EN

accountability {substantiivi}

volume_up
accountability
Social justice and government accountability runs the first in what they demand.
Yhteiskunnallinen oikeus ja hallituksen vastuullisuus ovat ensimmäisinä heidän vaatimuksissaan.
My report hinges on the notions of transparency and accountability, regulation and solidarity.
Mietintöni ydinkäsitteitä ovat avoimuus, vastuullisuus, sääntely ja yhteisvastuullisuus.
Accountability and transparency do not mean that the ECB should publish more and more material.
Vastuullisuus ja avoimuus eivät tarkoita sitä, että EKP:n pitäisi julkaista jatkuvasti enemmän.

Esimerkkejä "accountability"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is an affront to liberty, democracy, accountability and natural human rights.
Se loukkaa vapautta, demokratiaa, vastuuvelvollisuutta ja luontaisia ihmisoikeuksia.
EnglishTo address the democratic deficit, it needs greater democratic accountability.
Demokratiavajeeseen on puututtava parantamalla demokraattista vastuuvelvollisuutta.
EnglishSafety, decisive action and accountability are the three benchmarks for my group.
Turvallisuus, päättäväisyys ja vastuun osoittaminen ovat ryhmälleni kolme mittapuuta.
EnglishIt requires more efficient spending, more accountability and more responsibility.
Kyse on tehokkaammasta varojen käytöstä, kirjanpidosta ja paremmasta vastuuntunnosta.
EnglishThe other institutions are more focused on accountability and cost management.
Muut toimielimet keskittyvät enemmän vastuuseen ja kustannusten hallintaan.
EnglishThe competition report is based solely on the accountability of the Commission.
Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus perustuu yksinomaan komission tilivelvollisuuteen.
EnglishWhen you talk about democratic accountability, let us not forget one thing.
Kun puhutte demokraattisesta vastuullisuudesta, älkäämme unohtako yhtä asiaa.
EnglishWe also place great emphasis on the question of democratic accountability.
Me myös korostamme erityisesti demokraattista vastuunalaisuutta koskevaa kysymystä.
EnglishWhere does the supervision and accountability of public administration come in?
Kuinka julkishallinnon valvonta ja tilintekovelvollisuus liittyy tähän?
EnglishYou visited our group and acknowledged officials’ lack of accountability.
Vierailitte ryhmässämme ja tunnustitte puutteen viranomaisten tilivelvollisuudessa.
EnglishHowever, so far we have not run into problems relating to accountability.
Meillä ei kuitenkaan toistaiseksi ole ollut ongelmia luotettavuuden suhteen.
EnglishOur position is based on the fact that the Commission has collective accountability.
Kannanottomme perustuu siihen, että komissiolla on kollektiivinen vastuu.
EnglishThere is now a high degree of accountability, with transparent budget procedures.
Vastuu teoista kannetaan hyvin ja talousarviomenettelyt ovat avoimia.
EnglishWe need public accountability and clear guidelines that command public support.
Tarvitsemme vastuuvelvollisuutta ja selkeitä suuntaviivoja, jotka saavat kansalaisten tuen.
EnglishPower and responsibility must be devolved downwards and personal accountability clarified.
Valtaa ja vastuuta on jaettava alaspäin ja henkilökohtaista vastuuta selkeytettävä.
EnglishThirdly, to push for greater openness, transparency and accountability.
Kolmanneksi avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja vastuuvelvollisuutta on lisättävä.
EnglishThey want money from Brussels, but not the accountability that goes with it.
He haluavat rahaa Brysselistä, mutta kieltäytyvät siihen liittyvästä tilivelvollisuudesta.
EnglishSecondly, for demanding accountability on the revenues generated by the Eurovignette.
Toiseksi niiltä vaaditaan vastuuta eurovinjetin synnyttämistä tuloista.
EnglishFlexibility without such democratic accountability is unacceptable to us too.
Mekään emme voi hyväksyä joustavuutta ilman demokraattista valvontaa.
EnglishHowever this does not absolve the Commission of final responsibility and accountability.
Tämä ei kuitenkaan vapauta komissiota lopullisesta vastuusta ja vastuuvelvollisuudesta.