"account type" - Suomenkielinen käännös

EN

"account type" suomeksi

EN

account type {substantiivi}

volume_up
account type
Select the account type you want, and then click Change Account Type.
Valitse haluamasi tilityyppi ja valitse sitten Muuta tilin tyyppiä.
Select the account type you want, and then click Change Account Type.
Valitse haluamasi tilityyppi ja valitse sitten Muuta tilityyppiä.
Each account type gives the user a different level of control over the computer.
Kukin tilityyppi antaa käyttäjälle eri tasoiset tietokoneen valvontaoikeudet.

Esimerkkejä "account type"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishEach account type gives the user a different level of control over the computer.
Kukin tilityyppi antaa käyttäjälle eri tasoiset tietokoneen valvontaoikeudet.
EnglishYou probably created this type of account when you first started using your PC.
Loit todennäköisesti tämäntyyppisen tilin, kun aloit käyttää tietokonettasi.
EnglishWith this type of account, you need to provide a user name and password to connect.
Yhteyden muodostaminen tällaisella liittymällä edellyttää käyttäjänimeä ja salasanaa.
EnglishYou can check your account type after you log on by doing the following:
Voit tarkistaa tilisi tyypin kirjautumisen jälkeen tekemällä seuraavat toimet:
EnglishIf you're an administrator, you can change someone's password or their account type.
Jos olet järjestelmänvalvoja, voit muuttaa salasanan tai tilityypin.
EnglishYour user name is highlighted and your account type is shown in the Group column.
Kirjoita tilisi käyttäjätunnus ja salasana Tervetuloa-näyttöön.
EnglishClick the account you want to change, and then click Change the account type.
Napsauta muutettavaa tiliä ja valitse sitten Muuta tilityyppiä.
EnglishSelect the account type you want, and then click Change Account Type.
Valitse haluamasi tilityyppi ja valitse sitten Muuta tilin tyyppiä.
EnglishOn the Select Account Type dialog box, select This is my work email account, and click Next.
Valitse Select Account Type -valintaikkunasta This is my work email account ja valitse Next.
EnglishSelect the account type you want, and then click Change Account Type.
Valitse haluamasi tilityyppi ja valitse sitten Muuta tilityyppiä.
EnglishIf you are an administrator, you can change a user's account type.
Jos olet järjestelmänvalvoja, voit muuttaa käyttäjätilin tyyppiä.
EnglishYou type a name for the account, and then choose the account type.
Ensin kirjoitetaan tilin nimi ja sitten valitaan tilin tyyppi.
EnglishIn the New Account window, in the Account type list, select Exchange, and then click Setup Assistant.
Valitse Uusi tili -ikkunan Tilin tyyppi -luettelosta Exchange ja valitse sitten Käyttöönottoapuri.
EnglishClick Add, choose the type of account you want to add, click Next, and then follow the instructions.
Valitse Lisää, valitse lisättävän tilin tyyppi, napsauta Seuraava-painiketta ja noudata sitten ohjeita.
EnglishTap or click Add an account, the type of account you want to add, and then follow the on-screen instructions.
Valitse Lisää tili, valitse lisättävän tilin tyyppi ja toimi sitten näytön ohjeiden mukaisesti.
EnglishFor more information, see Change a user's account type.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Käyttäjätilin tyypin muuttaminen.
EnglishYour account type is displayed below your user name.
Kirjoita tilisi käyttäjätunnus ja salasana Tervetuloa-näyttöön.
EnglishTap or click Add an account, tap or click the type of account you want to add, and then follow the on-screen instructions.
Valitse Lisää tili, valitse lisättävän tilin tyyppi ja toimi sitten ohjeiden mukaisesti.
EnglishThe account type is listed on the Advanced tab.
Tilityyppi on luetteloitu Lisäasetukest-välilehdessä.
EnglishFor example, your online store account type might permit you to play files, but not to burn them to audio CDs.
Esimerkiksi verkkokauppatilin tyyppi voi sallia tiedostojen toistamisen mutta ei niiden tallentamista CD-äänilevyille.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "account type" suomeksi

account substantiivi
type substantiivi
to type verbi
account manager substantiivi
account management substantiivi
blood type substantiivi
Finnish