EN

accounts {monikko}

volume_up
accounts
Reserved accounts include the default user account and the system accounts.
Varatut tilit sisältävät oletuskäyttäjätilin ja järjestelmätilit.
By matching the accounts, you tell Family Safety that this is the same person.
Linkittämällä tilit kerrot perheturvalle, että kyseessä on sama henkilö.
If you have many users, you can create accounts for a batch of users.
Jos käyttäjiä on paljon, voit luoda tilit samanaikaisesti usealle käyttäjälle.
They have on occasion shown eye-witness accounts to be totally unreliable.
Ne ovat toisinaan osoittaneet, että silminnäkijöiden selostukset ovat olleet täysin epäluotettavia.
I am sure that your colleagues will make sure that you receive brief accounts of the opinions expressed while you were absent from the debate.
Kolleganne varmastikin toimittavat teille lyhyet selostukset kannanotoista, joita keskustelussa esitetään poissa ollessanne.

Esimerkkejä "accounts"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishDuring my term of office, the Court of Auditors has never rejected our accounts.
Virkakauteni aikana tilintarkastustuomioistuin ei koskaan ole hylännyt tilejämme.
EnglishThird, is dealing with the question of closing the financial accounts for 1996.
Kolmanneksi se käsittelee kysymystä varainhoitovuoden 1996 tilien päättämisestä.
EnglishCreate identical user accounts on all computers on the workgroup (recommended).
Create identical user accounts on all computers on the workgroup (recommended).
EnglishWe should not do away with the possibility of transfers between accounts, either.
Meidän ei pitäisi myöskään lopettaa mahdollisuutta tehdä tilien välisiä siirtoja.
EnglishThe annual accounts for 2009 have been declared reliable on all essential points.
Varainhoitovuoden 2009 tilien on ilmoitettu olevan olennaisin osin luotettavat.
EnglishMy first point concerns the reliability of the final annual accounts for 2006.
Ensimmäinen niistä koskee vuoden 2006 lopullisen tilinpäätöksen luotettavuutta.
EnglishAn unmarried woman had become pregnant, by all accounts as the result of rape.
Naimaton nainen oli tullut raskaaksi ja kaikesta päätellen raiskauksen tuloksena.
EnglishThey must be linked to the different economic sectors in the national accounts.
On välttämätöntä yhdistää tilastot eri talouden aloihin kansallisissa laskelmissa.
EnglishAnnual accounts of certain types of companies as regards micro-entities (debate)
Yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätökset - mikroyhteisöt (keskustelu)
EnglishHowever, banks have a problem with opening accounts for citizens of other countries.
Pankeille on kuitenkin ongelmallista avata tilejä toisten valtioiden asukkaille.
EnglishWe shall therefore vote against the discharge for Parliament' s 1998 accounts.
Sen vuoksi vastustamme vastuuvapauden myöntämistä parlamentin varainhoidosta 1998.
EnglishIn Ukraine the private sector still accounts for less than a quarter of GDP.
Ukrainan yksityinen sektori edustaa vielä alle neljäsosaa bruttokansantuotteesta.
EnglishYou can change this information and add user accounts by clicking Change settings.
Voit muuttaa näitä tietoja ja lisätä käyttäjätilejä napsauttamalla Muuta asetuksia.
EnglishTo change passwords for other user accounts, you'll need an administrator account.
Muiden käyttäjätilien salasanojen muuttamiseen tarvitset järjestelmänvalvojan tilin.
EnglishThe sign-in screen in Windows shows what accounts are available on the PC.
Windowsin kirjautumisnäyttö näyttää, mitä tilejä tietokoneessa on käytettävissä.
EnglishIt accounts for 60-70% of the EU's economy and employment and it is growing.
Se on 60-70 prosenttia EU:n taloudesta ja työllisyydestä, ja sen osuus kasvaa.
EnglishIn the new Member States, energy accounts for around 40% of family expenditure.
Uusissa jäsenvaltioissa energiamenot muodostavat noin 40 prosenttia perheen menoista.
EnglishThis is an area where savings can be made that will be evident in the final accounts.
Tämä on ala, jolla säästöjä voidaan tehdä, ja tämä näkyy lopullisissa tuloksissa.
EnglishUnfortunately, this contribution is not included in national statistics and accounts.
Tämä panostus ei valitettavasti näy kansallisissa tilastoissa ja tilinpidoissa.
English. - (NL) The transport sector accounts for one fifth of greenhouse gases.
kirjallinen. - (NL) Liikenneala tuottaa viidesosan kasvihuonekaasupäästöistä.