the quality and accuracy of reporting will improve significantly.
Nyt hyväksyttävällä tekstillä raportoinnin laatu ja tarkkuus paranee merkittävästi.
EnglishThe same goes for the accuracy of data, such as the correct and complete spelling of names.
Sama koskee tietojen paikkansapitävyyttä, kuten nimien oikeaa ja täydellistä kirjoitusasua.
EnglishWould the Bureau look into the accuracy of this statement and report back to Parliament?
Voisiko puhemiehistö tutkia tämän lausunnon todenperäisyyden ja antaa tästä parlamentille tiedon?
EnglishBilling accuracy is closely related to metering frequency.
Laskujen virheettömyys liittyy läheisesti mittareiden lukemisen tiheyteen.
EnglishIt has always set out to act to promote transparency and accuracy.
Se on toiminnallaan aina edistänyt avoimuutta ja oikeellisuutta.
EnglishAdditionally, there must be accuracy and transparency in managing the funds made available under this budget.
Talousarvioon sisältyviä määrärahoja on myös hallinnoitava tarkasti ja avoimesti.
EnglishMost people experience better handwriting recognition accuracy with the writing pad.
Useimmat käyttäjät kokevat, että käsinkirjoituksen tunnistus toimii paremmin kirjoituskenttää käytettäessä.
EnglishMicrosoft isn't responsible for the accuracy or content of any third-party calendars.
Microsoft ei ole vastuussa kolmansien osapuolien kalenterien sisällöstä tai tietojen paikkansapitävyydestä.
EnglishAllow computer to review your documents and mail to improve speech recognition accuracy
Salli tietokoneelle asiakirjojen ja sähköpostin tarkistaminen puheentunnistuksen tarkkuuden parantamiseksi
EnglishAs far as control procedures are concerned, most of the remarks relate to the accuracy of the accounts.
Suurin osa valvontamenettelyjä koskevista huomautuksista liittyy tilinpäätösten tarkkuuteen.
EnglishThe Commission also appreciates Parliament's improvements to the accuracy of the common position drafting.
Komissio niin ikään arvostaa parlamentin yhteisen kannan sanamuotoon tekemiä parannuksia.
EnglishCertified translations come with a guarantee of accuracy from a registered translator.
Oikeaksi todistetun käännöksen mukana tulee auktorisoidun kääntäjän antama vakuutus käännöksen täsmällisyydestä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "accuracy":

accuracy
English