"Accra" - Suomenkielinen käännös

EN

"Accra" suomeksi

volume_up
Accra {erisnimi}
FI
FI

"Accra" englanniksi

volume_up
Accra {erisnimi}
EN
EN

Accra {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Accra
They did not want to jeopardise the Accra III Agreement, which was signed just a few days before.
Ne eivät halunneet vaarantaa Accra III -sopimusta, joka oli allekirjoitettu vain muutamia päiviä aiemmin.
FI

Accra {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Accra
Ne eivät halunneet vaarantaa Accra III -sopimusta, joka oli allekirjoitettu vain muutamia päiviä aiemmin.
They did not want to jeopardise the Accra III Agreement, which was signed just a few days before.

Esimerkkejä "Accra"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI sincerely hope that the Commission and the Council will take these with them to Accra.
Vilpitön toivomukseni on, että komissio ja neuvosto vievät ne mukanaan Accraan.
EnglishAt the Forum in Accra in early September, a plan of action was adopted.
Accrassa syyskuun alussa pidetyssä foorumissa hyväksyttiin toimintasuunnitelma.
EnglishThe Accra summit will indeed be political, as the Commissioner said.
Accran huippukokous on todellakin poliittinen, kuten komission jäsen sanoi.
EnglishI also thank the Commissioner for a particularly sound staff working paper for Accra.
Lisäksi kiitän komission jäsentä erityisen viisaasta Accran kokoukseen liittyvästä työasiakirjasta.
EnglishThat is one of the proposals I will be putting on the table in Accra.
Yksi ehdotuksista, joita esitän Accrassa, koskee juuri sitä.
EnglishOnly then can it credibly take the lead in Accra and put forward an ambitious plan.
Vain siten se voi uskottavalla tavalla näyttää tietä muille Accrassa ja esittää kunnianhimoisen suunnitelman.
EnglishThey did not want to jeopardise the Accra III Agreement, which was signed just a few days before.
Ne eivät halunneet vaarantaa Accra III -sopimusta, joka oli allekirjoitettu vain muutamia päiviä aiemmin.
EnglishThe Accra meeting in September will test the credibility of the entire process and all the players involved.
Accran kokouksessa syyskuussa punnitaan koko hankkeen sekä kaikkien mukana olevien toimijoiden uskottavuus.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, as the biggest donor the Union must assume its responsibilities in Accra.
Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, suurimpana rahoittajana unionin täytyy kantaa vastuunsa Accrassa.
EnglishI believe Accra is a political opportunity and I support what other speakers have said on that.
Uskoakseni Accran huippukokous tarjoaa meille poliittisen tilaisuuden, ja yhdyn siihen, mitä muut puhujat ovat siitä sanoneet.
EnglishWe are working on it, and indeed, I did so recently, in conjunction with the President of the Commission, when we were in Accra.
Asia on työn alla, ja otin sen hiljattain esiin komission puheenjohtajan kanssa käydessämme Accrassa.
EnglishIn December this year in Accra, an initial assessment is to be made of what has become of all those fine promises.
Tämän vuoden syyskuussa Accrassa on määrä alustavasti arvioida, mitä noiden kaikkien hienojen lupausten eteen on tehty.
EnglishAccra is not a technical meeting.
EnglishThese issues were on the agenda of the Third High Level Forum on Aid Effectiveness held in Accra last week.
Näitä kysymyksiä pohdittiin myös avun tuloksellisuutta käsittelevässä korkean tason foorumissa, joka pidettiin viime viikolla Accrassa.
EnglishI urge the Commissioner, when he goes to this meeting in Accra, to make sure that the European Union is singing off the same hymn sheet.
Vetoan komission jäseneen, jotta hän Accran kokouksessa varmistaisi, että Euroopan unioni puhuu yhdellä äänellä.
EnglishWe must be equally ambitious today and ensure that in Accra we move on from rhetoric to action on all our commitments.
Meidän täytyy olla nyt Accrassa yhtä kunnianhimoisia ja varmistaa, että siirrymme retoriikasta käytännön toimiin sitoumustemme hyväksi.
EnglishLast month I had the privilege of attending, on behalf of Parliament, the UNCTAD XII Conference in Accra.
Viime kuussa minulla oli kunnia osallistua parlamentin edustajana Accrassa järjestettyyn YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin (UNCTAD) 12. kokoukseen.
EnglishThe Commission naturally welcomed with great interest the outcome of the summit of the Economic Committee of West African States in Accra.
Komissio suhtautui luonnollisesti hyvin myönteisesti ja mielenkiinnolla Accrassa pidettyyn Länsi-Afrikan valtioiden talouskomitean huippukokoukseen.
EnglishThe international aid effectiveness agenda embodied in the Paris Declaration and the Accra Agenda for Action is now more important than ever.
Pariisin julkilausumaan kuuluva kehitysavun tuloksellisuutta koskeva kansainvälinen ohjelma sekä Accran toimintasuunnitelma ovat nyt entistäkin tärkeämpiä.
EnglishThe International Aid Effectiveness Agenda embodied in the Paris Declaration and the Accra Agenda for Action are now more important than ever.
Pariisin julkilausumaan kuuluva kehitysavun tuloksellisuutta koskeva kansainvälinen ohjelma sekä Accran toimintasuunnitelma ovat nyt entistäkin tärkeämpiä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Accra":

Accra