"according to plan" - Suomenkielinen käännös

EN

"according to plan" suomeksi

EN

according to plan [esimerkki]

volume_up
according to plan
The Commission's earlier work programmes were only partially realised according to plan.
Komission aiemmat työohjelmat toteutuivat vain osittain suunnitelman mukaisesti.
The Council anticipates that the Free Trade Agreement will be signed according to plan on 19 December during the CEFTA Summit in Bucharest.
Neuvosto odottaa, että vapaakauppasopimus allekirjoitetaan suunnitelman mukaisesti 19. joulukuuta CEFTA-huippukokouksen aikana Bukarestissa.
Let me begin by saying that I, too, disagree that implementation of the Sixth Community Environment Action Programme is going according to plan.
Aloitan sanomalla, että olen myös eri mieltä siitä, että kuudennen ympäristöä koskevan yhteisön toimintaohjelman täytäntöönpano sujuu suunnitelman mukaisesti.

Esimerkkejä "according to plan"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Commission's earlier work programmes were only partially realised according to plan.
Komission aiemmat työohjelmat toteutuivat vain osittain suunnitelman mukaisesti.
EnglishIn general, the administrative development work is progressing according to plan.
Yleisesti ottaen hallinnon kehittämistyö etenee suunnitelmien mukaisesti.
EnglishNegotiations are progressing according to plan, and we are adhering fully to the timetable.
Neuvottelut etenevät suunnitelmien mukaisesti. Olemme hyvin aikataulussa.
EnglishHowever, as is always the case in negotiations, not everything went according to plan, of course.
Kuten aina neuvotteluissa, kaikki ei tietenkään sujunut toivomallamme tavalla.
EnglishMeanwhile, as you know, the implementation of the White Paper is continuing according to plan.
Kuten tiedätte, valkoisen kirjan täytäntöönpano jatkuu samanaikaisesti suunnitelmien mukaan.
EnglishProgrammes which have been decided must go ahead according to plan.
Päätetyt ohjelmat on toteutettava suunnitelmien mukaan.
EnglishThe deployment of troops is proceeding according to plan.
EnglishThe talks we have had on enlargement thus far during our presidential term have progressed according to plan.
Laajentumisen osalta puheenjohtajuuskaudellamme tähän mennessä käydyt neuvottelut ovat edenneet suunnitelmien mukaan.
EnglishIf everything goes according to plan, from 1 January 1999 we will have a single currency and a common vocational training programme.
Jos kaikki onnistuu, meillä on yhteinen valuutta ja yhteinen ammattikoulutustoiminta 1.1.1999 alkaen.
EnglishThe installation of the facades and the technical infrastructure, as well as the fit-out works, are also advancing according to plan.
Julkisivulasien ja talotekniikan asentaminen sekä sisustustyöt etenevät niin ikään aikataulun mukaisesti.
EnglishMay everything go according to plan!
EnglishIt is based on an action plan which is being implemented according to plan and a regularly updated schedule.
Sen pohjana on toimintasuunnitelma, jota pannaan täytäntöön ohjelman ja säännöllisesti ajan tasalle saatettavan aikataulun mukaisesti.
EnglishAre the efficiency-boosting measures going according to plan, and what economic benefits have they already yielded?
Sujuuko komission työn tehostaminen suunnitellulla tavalla, ja millä tavalla työstä on ollut taloudellista hyötyä tähän mennessä?
EnglishMr President, I rise to conclude what has been a historic discharge process where nothing has gone according to plan.
Arvoisa puhemies, päätän tällä puheenvuorollani sen historiallisen vastuuvapausmenettelyn, jossa mikään ei ole mennyt suunnitelmien mukaan.
EnglishThe Council anticipates that the Free Trade Agreement will be signed according to plan on 19 December during the CEFTA Summit in Bucharest.
Neuvosto odottaa, että vapaakauppasopimus allekirjoitetaan suunnitelman mukaisesti 19. joulukuuta CEFTA-huippukokouksen aikana Bukarestissa.
EnglishAs an international fund stands ready to finance these operations, I am working on the assumption that everything will go according to plan.
Näiden tehtävien rahoittamiseen tarkoitettu kansainvälinen rahasto on valmiina, niin että oletan, että asia etenee suunnitelmien mukaisesti.
EnglishThe further payments are made on submission of statements of expenditure that show that the programme is running according to plan.
Muut maksuerät maksetaan maksuilmoituksen ohjeiden mukaisesti, mikä tarkoittaa, että ne suoritetaan ohjelman suunnitelman mukaisen etenemisen mukaan.
EnglishLet me begin by saying that I, too, disagree that implementation of the Sixth Community Environment Action Programme is going according to plan.
Aloitan sanomalla, että olen myös eri mieltä siitä, että kuudennen ympäristöä koskevan yhteisön toimintaohjelman täytäntöönpano sujuu suunnitelman mukaisesti.
EnglishIf, as we hope, all goes according to plan, this work will result in the 33rd Assembly of the ICAO adopting new, binding international noise regulations in September 2001.
Jos kaikki menee hyvin, kuten toivomme, näiden tutkimusten perusteella ICAOn 33. yleiskokous hyväksyy syyskuussa 2001 uudet kansainväliset melunormit.
EnglishThis political communication which I am currently preparing is due to be submitted to the European Parliament before the elections, if all goes according to plan.
Tämä poliittinen tiedonanto, jota olen paraikaa valmistelemassa, on tarkoitus esittää Euroopan parlamentille ennen vaaleja, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "according to plan" suomeksi

to prepositio
Finnish
according adverbi
Finnish
plan substantiivi
according to a contract adverbi