"to account for" - Suomenkielinen käännös

EN

"to account for" suomeksi

EN

to account for {verbi}

volume_up
How are we to account for the fact that the two hundred observers dispatched by the Union are being denied access to the scenes of conflict?
Miten voimme selittää sen, että unionin lähettämiltä 200 tarkkailijalta on evätty pääsy konfliktin tapahtumapaikoille?
Can the Commission account for the lengthy gestation of this draft, which should in theory have emerged in its final form in 1998?
Voiko komissio selittää, miksi tätä hanketta on käsitelty näin kauan, vaikka se piti periaatteessa saada valmiiksi heti vuonna 1998?
11:01 So, by being at the cusp of our evolutionary history, Selam unites us all and gives us a unique account on what makes us human.
11:01 Evoluutiohistoriamme käännekohdassa elänyt Selam yhdistää meidät kaikki ja selittää ainutlaatuisesti, mikä tekee meistä ihmisiä.
Finally, Mr President, my group is clearly in agreement with taking account of the result of the European elections, on the basis that we all want to win them.
Kaikkihan meistä haluavat voittaa vaalit.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to account for" suomeksi

account substantiivi
to account verbi
for prepositio
for konjunktio
see substantiivi

Esimerkkejä "to account for"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThis could not be taken into account in the report, but is a very topical issue.
Sitä ei voitu huomioida mietinnössä, mutta kyse on hyvin ajankohtaisesta asiasta.
EnglishWhy, that the opinion of the European Parliament need not be taken into account.
Tietenkin sen, että Euroopan parlamentin mielipidettä ei tarvitse ottaa huomioon.
EnglishFind tips for using your free SkyDrive account on the web and on your computer.
Katso vinkkejä ilmaisen SkyDrive-tilin käyttämiseen verkossa ja tietokoneessasi.
EnglishThe European labour market strategy clearly has to take this aspect into account.
Euroopan työmarkkinastrategiassa on selkeästi otettava tämä näkökohta huomioon.
EnglishWe can help you recover your account and help prevent it from being hacked again.
Voimme auttaa sinua palauttamaan tilisi ja estämään luvattoman käytön jatkossa.
EnglishTo use any computer in the workgroup, you must have an account on that computer.
Työryhmään kuuluvan tietokoneen käyttäjällä on oltava tili kyseissä tietokoneessa.
EnglishThis would take full account of the result of the negotiations reached so far.
Tässä otettaisiin täysin huomioon neuvotteluissa tähän asti saavutetut tulokset.
EnglishThe United States and China must be called to account forcefully on this matter.
Yhdysvaltoja ja Kiinaa on vaadittava ottamaan kunnolla vastuuta tässä asiassa.
EnglishThat will take account of the need to strengthen the grass-root sports sector.
Ehdotuksissa otetaan huomioon tarve vahvistaa ruohonjuuritason urheilutoimintaa.
EnglishI hope that the European Union will take into account how complex this issue is.
Toivon, että Euroopan unioni ottaa huomioon tämän kysymyksen monimutkaisuuden.
EnglishWhat is wrong with having a system whereby you have to account for what you spend?
Mitä vikaa on sellaisessa järjestelmässä, jossa saa takaisin sen, mitä kuluttaa?
EnglishIn this area, as in others, this has unfortunately not been taken into account.
Tällä, kuten ei muillakaan aloilla, tätä ei valitettavasti ole otettu huomioon.
EnglishThe report is a fair account of the internal and regional challenges facing Syria.
Mietinnössä selostetaan tasapuolisesti Syyrian sisäiset ja alueelliset haasteet.
EnglishHowever, we are still waiting for an account of the true costs of this reform.
Odotamme silti edelleen selvitystä tämän uudistuksen todellisista kustannuksista.
EnglishYour comments will be taken into account and the Minutes will be duly corrected.
Kommenttinne otetaan huomioon ja pöytäkirjaan tehdään tarvittavat korjaukset.
EnglishEach account type gives the user a different level of control over the computer.
Kukin tilityyppi antaa käyttäjälle eri tasoiset tietokoneen valvontaoikeudet.
EnglishOf course we shall take their opinion into account before our final proposal.
Me otamme tietenkin huomioon heidän mielipiteensä ennen lopullista ehdotustamme.
EnglishMr Adams asks whether the Czechs took account of the IAEA's inspections and views.
Jäsen Adams kysyy, ottivatko tsekit huomioon IAEA:n tarkastukset ja näkemykset.
EnglishThe regional dimension will of course be fully taken into account in this context.
Alueellinen ulottuvuus otetaan luonnollisesti tässä yhteydessä täysin huomioon.
EnglishRecreational sea anglers account for perhaps 1% of the total catch that remains.
Virkistyskalastajat pyytävät jäljellä olevasta kokonaissaaliista ehkä 1 prosenttia.